Over tien jaar gekozen burgemeester

4895-over-tien-jaar-gekozen-burgemeester (Door Manuel Kneepkens)

Twee derde van de bevolking is momenteel voor de gekozen burgemeester; 44 procent wil dat de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen; 22 procent wil de keuze overlaten aan de gemeenteraad.
Dat blijkt uit recent onderzoek. (Zie VNG-magazine van 5 februari, jl.)


Kortom, een schamele 16 procent is nog maar voor de huidige situatie, voor de benoemde burgemeester. Recent heeft zelfs de leider van het CDA, Haersma Buma, zich uitgesproken voor de gekozen burgemeester.
Of dat een rechtstreeks gekozen burgemeester moet zijn of een burgemeester gekozen door de gemeenteraad liet hij in het midden.

'Burgemeesterspartij'
Verrassend was die uitspraak van ‘burgemeesterszoon’ Haersma Buma (zowel zijn grootvader als zijn vader waren burgemeester) zeker. Want het CDA is altijd een fel tegenstander van de gekozen burgemeester geweest. Er wordt wel gezegd, omdat het CDA meer dan de andere politieke partijen een’ burgemeesterspartij’ is; immers verreweg de grootste leverancier van burgemeesters in ons land.

Verrassend was die uitspraak van ‘burgemeesterszoon’ Haersma Buma (zowel zijn grootvader als zijn vader waren burgemeester) zeker.

Hoe dan ook, het moment om de gekozen burgemeester in te voeren lijkt meer nabij dan ooit.
Hoe komt het eigenlijk dat de ons omringende landen in Europa die wel hebben, sommigen zelfs al lang, en wij met een ‘benoemde burgemeester ‘zitten opgescheept?

Thorbecke
In de discussie over de gekozen burgemeester plegen tot op de dag vandaag toe, zowel de voor – als de tegenstanders, zich op Thorbecke te beroepen, de 'vader' niet alleen van onze eerste échte grondwet, die van 1848, maar ook van de daarbij behorende gemeentewet.
Dat komt omdat er eigenlijk zogezegd twee ‘Thorbecke's’ zijn: de filosoof en de politicus.
In 1830 gaf de staatsrechtsfilosoof Thorbecke aan de Leidse universiteit zijn befaamde grondwetscolleges. Daarin spreekt hij inderdaad een duidelijke voorkeur uit voor de gekozen burgemeester.
Maar er is dus ook nog een andere Thorbecke.
Zowel tijdens zijn eerste als zijn tweede kabinet had de politicus Thorbecke als minister van binnenlandse zaken en tevens ‘premier’ natuurlijk een grote vinger in de pap wat bestuurlijk Nederland betreft.
Die Thorbecke, de politicus Thorbecke, zag de burgemeester als ‘een zelfstandige gemeenteambtenaar‘ (Briefwisseling, deel 127). Een ambtenaar dus. M.a.w. een benoemd iemand.

De politicus Thorbecke zag de burgemeester als ‘een zelfstandige gemeenteambtenaar‘.

Ommezwaai
De rede van Thorbecke’s ommezwaai? De politicus Thorbecke wilde verzekerd zijn van burgemeesters, die handelden ‘in de vrije geest van de grondwet van 1848’.
Hij wilde af van de oligarchische families, die toentertijd elkaar, vooral in de kleinere steden, het ambt van burgemeester toespeelden. Die macht wilde hij breken.
Dat is inmiddels allang gebeurd. Maar ‘de benoemde burgemeester’ is in de grondwet blijven staan.
En grondwetswijziging is in Nederland een hele klus. Eerst moet het wetsontwerp tot grondwetswijziging door beide Kamers geloodst met een eenvoudige meerderheid. Vervolgens moet het wetsontwerp, na landelijke verkiezingen, opnieuw door beide Kamers worden aangenomen met twee derde meerderheid

Wetsontwerp
Momenteel ligt er ter behandeling bij de Tweede Kamer een initiatief wetsontwerp van de hand van D66-Kamerlid Schouw om ‘de benoemde burgemeester’ uit de grondwet te schrappen.
Indien dit initiatief wordt gehonoreerd, zou daarna bij ‘gewone’ wet (aanpassing Kieswet) het gekozen burgemeesterschap geregeld kunnen worden. Of dat door directe keuze of door keuze door de gemeenteraad zal gaan, daarover wil men pas te zijner tijd beslissen.
Er is dus nog een lange weg te gaan.
Ik schat dat de eerste tien jaar de gekozen burgemeester er niet in zit.

De Volkskrant onthulde dat premier Lubbers tijdens zijn bewind twee benoemingen eigenhandig doordrukte.

Tot zolang moeten we het met de benoemde burgemeester doen. En dus …met het erfgoed van de politicus Thorbecke. Die dus inzake het burgemeesterschap niet vies van manipulatie was. En die smet is aan het benoemde burgemeesterschap blijven kleven tot vandaag de dag.

Lubbers
Zo onthulde de Volkskrant, eind 2012, dat premier Lubbers tijdens zijn bewind, tegen het advies in van de vertrouwenscommissies van de betreffende gemeenteraden, twee benoemingen eigenhandig doordrukte, en wel in Den Bosch en in Tilburg. Daar kwam de Volkskrant achter, dankzij een lek in de beveiliging van het Nationaal Archief (Volkskrant 19-11-2012).
Het laat zien dat de extreem lange plicht van geheimhouding (75 jaar) die leden van de vertrouwenscommissies opgelegd wordt en die gesanctioneerd is met celstraf en hoge geldboete, niet zozeer te maken heeft met de privacy van de solliciterende persoon, zoals de officiële versie luidt, maar veel meer met het afdekken van zekere onfrisse praktijken achter de schermen.

cor van eck :
Op zich een ludiek idee en dat alleen ook zeer democratisch besluit. Maar bedenk wel even dat inmiddels het merendeel van de ( grote ) steden de bevolkingssamenstelling reeds meer dan > 50 % uit allochtonen bestaan en alleen maar erger wordt. Zie ook als voorbeeld de deelgemeenten die door een meerderheid aan allochtonen wordt bezet. Er zullen dan alleen uitsluitend nog allochtonen burgemeesters in deze steden zitten, hetgeen al door Rotterdam is voorgegaan. De vraag is of je dit moet willen, want voorbeelden ten over dat als het om loyaliteit gaat een allochtoon een allochtoon kiest , de van hun thuisland overgenomen cultuur voor wat hoort wat dus kies mij. Slaap dus maar fijn verder............

woensdag 19 feb 2014

R.Sörensen :
Voor de D66 (48 jaar pluche)stemmers.
Zes jaar geleden heeft de gemeenteraad een voor onze stad unieke kans laten lopen.
Een voorstel over een raadgevend referendum werd in de gemeenteraad behandeld en met één stem verschil afgewezen. D66 stemde TEGEN!
Anders hadden we de tweestrijd Aboutaleb contra Wim van Sluis gekregen.

donderdag 13 feb 2014

R.Sörensen :
Om één of andere reden kan ik soms het laatste deel van mijn betoog niet op het scherm krijgen! Help me a.u.b.

* Des te schandaliger (ben erg netjes) dat in Alexanderpolder bestuurder Patrick Meijer door afvalligen (gewogen en veel te licht bevonden) uit eigen partij, dus met zijn eigen stemmen, tot aftreden is gedwongen.

woensdag 12 feb 2014

R.Sörensen :
Als wetsvoorstel 33239 er snel doorkomt en dat verwacht ik, dan duurt het niet zo lang meer.
Alleen Georgië heeft net als Nederland een benoemde, alle andere Europese landen een gekozen burgemeester.
Het lijkt merkwaardig dat de meest ridicule Europese regels klakkloos worden overgenomen, maar deze niet.
De regenten die ons land al eeuwen regeren hebben er geen belag bij en dus gebeurt het niet.

Het vertrouwen dat de Roodje en Wim in de raad hebben deel ik niet: Manuel is raadslid geweest! (flauw)
In de raad zit het grootste deel van de raadsleden niet met een eigen mandaat, omdat ze raadslid zijn geworden op de stemmen van een ander * n.l. de lijsttrekker van de partij waar ze voor op de kieslijst staan.
Binnenskamers komt men tot heftige discussies, maar naar buiten wordt (terecht) het partijstandpunt uitgedragen.
Dan blijft het dus een partijaangelegenheid.

woensdag 12 feb 2014

Wim :
Een gekozen burgemeester is zo gek niet maar.................... zie de bijdrage van @Roodje wij sluiten ons bij deze woorden aan .

Laat inderdaad de Gemeenteraad maar de burgemeester kiezen een stuk veiliger wellicht.

dinsdag 11 feb 2014

Roodje :
Laat de gemeenteraad (direct) de burgemeester kiezen. Ik breng mijn stem uit omdat ik dit soort (belangrijke) besluiten aan de raad wil overlaten. Ga je rechtstreeks als burger de burgemeester kiezen dan krijg je waarschijnlijk toestanden dat de populairste kandidaat wordt gekozen. In het uiterste geval zou dat betekenen dat als een Feyenoord-speler zich kandidaat stelt hij in Rotterdam, al heel snel wordt gekozen door de burgerij omdat die in meerderheid niet verder kijkt dan de neus lang is. Laten we dat voorkomen. Getrapte democratie dus.

dinsdag 11 feb 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties