Belang stadspark helaas onderschat

5115-belang-stadspark-helaas-onderschat (Door Hans Ophuis)
Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze opiniestukken. Hans Ophuis is voorzitter van ‘Vrienden van Het Park’.

Op zondag 24 augustus vond de 28e editie van de ‘Dag van de Romantische Muziek’ plaats in Het Park aan de Maas. Het grootste gratis klassieke muziek evenement in Nederland. Inmiddels ook vermaard in cullinair opzicht dankzij een uitgelezen aanbod door uitmuntende traiteurs en restaurants uit het Rotterdamse.

Haringkar
Tussen de flarden klassieke muziek, bubbles en oesters spotten wij zowaar een heuse haringkar. Althans, zo lijkt het op afstand.
Dichterbij gekomen zien we een bakfiets met daarop een glazen vitrine. Daarin bevinden zich geen maatjes, maar blijk een heuse maquette van het collectiegebouw te zijn opgesteld. Geen Hollandse Nieuwe maar een nieuw icoon voor Rotterdam wordt hier aan de man gebracht. In miniatuur, geheel op schaal en gelardeerd met wat groen en van eenzelfde kleur zilver als de haring die we dachten te treffen.
Rondom de kar staan enkele met bijzondere hoofddeksels getooide dames. Opvallend afwijkend van de elegante en romantische hoedjes die alom te zien zijn.
In haringzilver en van een moeilijk thuis te brengen eigenzinnige plompheid die nog het meest doet denken aan een bloempot.
Ja natuurlijk, de-pot! Waarom hadden we dat niet meteen gezien?

Tussen de flarden klassieke muziek, bubbles en oesters spotten wij zowaar een heuse haringkar. Althans, zo lijkt het op afstand. Foto: Hans Ophuis

Mobiel kunstdepot
Wat een fantastisch idee dachten we direct: een mobiel kunstdepot, verplaatsbaar, op wieltjes! Als het publiek niet naar de Pot komt dan breng je de Pot toch naar het publiek!
Zou het niet geweldig zijn om met zo’n rollend staketsel door de stad te rijden op zoek naar een geschikte ruimte voor een meer permanente stalling? Zouden de dames met de hoofddeksels al zijn wezen kijken langs de oevers van de Maas? Genoeg ruimte alom zou je zeggen. Voldoende leegstand ook, en niet op de minste plekken. Hebben ze al eens op de Coolsingel gekeken, direct naast het Stadhuis?
Wat was ook al weer de reden om een nieuw kunstdepot voor de Rotterdamse museumcollectie in het Museumpark te plaatsen?
Het ledigen van urgente nood rondom verspreide en verouderde opslagruimtes? De wens om particuliere verzamelaars ruimte te bieden voor opslag van hun collecties?
Het gezond verstand zegt dat je daar niet in een park voor hoeft te bouwen.

Klimaatbeheersing
Een programma dat hoofdzakelijk is gericht op een verantwoorde opslag van kunst is meer gebaat bij een goede klimaatbeheersing en beveiliging dan met een representatieve, laat staan iconische, omhulling en openbare toegankelijkheid. Een goed bereikbare en af te schermen locatie ligt dan meer voor de hand.
Zo mogelijk met douane faciliteiten in verband met het inklaringsvrij organiseren van internationale transporten van en naar musea wereldwijd. Een ‘black box’ op een betaalbaar perceel in de nabijheid van een luchthaven vormt een redelijke benadering van het ideaalplaatje.
Het publieke domein van een openbaar stadspark is gegeven de omvang en het introverte karakter van een dergelijke voorziening wel ongeveer het laatste waar je aan moet denken als je op zoek bent naar een geschikte locatie voor een verantwoorde opslag van kunstschatten.

Rondom de kar staan enkele met bijzondere hoofddeksels getooide dames. Opvallend afwijkend van de elegante en romantische hoedjes die alom te zien zijn. Foto: Hans Ophuis

Ambitie
Waarom dan in een icoon als het Museumpark? Zou het soms de paradoxale ambitie zijn om een gebouw met zo’n gesloten programma publiek toegankelijk te maken?
Toegegeven, met 1500 – 3500 bezoekers per avond (Pleinbioscoop), ruim 30.000 bezoekers in 1,5 week tijd (Parade, 2014), 170.000 bezoekers in drie maanden tijd (Jean Paul Gaulthier, Kunsthal 2013) kun je over gebrek aan publiek en passanten in het Museumpark niet klagen. Zeker afgezet tegen het relatief bescheiden aantal van 50.000 betalende bezoekers op jaarbasis dat de initiatiefnemers van het collectiegebouw als uitgangspunt hanteren.
Een bescheiden aantal dat ook tot uitdrukking komt in de geprojecteerde bijdrage van het betalend publiek aan de jaarlijkse exploitatiekosten van 4,3 miljoen: slechts 9%. Terwijl jaarlijks minstens 2,5 miljoen uit publieke middelen moet worden bijgedragen voor een sluitende begroting.

Inkomsten
Is het logisch om, zoals de initiatiefnemers doen, op basis van zulke geringe publieksinkomsten zo nadrukkelijk het Museumpark als enige geschikte locatie voor een publiek toegankelijk collectiegebouw te presenteren?
Zijn de voorgestelde locatie in het Museumpark en de nabijheid van Museum Boijmans van Beuningen werkelijk wel zo essentieel als de initiatiefnemers ons voorspiegelen?
Het weinige onderzoek dat er is gedaan naar meervoudig museumbezoek in gebieden met clusters van musea (zoals het Museumpark) wijst uit, dat er tegen verwachting in weinig synergie bestaat tussen culturele instellingen onderling, en bezoekers doorgaans volstaan met een bezoek aan één museum of tentoonstelling. Het initiatief voor een Museumpark Museumkaart, waarmee met één ticket alle culturele instellingen aan het Museumpark bezocht konden worden, is bij gebrek aan belangstelling na een proefperiode van een jaar abrupt beëindigd.

Interesse
Hebben bezoekers aan Boijmans of de overige musea wel voldoende interesse om ook nog eens een collectiegebouw te bezoeken? Zou op een heel andere plek een publiek toegankelijk collectiegebouw niet evenveel of misschien zelfs veel meer publiek kunnen trekken? Zijn er geen gebiedontwikkelingen elders die baat zouden kunnen hebben bij een vermeende publiekstrekker als een collectiegebouw?

Tijdens de Dag van de Romantische Muziek trekt Het Park aan de Maas gedurende één dag niet alleen ruim 35.000 bezoekers, maar biedt ook voldoende ruimte aan al die bezoekers voor een aangenaam verblijf. Archieffoto (ook bij de inleiding): Rinus Vuik

Tijdens de Dag van de Romantische Muziek trekt Het Park aan de Maas gedurende één dag niet alleen ruim 35.000 bezoekers, maar biedt ook voldoende ruimte aan al die bezoekers voor een aangenaam verblijf. Een prestatie die Het Park met weinig andere rijksmonumenten deelt. Op andere momenten is Het Park juist plezierig om te bezoeken vanwege de relatieve rust en het geringe aantal bezoekers. Het vermogen van parken om als publiek domein zeer uiteenlopende aantallen bezoekers en doelgroepen op aangename wijze te verpozen en bijeen te brengen is volstrekt uniek.

Evenementen
Zo bezien is ook het Museumpark een zeer bijzonder park waar Rotterdam met recht trots op mag zijn. Het park is zo ontworpen dat het gedurende korte tijd ruimte kan bieden aan grote groepen mensen en bijzondere evenementen. ‘De Parade’, het World Food Festival, de Pleinbioscoop, ‘Djemaa El Fna’, de pop-up megaschermen tijdens het WK hebben dit op overtuigende wijze laten zien.
Het park biedt niet alleen de ruimte voor dit soort evenementen, maar biedt bezoekers midden in de stad ook de mogelijkheid even aan diezelfde stad te ontsnappen. In de zomer is het tijdens het middaguur zelfs dringen geblazen rond de bankjes in het park.
De voorgestelde bouw van een ruim 15.000m² groot gebouw met een in wezen introvert programma in deze ruimte miskent de essentiële betekenis van het park als publieke ruimte, als plek voor toevallige ontmoetingen en spontane gebeurtenissen, als zeldzaam icoon waar je de stad en zijn spectaculaire ‘skyline’ kunt ervaren van binnenuit, midden in de stad, maar voor het gevoel toch ook even daarbuiten.

Laat die ‘haringkar’ met zijn haringzilveren schatkamer nog maar even door de stad rijden op zoek naar mooie plekken voor een definitieve stalling, in afwachting van een publiek dat de essentiële betekenis van parken voor de stad begrijpt en durft te koesteren.

Wilt u meer informatie: www.vriendenvanhetpark.nl

cor van eck :
nieuwe rijken , die grootheidswaanzin hebben. Zoals gewoonlijk laten zij andere voor hun hobbies betalen.Het beetje groen in Rotterdam gewoon met de poten afblijven. Er staan mega ruimten vrij in Rotterdam, waarom weer bouwen stal dat depot in een leegstaand kantoorpand , panden zat !

maandag 01 sep 2014

cor van eck :
Ben er jaren niet meer geweest want woon in het buitenland. Als kind heb ik goede herinneringen aan het stadspark heb er bijna dagelijks gespeeld. Zomer en winter rond schooieren en in de winter als er sneeuw lang met de slee de heuvel af. Kan me de E 55 goed herinneren, staat me nog helder voor ogen, geweldige tentoonstelling en via een kabelbaan over de Westzeedijk naar de andere kant waar nu het Erasmus staat. In het museumpark kwam je zelden, niets te zoeken.
Kwam er jaren geleden een keer op een mooie dag langs. Wat ik zag vond ik een stuk minder , allochtonen die een geweldige rotzooi na het zuipen en BBQen hadden gemaakt. In principe is het een uniek gebied een klein stukje rust in Rotterdam, waar heel veel van te maken is , zeker als je de Parkkade erbij zou betrekken. Wat het museum park betreft dat is een prima groene aansluiting op het centrum. Weliswaar niets bijzonders , maar toch gewoon vanaf blijven. Boymans heeft al veel te veel geld gekost en dat niet alleen is een hobby van een handvol

maandag 01 sep 2014

Kees Versteeg :
Het Collectiegebouw heeft een zwak exploitatiemodel en daarom de nabijheid van Boijmans nodig om publiek te kunnen trekken. Verder betaalt mecenas Stichting De Verre Bergen alleen € 15 miljoen mee als het Collectiegebouw binnen een afstand van 250 meter van Boijmans wordt gebouwd. Vandaar het huidige plan.

Wil je de bouw in het Museumpark voorkomen, dan kun je twee dingen doen. Het eerste is om de steun van Stichting De Verre Bergen domweg af te wimpelen. Daarna financier je met louter gemeentegeld een depot ergens in de stad. Je kunt ook proberen om de steun van de mecenas te behouden door met een veel sterker exploitatiemodel op de proppen te komen.
Dan heeft het Collectiegebouw de nabijheid van Boijmans niet meer nodig.

Wat me opvalt aan de Vrienden van het Park, is dat ze slechts alternatieve depotlocaties voorstellen. Maar waar blijft nu het alternatieve exploitatiemodel voor het Collectiegebouw?

zondag 31 aug 2014

Wim :
Het kunstdepot;wat altijd opvalt is dat geboren provincialen die dan in een Wereldstad komen wonen gaan zeuren.Ze kunnen het alle maal niet aan.Het KUNSTDEPOT moet en gaat er gewoon komen en het zal is tijd worden ook.En dan nog heropen de museums en haal het schip de Buffel terug daar zou het over moeten gaan en blij moeten zijn dat het kunstdepot er eindelijk komt.

donderdag 28 aug 2014

Wim :
De eerste dag van de romantische muziek en de tweede daar opvolgend zaten en waren er echt liefhebbers van romantische muziek en toen ging het fout mensen met kleding uit de verkleedkist zie je nu rond lopen die thuis alleen de zangers zonder naam draaien en geen benul hebben van klassieke muziek hebben dan de parvenu,s en dan de figuren die er bij willen horen.Jammer dat zo,n evenement verziekt wordt door de bovengenoemde figuren.Voorts onderschatting van dit wereldstadspark de figuur die dat zegt zal er zelf nog nooit geweest zijn ;het totale tegendeel is waar.OOK maar weer----Tel uit je winst.

donderdag 28 aug 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties