Immigratiepolitiek moet aangepast

5231-immigratiepolitiek-moet-aangepast (Door Riens Meijer)
De Nederlandse economie bezit momenteel kenmerken die voor ons land uniek, maar ook in internationale context zeer bijzonder zijn.
Nooit eerder gold voor Nederland namelijk de volgende combinatie van factoren: een zeer vermogend land met een hoge levenstandaard; het dichtstbevolkt onder de ontwikkelde landen; een vergrijzende en op termijn dalende bevolking,
een bevolking met een sterke voorkeur voor vrije tijd.
Tevens een bevolking met een afkeer van bepaalde vormen van arbeid; een maatschappij gekenmerkt door het mijden van risico`s met hang naar zekerheid en een geringe bereidheid tot veranderen; een economie waarin driekwart van de productie in de dienstensector tot stand komt.

Vergrijzing en een afnemende bevolkingsgroei die uiteindelijk omslaat in een bevolkingsdaling zijn verschijnselen waarmee alle ontwikkelde landen te maken hebben.Bevolkingsdaling
Bovengenoemde kenmerken van de Nederlandse samenleving duiden op een volgroeide en verzadigde maatschappij. Vergrijzing en een afnemende bevolkingsgroei die uiteindelijk omslaat in een bevolkingsdaling zijn verschijnselen waarmee alle ontwikkelde landen te maken krijgen (zie Japan). Wat de Nederlandse positie evenwel bijzonder maakt, is de hoge bevolkingsdichtheid.
Deze is het gevolg van de zeer hoge geboortecijfers in vooral de eerste 75 jaar van de 20ste eeuw en de forse emigratie in de laatste 25 jaar van de vorige eeuw. Sinds 1975 zijn meer dan 3 miljoen immigranten naar Nederland gekomen.
Na de Tweede wereldoorlog achtten overheid en bedrijfsleven het aantrekkelijker het bestaande machinepark zo lang het kon met goedkope buitenlandse arbeiders aan de gang te houden.

Geen modernisering
Dit in plaats van de productiviteit en doelmatigheid van de economie door diepte-investeringen die niet in de eerste plaats gericht zouden zijn op vergroting van de hoeveelheid eindproduct, maar op modernisering van het productieproces en de ontwikkeling en vervaardiging van nieuwe producten.

De tragiek van Nederland is dat het veertig jaar lang wel immigratieland was, maar dat de aangetrokken immigranten gemiddeld genomen geen hoogwaardige arbeid leveren en dat hun arbeidsparticipatiegraad relatief laag is.De tragiek van Nederland is dat het veertig jaar lang wel immigratieland was, maar dat de aangetrokken immigranten gemiddeld genomen geen hoogwaardige arbeid leveren en dat hun arbeidsparticipatiegraad en die van hun nakomelingen relatief laag is. De immigratie in Nederland was geënt op de oude economie, terwijl nu voor het kennis– en innovatietijdperk juist hoogopgeleide mensen nodig zijn.

Beroepsbevolking
Tegen het eind van de conjunctuurhausse in 1999 maakten immigranten in Nederland, net als in VS, ongeveer 10% van de bevolking uit. Maar terwijl de Amerikaanse immigranten 11,7% van de beroepsbevolking vormden, was dit in Nederland maar 3,4%.
Geen enkele statistiek maakt zo duidelijk hoezeer het Nederlandse immigratiebeleid tot dusver is mislukt.

Conclusie: De oplossing van het Nederlandse arbeidsmarktprobleem in het Kennis- en Innovatietijdperk ligt in de scholing, de beloningsstructuur en de immigratie van hoogopgeleiden.

Riens Meijer is econoom gespecialiseerd in de kansen en bedreigingen in de 21ste eeuw voor Nederland. Riens Meijer schrijft met enige regelmaat artikelen voor Rotterdam Vandaag & Morgen. (zie ook www.riens.aeyrand.com)

Dit artikel is gelijktijdig verschenen op o.a. de website van ‘ManagementPro’.

R.Sørensen :
Nederland heeft in sommige sectoren een zeer vooraanstaande positie dankzij het hoge scholingsniveau van onze bevolking.
Onze universiteiten doen het op exact gebied bovengemiddeld.
Wij lopen voorop wat betreft watertechniek en voedselproductie per m2 om eens iets te noemen.
De emigranten naar de VS willen Amerikaan worden en de handen uit de mouwen steken.
De immigranten in ons land komen om totaal andere redenen en houden voor een groot deel vast aan rurale tradities.
Stoppen dus. Grenzen dicht en hulp in de regio.

maandag 24 nov 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties