Is Wilders (g)een carnavalsfiguur?

4826-is-wilders-g-een-carnavalsfiguur (Door Manuel Kneepkens)

Op mijn tekst ‘Is PVV leider Wilders (g)een fascist?’ is door een drietal personen verontwaardigd gereageerd. Twee anoniem. Ene Wim en ene Johannes. En dan heb je nog Ronald Sörensen. De heren kunnen alle drie niet lezen.


Waar ik aantoon aan de hand van de criteria van Paxton dat Wilders géén fascist is, beginnen zij in alle toonaarden te roepen dat ik heb gesuggereerd dat Wilders een fascist is! Hoe (ver)blind kun je zijn?

Valt er over Wilders nog iets meer te zeggen, dan dat hij géén fascist is? Ik dacht van wel.
Hier volgt een nadere analyse van het fenomeen Wilders.
Een analyse die o.a. antwoord geeft op de prangende vraag: waarom blondeert Geert Wilders zijn haar? ‘Het lijkt wel of hij een pruik draagt!’
Een van de antwoorden is: Geert Wilders heeft Indisch bloed. Hij, die te boek wil staan als ‘de Nederlander bij uitstek’, maskeert zo zijn ‘Indo zijn’.
Ik denk dat er iets anders aan de hand is.

Limburgering
Als ik het woord ‘inburgering’ lees, heb ik de neiging het te lezen als ‘Limburgering’. Is dat omdat ik zelf uit Limburg kom? Misschien, maar het heeft vast ook te maken met het optreden van Geert Wilders, vandaag de dag Nederlands bekendste Limburger. Maar wat een vreemde Limburger is dat! Naar eigen zeggen lust hij ‘moslims rauw’.

Nieuwkomers (b.v. Limburgers), die in een gemeenschap nog maar net geaccepteerd zijn, keren zich vaak sterker tegen nog nieuwere nieuwkomers dan de oude hap.

Wonderlijk om zo’n discriminatoire boodschap van een Limburger te horen. Want hoe ingeburgerd is de Limburger zelf dan wel in Nederland? Eeuwenlang behoorde Wilders’ geboortegrond tot de zogenoemde Generaliteitslanden. Limburg was een wingewest, nog net geen Nederlands Indië. Als je de landkaart van Nederland beziet, bungelt met name Zuid-Limburg er nog steeds als een blinde darmpje bij.
Je zou dan ook verwachten dat Limburgers solidair zijn met de nieuwe zuiderlingen in ons land. Turken en Marokkanen komen tenslotte uit de Mediterranée. ‘Mediterranée, zo blauw, zo blauw…’, zoals ons aller Limburger Toon Hermans placht te zingen. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Nieuwkomers, die in een gemeenschap nog maar net geaccepteerd zijn, keren zich vaak sterker tegen nog nieuwere nieuwkomers dan de oude hap. Tot zover is er wat Wilders betreft eigenlijk niets nieuws onder de zon.

Felheid
Nieuw is de ongewone felheid van zijn optreden. Die is haast calvinistisch-Hollands. Wonderlijk voor een jongen uit Venlo, het stadje ‘van plezeer’ (plezier). De Limburgse cultuur is er immers een van gemoedelijkheid. Zeker, de Limburger kan zich opwinden en daarbij fiks met de vuist op tafel slaan. Maar nooit zo hard dat zijn bierglas daarbij omvalt!
Op dat punt wijkt Wilders nogal af. Zijn boosheid kent geen grenzen. Wat een wonderlijke tegenstelling oplevert tussen het uiterlijk van deze zachtmoedig ogende man met zijn haast zijige Mozartkapsel enerzijds en zijn keiharde uitspraken anderzijds.

Een ‘buuttereedner’ tijdens het carnaval in Limburg.

Zou men Wilders’ taal slechts kennen van papier, dan zou men zich daarbij een totaal andere man voorstellen, een soort bullebak. Maar dat blijkt niet het geval. Wilders is een typisch voorbeeld van een verhollandste Limburger. Een ‘angry young man’ uit het zuiden des lands. Een man die zich harder voordoet dan hij is. Maar hij is niettemin op de eerste plaats een Limburger. Vrijwel geen van zijn bestrijders heeft dat goed in de gaten, en daarom falen zij zo.

'One man show'
Wat is er dan zo Limburgs aan Wilders? Wel, hij voert een ‘one man show’ op in de politiek. Een oppervlakkige analyticus zal opmerken dat hij dat van Fortuyn heeft afgekeken.
Maar… wie ook weer introduceerde in Nederland de ‘one man show’? Niemand minder dan Toon Hermans! Maar Toon had het weer van het Limburgse carnaval. Dat kent de zogenaamde ‘zietsongen’ (zittingen) waarin een ‘buuttereedner’ optreedt, een eenling met een pruik op, die vanuit een ton (buut) grappen maakt en de lokale notabelen bespot. Die grappen kunnen rustig al de grenzen van het fatsoenlijke in ruime mate overschrijden. Dat doet er niet toe. De zaal roept ‘Alaaf’! na elke kwinkslag, hoe misplaatst ook, (‘Kopvoddentax’) en het dweilorkest valt in met ‘Tsjieng Boem’!

Turken en Marokkanen komen ook uit het zuiden. De Mediterranée. ‘Mediterranée, zo blauw, zo blauw…’, zoals ons aller Limburger Toon Hermans placht te zingen.

Helaas, een zitting van de Tweede Kamer is niet een ‘Zietsong’ van de Venlose carnavalsvereniging. Niemand roept daar ‘Alaaf’! of toetert ‘Tsjieng boem’! na alweer een zure ‘oneliner’ van Geert Wilders. Dat zouden die Kamerleden eigenlijk wél moeten doen. Dan was het gauw afgelopen met die clownerieën.

Maat aller dingen
Hoe dan ook, voor Wilders is Limburg de maat van alle dingen, ook al heeft hij dat zelf niet goed door. Geslaagde inburgering kan voor Wilders dan ook niet anders betekenen dan ‘Limburgering’. Is dat eigenlijk wel zo’n gek concept? Hier in Holland blijven allochtonen op een of ander manier toch alsmaar tweederangsburgers. Zelfs de huidige derde generatie blijkt nauwelijks te ontsnappen aan dat lot. Maar Hollandse Limburger worden, d.w.z. van mediterrane zuiderling tot noordelijke zuiderling, dát moet toch lukken!.

Kortom, Wilders, ken jezelf! Word tot ons aller profijt de Limburger, die je bent. Wees werkelijk een Mozart! Draag niet alleen zijn pruik! Blaas eens een ‘tsunami’ aan humaniteit op je lokfluit. ‘Pappageno! Pappagena!’ Voeg een ‘touch of humanity’ toe aan je PVV! Dan komt het in jouw ‘one man’-Tegenpartij vast nog wel tot een zinnige Europa- en een zinnige islam-kritiek en dan ga je, wie weet, straks de geschiedenis in als… Geert Milders!


Wim :
Geert Wilders als Eerste Minister waarom niet alles is mogelijk.
Voorts is de vraag waarom zien de mensen de politieke partijen niet als criminele organisaties;want de toestand in het land wordt veroorzaakt door de politieke partijen.Het is dan ook begrijpelijk dat Geert Wilders geen daadwerkelijke partij wil de PVV is dan ook geen partij maar eerder een brede volksbeweging die als het zo door gaat grote schoonmaak gaat houden daar de mensen het goed zat zijn.

Elke mens die echt na denkt verkoopt zich niet aan een politieke partij maar denkt zelf na.

Geert Wilders aan de macht als hij gekozen wordt door het volk dan is dat zo.Voor hen die politiek schoon zijn zullen daar niet wakker van liggen wat zo is het staatsbestel van die land.Dus de brede volksbeweging PVV staat klaar om niet meer om te gedogen maar te regeren of men het nou leuk vindt of niet.

woensdag 15 jan 2014

Jim Postma :
Wat jammer nou toch dat heel deze waanzinnige discussie in doodlopen is geëindigd. Dacht dat kampen tussen links en rechts (Hutsi's en Tutsi"s) in dit land al lang waren afgelopen. Eens of niet eens, tenminste kan je elkaars meningen (leve de vrijheid van meningsuiting in dit land)leren te respecteren. Zonder elkaar constant uit te maken voor 'rotte vis'.
Jammer!
Toch heb ik nog enkele vragen:
Kan Wilders ooit premier worden (met constant zeven á acht lijfwachten aan zijn zijde)?
Kan de PVV (behalve als hooguit gedoogpartij) ooit gaan regeren als de partij van Wilders ooit de grootste wordt?
Of wordt het hier dan burgeroorlog á la de Hutsi's en de Tutsi's?!

dinsdag 14 jan 2014

Johannes :
Vertaal ik (die volgens Manuel Kneepkens niet kan lezen) het even voor degenen die de hier gespeelde taalspelletjes niet doorzien:

GEERT WILDERS is GEEN FASCIST en GEEN CARNAVALSFIGUUR

Zo en nu tijd voor een gewoon Rotterdams "stukkie" :-))

zondag 12 jan 2014

Rob Timmer :
Afsluitend kunnen we zeggen dat de uitgangspunten waren: (en waar we volgens enkelen weer terug zijn) 'Is Wilders (g)een fascist' waarop het antwoord van de auteur en de meesten hier is: NEEN!.
En de andere vraag: 'Is Wilders (g)een carnavalsfiguur'; ook NEEN!, maar hij zou zich iets milder op kunnen stellen!
Wie weet...

zaterdag 11 jan 2014

R.Sörensen :
Dan zijn we weer terug bij het uitgangspunt, de laagbijdegrondse aanval op Wilders en indirect mij. Het quasi grappige en pseudo intellectuele vervolg hierboven door politicus en vooral kunstenaar Kneepkens, die net als in de tijd van Fortuyn alleen monologen kan afsteken en discussie uit de weg gaat.
Ik kap er mee.

zaterdag 11 jan 2014

Johannes :
Ach al doe je nog zo je best de discussie zal blijven gaan over figuren en symbolen ipv de serieuze problemen waarmee de steden in ons land worstelen.
Hele wijken waar hardwerkende arbeiders zijn weggetreiterd en moesten verhuizen naar bijna onbetaalbare huurwoningen welke nog ieder jaar duurder worden. Hun oude woningen werden opgeknapt voor de hier massaal aankloppende gelukzoekers veelal zonder opleiding en zodoende veroordeeld tot de bijstand.
Middenstanders welke op hun beurt van de oude wijkbewoners afhankelijk waren zagen hun inkomsten wegvallen omdat de instromers alleen bij "eigen volk" de inkopen doen en zodoende een geheel eigen geldcircuit hebben gevormd met alle fiscale misstanden van dien.
Het nog steeds wegtrekken van de hoger opgeleiden naar randdorpen als Barendrecht - Berkel etc. omdat Rotterdam niet in staat blijkt om een leefbaar woongenot met veilige straten en openbaar vervoer te creëren.
Ach iedereen weet het maar sommige sullen zoeken liever afleiding in het kapsel van Wilders.
ZIELIG

zaterdag 11 jan 2014

Wim :
Maar hoe men het wenden of draaien links gerichte mensen dus niet zelf nadenken doen er van alles aan om hen die zelf nadenken in een kwaad daglicht te stellen en zelf symbolen te misbruiken van een land in dit geval NL.maar hoe dan ook met de eerst volgende verkiezingen zal Geert Wilders een totale overwinning behalen en in de Wereldstad Rotterdam leefbaar de allergrootste wat ze al waren en zijn maar door gesjoemel van links PvdA ineens op het tweede plan.Met de eerst volgende gemeente raads verkiezing zal links de rekening gepresenteerd krijgen en terecht.
En dan zal men zien wie er dan de carnavals figuren zijn;Wilders in ieder geval niet.!!!

zaterdag 11 jan 2014

Francis H. :
Voor de goede orde geef ik een definitie, afkomstig uit Wikipedia, van het begrip symbool, bepaald geen eenvoudige:
een symbool is eenteken waarbij GEEN NATUURLIJKE RELATIE bestaat tussen
representatie van het teken en debetekenis die ermee wordt uitgedrukt!
M.i. heeft dit te maken met het feit dat men er niet automatisch van uit moet gaan dat een symbool een eensluidende gedachtengang bij individuen
oproept, en/of tot bepaalde handelingen aanzet. Niemand is hetzelfde !

vrijdag 10 jan 2014

Francis H. :
Symbolen maken niet de politiek,bepalen ook niet het gedrag van mensen, wel degenen die een symbool hanteren om zich(her)kenbaar te maken,en als een bepaald symbool heel veel in beeld komt in de media, dan ontstaat er een associatie, zoals bijv. het hakenkruis, een door Hitler gemodelleerd Hindoestaans symbool, de swastika! Hindoestanen zijn niet blij hiermee!
Het hakenkruis roept associaties op met: fascisme, racisme,de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.
Een figuur met een hakenkruisband om de bovenarm mag je verdenken van meer dan een onfrisse ideologie. Al doende tast je het symbool niet aan!
Slechts een afbeelding van een symbool kan je bedoezel/bezoedelen!
Ik begrijp daarom niet wat Wim bedoelt met het bedoezelen van een symbool! Hij mag dit van mij duidelijk maken!

vrijdag 10 jan 2014

R.Sörensen :
Schrijf dat dan ineens Roberto.

Er zijn mensen bang voor het inleveren van onze nationale identiteit aan de Euro-socialisten en het opkomende islamisme (Eurabië)

Lees onderstaande (ik lees me wel in) en huiver. Stemmingmakerij van gigantische orde.
Bijgaand een stukje uit een artikel van Deutsche Wirschafts Nachrichten.
Kommissionspräsident Barroso warnte die Wähler eindringlich vor den eurokritischen Parteien. Diese könnten den Frieden in Europa gefährden.
„Keine andere politische Konstruktion hat bisher bewiesen, dass sie das Leben besser organisieren und die Barbarei in der Welt verringern kann [als die EU]. Es ist besonders wichtig daran zu erinnern, dass wir in diesem Jahr dem Beginn desErsten Weltkriegs gedenken. Wir dürfen Frieden, Demokratie und Freiheit nie als selbstverständlich akzeptieren. Es ist auch deshalb sehr wichtig daran zu erinnern, da die Menschen im Mai an den Europa-Wahlen teilnehmen“, sagte Barroso.
Auch Angela Merkel warnte jüngst vor fatalen Folgen für die Euro-Zone und erinnerte dabei an den Ersten Weltkrieg. Wenn es keine verstärkte Integration gebe, werde die gemeinsame Währung „früher oder später explodieren“ (mehr hier).

Mag je als je "baas in eigen land" wilt blijven terugvallen op een eeuwenoud symbool van Hollandse onafhankelijkheid, zonder door "fatsoenlijke" Eurofielen voor (halve) NSB'er te worden uitgemaakt?

vrijdag 10 jan 2014

Johannes :
Even een korte reactie op de aantijgingen van Manuel en Hans als zou ik anoniem reageren.
U beide weet cq kan weten dat dit onzin is immers heb ik correct mijn email adres ingevuld, dit is bij de redactie in te zien en dus u kunt mij bereiken.
Wilt u soms ook de volledige NAW gegevens en moet ik die, als ik mij tot u beiden richt, met de gehele wereld delen??
Maar allicht is het met goedkoop iets suggereren veel makkelijker scoren, zielig maar toch wens ik u alle goeds in ieder geval hetzelfde als dat u anderen hier toewenst.

vrijdag 10 jan 2014

Wim :
Een symbool wordt alleen bedoezeld als een persoon dat zelf wil of willens en wetens ter kwader trouw en meer niet.

vrijdag 10 jan 2014

Rob Timmer :
Ach nee hr Sørensen. Ik bespeur de angst bij de rechts-liberalen, de conservatieven en vooral de nationalisten in ons prachtige land.
Teruggrijpen naar symbolen die inmiddels ernstig bezoedeld zijn is een angstig verlangen naar het verleden. Daar schiet geen samenleving mee op.

donderdag 09 jan 2014

R.Sörensen :
Angst voor wie of van wie Roberto?
Angst voor uitwassen van de godsdienst van de vrede of angst van de Mohammedanen voor onze perfide Westerse cultuur?
Ik begrijp dat je door zo kriptisch mogelijk te blijven fouten wil voorkomen (zie langere betogen hiervoor) maar dit is te angstig.

donderdag 09 jan 2014

Rob Timmer :
ANGST...!!

donderdag 09 jan 2014

R.Sörensen :
Matth: 7

Ik ga niets uit de weg Roberto. Ik heb mijn argumenten heel duidelijk neegezet. Wist je trouwens dat je Wikkipedia zelf kunt invullen?
Over uit de weg gaan gesproken. De door mij genoemde kriteria nog gebruikt op Nederlandse partijen?
O,ja. Ik zal je nog wat argumenten geven. Maar daar gaan we: de veiligheidscontroles op vliegvelden, de bewaking van Wilders, het proces tegen de cartoonist Nekschot, de apartheidsloketten in de gemeente Utrecht, de moord op Theo van Gogh, de verdrijving uit Nederland van Ayaan Hirsi Ali, de problemen rond genitale verminking van meisjes, het schofferen van homo's op straat, antisemitisme in het openbaar, willekeurige uitschelden voor hoer, weigering van studenten tandheelkunde hygiënische maatregelen te nemen (korte mouwen), vrouwen die niet door een mannelijke arts of hulpverlener kunnen worden geholpen, eremoorden, de zouteloosheid van het Nederlandse cabaret dat het niet over de islam wil hebben, de zelfcensuur op de opiniepagina's.
(H.Jansen

Hoe komt dat toch?)

donderdag 09 jan 2014

Rob Timmer :
Ik begrijp dat meneer Sørensen niet wil/kan reageren op mijn voorlaatste bijdrage over besmette (misbruikte) symbolen zoals vlagkleurtjes en tekens. En de poging dat misbruik na 1937 te voorkomen door officieel de kleuren Rood-wit-blauw als vlag voor Nederland te introduceren.
Overigens heeft Zuid-Afrika het oranje 25 jaar geleden ook al uit z'n nieuwe vlag verbannen.

donderdag 09 jan 2014

R.Sörensen :
Klopt Rberto. Extreem rechts bedreigt de vrijheid van meningsuiting.
Ken jij een islamitsich land met vrijheid van meningsuiting?

In deze stad is het toneelstuk Aïcha verboden! Boeken zijn uit de bibliotheek gehaald. Afbeeldingen die 10 jaar geleden gewoon waren,
worden nu als onzedelijk van de wand gehaald. Theo van Gogh is vermoord. Geert W. moet dagelijks beveiligd worden.
Hans Teeuwen is onlangs bedreigd. Homo's komen op straat niet meer voor hun mening uit. Joodse kinderen kregen op mijn school dispensatie voor
het dragen van een keppeltje.
En dan hebben we nog de overal aanwezige zelfcensuur!
De Leidse hoogleraar Cliteur heeft gezegd te stoppen met publicaties over islam, omdat hij een gezin heeft!
En hij is de eerlijkste!
Weet je wat er op het standbeeld van Fortuyn staat (die slechte, verkeerde man?)
Je hebt volkomen gelijk. Je vrijheid van menigsuiting wordt bedreigd door extreem rechts.
Alleen jij begrijpt niet wat extreem rechts is!

Over fatsoen. Heb je een idee, wat Fortuyn, Geert en in mindere mate mij voor de voeten geworpen is door al die fatsoenlijke goedmensen?
Het getolereerde "flapdrol" van socialist Marijnissen is er echt helemaal niets bij.

Ik stop nu ook.

woensdag 08 jan 2014

Rob Timmer :
Oh, beste Wim,
ik ben zeer gehecht aan mijn vrijheid. Daarom blijf ik 'rechts' bestrijden. Ik ben namelijk bang dat we met 'rechts' aan de macht erg veel vrijheid gaan inleveren. Te beginnen met de vrijheid van meningsuiting. Denk daar maar eens rustig over na zonder direct als door een wesp gestoken en dus te heftig te reageren.
Daarnaast hecht ik ook erg aan redelijke omgangsvormen. Zeg maar, fatsoen!
Dus heb ik er even over gedacht deze discussie te sluiten.

woensdag 08 jan 2014

Wim :
Waarde Rob Timmer;dat je als moderator let op dat dit forum dragelijk blijft is je goed recht en niet meer dan normaal.Maar kan niet anders dan R.Sörensen weer gelijk geven ,geschiedenis is geschiedenis.Laat deze discussie is gaan of ben je er bang voor ;angst is een slechte raadgever.Voorts zelfstandig nadenken niet gebonden aan rechts of links is een groot goed wat weinigen gegeven is in dit dit land van regenten en vertroebelde denkers.Kortom om gooi de politieke luiken is open zoals R.Sörensen;niets mis mee of je moet niet van echte vrijheid houden;want echte vrijheid is niet gebonden aan politiek maar zelfwerkzaanheid van geest.

woensdag 08 jan 2014

Rob Timmer :
Meneer Sørensen, een laatste opmerking want u schijnt niet precies te begrijpen waar het om gaat! En al doende blijven we zinloos pogen elkaar te overtuigen.

In 1937 is de toen al ernstig misbruikte Geuzenvlag officieel door de Nederlandse overheid vervangen door het ROOD-Wit-Blauw. En na 1945 is over de gehele wereld de ernstig misbruikte Sig-rune in de ban gedaan! Beide acties zijn naar mijn mening geheel terecht!

Zodra een organisatie of losse groep teruggrijpt naar vertoon van het misbruikte symbool (anders dan op momenten waarop die vlag ten doel heeft te herinneren aan de geschiedenis, zoals op 1 april te Den Briel) moet Nederland (in het andere geval Duitsland) op zijn hoede zijn! Dan is er kennelijk sprake van een verborgen agenda.
Jammer dat rechts Nederland dit niet wil inzien.

Tot zover mijn bijdrage aan deze discussie.

woensdag 08 jan 2014

R.Sörensen :
Dat is wel erg makkelijk Roberto. een niet al te slimme (wat ben ik weer netjes) opmerking schrijven en dan stoppen met de polemiek.

Ik heb huiswerk gedaan, omdat ik dat stukje over Mussert niet begreep.
Let op, want het heeft met de sig rune te maken!

Er zijn twee vlaggen.
1e. De officiële NSB vlag . Zwart-Rood met een wolfsangel. van 1932 tot 1945
2e. De Prinsenvlag. Sinds 1572 symbool van Nederlandse standvastigheid. Later VOC vlag en in navolging daarvan vlag van VOC kolonie Z.Afrika.
Waar komen deze twee zo verschillende vlaggen bijeen?
a. Mussert heeft hem , naast honderden andere voorwerpen, gebruikt en opgehangen. Waarom? Binnen de NSB kreeg men te maken met een
grote groep die aansluiting c.q. annexatie wilde van Nederland bij Duitsland: De Germaanse SS onder aanvoering van Rost van Tonningen.
Daarom hing die vlag daar demonstratief als symbool van Nederlandse onafhankelijkheid en onverzettelijkheid. Belachelijk want ook Mussert
ging natuurlijk gewoon door met vuige collaboratie, waarvoor hij terecht tegen de muur is gezet.
b. Die vlag heeft die symboliek altijd gedragen tot vier jaar geleden iemand de vlag in het kantoor van een van mijn geestverwanten bij de PVV zag hangen.

Tegen vermeend rechts is alles door moreel verheven goedmensen geoorloofd. Beknotting van vrijheid van meningsuiting (proces Wilders)
tolereren islamitische intoleratie (kijk t.v.), schelden en insinueren door Kneepkens en consorten (Mussolini, krijg AIDS in je darkroom), geweld en dreigen
met geweld (aanval op Verdonk, beveiliging Geert) enz.enz.
In dat kader werd de vlag plotseling - terwijl er duidelijk een andere is - een.... jawel, NSB- vlag.
Dus Z.Afrika heeft jaren een NSB vlag gehad en nu verwerkt in haar nieuwe vlag en ieder jaar wordt op 1 April in Brielle de NSB vlag gehesen.
Zullen ze van opkijken!

Nee goed hoor redactie , dat jullie je verontschuldigen voor dat symbool van Nederlandse onafhankelijkheid en onverzettelijkheid.
Pechtold en Kneepkens brullen en jullie volgen!

woensdag 08 jan 2014

Rob Timmer :
Door zich direct, zonder aansporing, te distantiëren van het vertoon van de gewraakte NSB-vlag op een PVV-demonstratie, had Wilders zich de hele discussie en zijn zeer onvolwassen reactie (miezerig mannetje) kunnen besparen!

Weet Sørensen dat de Sig-rune ook al heel lang bestond voordat nazi-Duitsland er gebruik van maakte? Dus dát argument, in verband met de vlag, kan Sørensen niet gebruiken.

Ik wil deze discussie sluiten.

woensdag 08 jan 2014

R.Sörensen :
De reactie van F. laat wederom zien dat het pervers herhalen van een leugen werkt.

Ik ben en blijf schoolmeester dus ik wil de kenmerken van de NSB , het enige extreem rechtse partijtje dat Nederland ooit heeft gehad, wel even opsommen.
Dan heb je de toetsingskriteria.
1e. Weinig echte aanhang. (ten hoogste 4% landelijk, ooit 8% provinciaal) Let op ! Opkomstplicht!
2e. Echte ledenpartij. Maandelijkse bijeenkomsten, verplichte colportatie en jaarlijkse landdagen.
(in Lunteren dus niet op vakantie in dat NSB plaatsje)
3e. Tegen democratie. Dus voor censuur.
4e . Anti semitisch! (Anti Israel is een anachronisme)
5e. Socialistisch, gaan uit van elite, die de samenleving leidt (regenten)
6e. Voor sterk Europa (onder Duitse leiding)
7e. Verheerlijken en gebruiken van geweld! Zaterdag knokken op de Beierlandselaan!
8e. In woord nationalistisch. In praktijk collaboratie met de sterkste.
9e. Geen vrouwen in de politieke top.
10e.Homoseksualiteit bestaat niet!
11e. Leden zijn superieur t.o.v. andersdenkenden.

Zo ga er maar mee aan de slag.

De hele discussie is trouwens door Kneepkens begonnen en ik pak de smoezelige handschoen op.

woensdag 08 jan 2014

Wim :
Francis H.Er zijn geen rechts extreme figuren te vinden hier en R.Sörensen zo neer te zetten is belachelijk.Op een forum als deze waar het nu over een politiek onderwerp gaat kan je niet verwachten dat er zoete broodjes gebakken worden.Het broodje wat aan gedragen wordt is al zot niet zoet.

Wilders krijgt helemaal geen aandacht hij is aan gedragen door Manuel Kneepkens en op zijn stuk is reactie.Als je het allemaal niets vind blijf er dan buiten en laat de mensen in discussie gaan die dat willen.

woensdag 08 jan 2014

Francis H. :
Waar gaat dit in vredesnaam allemaal over?Dhr Wilders krijgt op deze wijze te veel aandacht, en de ontsponnen discussie is een site
als Rotterdam Vandaag&Morgen onwaardig, die moet niet als vuilnisvat
vor lieden met een kronkel in hun geest gaan dienen!
Stoppen dus met dit soort propaganda spuien vanuit de extreem
rechtse hoek!
Hou deze site hiervan vrij!!!

woensdag 08 jan 2014

R.Sörensen :
Ik ben vrij heet gebakerd (nooit twitteren etc.dus) en heb daarom taalfouten gemaakt.
Ik neem dat maar voor lief.
Kneepkens frustraat noemen is iets te veel van het goede, maar ik vind dat hij mijn vriend Geert en mij uiterst negatief neerzet. Beledigend zelfs.
L'histoire ce repete, want dat heb ik in 2001 en 2002 ook meegemaakt.
Droeve frustraat moet dus zijn het oubligate droeve verschijning.

Even voor de politiek correcten.
Utrecht. NSB stad.
Camel. NSB sigaretten.
VW. NSB auto's
Ajax (nee dat is te makkelijk)
Korfbal. NSB sport.
Eikenhout. NSB hout
Waterbouwkundige. NSB beroep.

woensdag 08 jan 2014

R.Sörensen :
Dus als Mussert iets vindt, dan is het direct besmet. Dan geldt niet de hoofdzaak: geuzen, VOC en Zuid Afrika, maar kan het lekker negatief geïnterpreteerd worden.
Hitler was vegetariër en zeer anti-roken! Zeg jij dat even in je omgeving Roberto?
Ik zal ook opzoeken welk merk sigaretten Mussert rookten, zodat we nog wat meer verdachte figuren kunnen aanwijzen. Camel geloof ik. Wil jij de rokers en ex-rokers (besmet verleden) even waarschuwen?
Daarnaast had Mussert voorliefde voor het automerk VW net als A.H. trouwens.
Zal ik de sticker laten maken om ze op VW's te laten plakken.

Jan Romein (Marxist toen het nodig nog) was zei het al.Cleio (zoek maar op) is een hoer. Je kan haar gebruiken zoals je wilt.
Ik voeg daar aan toe en dat gebruik zegt veel over de gebruiker. In dit geval is de gebruiker bijna pervers.
Las ik trouwens niet dat de bezetter de vlag verbood (net als het rood-wit-blauw) ? Ook negatief natuurlijk!

woensdag 08 jan 2014

Rob Timmer :
Ik wil alleen even reageren op de onkunde van Sørensen betreffende de 'Oranje-Blanje-Bleu'-vlag. Op onderstaande link kan hij zijn kennis een beetje bijspijkeren.
Toch niet zo gek dat de redactie zich verontschuldigde...

http://historiek.net/prinsenvlag-nsb-smetten-vrij/37267/

dinsdag 07 jan 2014

Wim :
R.Sörensen ik denk dat je weer gelijk heb.Maar ik zei het wat in andere bewoordingen en werd de censuur op los gelaten en wordt verwezen naar Geen Stijl,heb dat eens bekeken en blijf daar verre van wist niet dat dat bestond, maar nu het onder werp.Kneepkens probeert Geert Wilders te plaatsen in de hoek van criminelen zo ook is er commentaar op zijn vermeende afkomst Indisch Nederlands en Limburger,wat een zwaktebod.Tja 2002 een mooi jaar terwijl Wim geheel partijloos is.Voorts een echte politicus kijkt nooit om in wrok maar wel naar de toekomst.Vrolijk verder maar weer.Hopend op een aardige discussie in deze.

dinsdag 07 jan 2014

R.Sörensen :
Eén van de verschillen tussen een jurist en een historicus is dat de jurist alles 100% letterlijk neemt en een historicus leert tussen de regels door te lezen.
Waarom schrijft iemand iets? De intentie van Kneepkens is duidelijk.
Bekijk zijn laatste drie epistels? De frustratie van 2002 is nog steeds niet verwerkt. Hij moet niet achter zijn bureau plaatsnemen,
maar op een bank van een zielenknijper.

Laat ik mijn stelling : Kneepkens is een droeve frustraat, onderbouwen.
Hij noemt bij alle beelden die er in onze stad staan vooral het "foute" beeld van Fortuyn. Wat is de intentie bij het schrijven van zo'n stukje?
Hij noemt Geert W. in een adem met Hitler en Breivik in wederom een artikel waar je je kan afvragen of het noemen van Leefbaar Rotterdam door
Geert niet een erg geforceerd argument is voor plaatsing in een Rotterdams blad.

Over Pechtold. Geert distantieert zich niet. Nee wellicht niet omdat Pechtold bewust staat te liegen! De prinsenvlag *, de vlag van de VOC en
de vlag van voormalig Z.Afrika is niet de roodzwarte vlag van de NSB.
Iedere historicus, zelfs een kunsthistoricus, weet dat. Ik vind "miezerig mannetje" nog netjes!

"De schaduw die aan het rechtspopulisme kleeft is nu eenmaal het fascisme. Dat mag dan vandaag de dag een min of meer verbleekte schaduw zijn,
niettemin het is er een. Nee hoor . Niet fascistisch toch? Ook niet erg suggestief!
Stukje verder: "dan kan die schaduw groot worden. Te groot"
Natuurlijk nergens direct fascisme (variant van het socialisme) in combinatie met Geert genoemd (jurist) Het gaat om de intentie (historicus)
En dan nu een stukje dat clownesk moet overkomen?
Ik geef mijn portie aan Manuel.

*Belachelijk dat de redactie zich verontschuldigd voor een vlag met een iets te oranje, rode kleur. Zwichten voor politiek correcte leugens!


dinsdag 07 jan 2014

Hans Roodenburg :
Ik breng in de volgende redactievergadering om voortaan voor- (of voorletter) en achternaam te gebruiken. Daarmee kun je ook sjoemelen, maar anderen hebben meer inzicht of men het werkelijk is. Alle respect voor Eerste Kamerlid Sorensen. Hij komt voor zijn rechtse standpunten uit. De lafaards moeten maar naar de 'reaguurderssite' Geen Stijl. De laatste is een tip voor 'Wim'

dinsdag 07 jan 2014

Wim :
Tekst verwijderd door moderator.

Voor anoniem schelden zult u een ander platform moeten zoeken.

maandag 06 jan 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Joost Swarte in de Kunsthal & Meijer Wery op de Oude Binnenweg


Fotograaf Wim de Boek stuurde ons ter gelegenheid van de expositie van tekenaar Joost Swarte in de Kunsthal - zie elders in deze krant - een foto toe van de muurschildering van jazzsaxofonist Meijer Wery, die aan de Oude Binnenweg hangt. De muurschildering werd onthuld in 2017 en is gemaakt door Joost Swarte. Sinds 2013 verschijnen op en rond de Oude Binnenweg regelmatig portretten van overleden Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen vormen ze een ‘jazzy’ route over de meest Rotterdamse straat van Rotterdam.

In de jaren dertig was Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.

Zie ook: http://www.r-jam.nl/portfolio/meijer-wery-door-joost-swarte/ en www.kunsthal.nl

Foto van de muurschildering is van Wim de Boek.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties