Antwerpen pakt vuurwerkplaag aan

4823-antwerpen-pakt-vuurwerkplaag-aan (Door Hans Roodenburg)

De Rotterdamse haven, nummer 1 in Europa, is het voorbeeld voor de haven van Antwerpen. Maar in de aanpak van de vuurwerkplaag, die tijdens de jaarwisseling een hoogtepunt bereikte, zou het andersom moeten zijn. Tot en met 2 januari waren er bij het meldpunt www.vuurwerkoverlast.nl 85.000 klachten uit heel Nederland ingediend. Het meldpunt is mede een initiatief van fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam.


Besluiten
De meldingen worden gebundeld en aan de Tweede Kamer en aan de burgemeesters van vijftien gemeenten aangeboden, onder wie burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Er zijn nog minstens elf maanden om tot nieuwe besluitvorming te komen over de aanpak van vuurwerkoverlast aan het eind van dit jaar.

Antwerpen heeft net zo als Rotterdam (bij de Erasmusbrug) een groots vuurwerk georganiseerd aan De Schelde.

Daarbij zal ongetwijfeld de Belgische aanpak aan de orde komen. Antwerpen heeft net zo als Rotterdam (bij de Erasmusbrug) een groots vuurwerk georganiseerd aan De Schelde. Het verschil zit echter in het gelijktijdige verbod aan particulieren om al weken voor de jaarwisseling vuurwerk af te steken in openbare ruimten (dus op eigen terrein mag het wel). De Antwerpse politie meldt dat zij tijdens de jaarwisseling slechts circa dertig mensen heeft aangehouden van wie de meesten vanwege openbare dronkenschap of vechtpartijen.

Boetes
Hoge boetes worden in Antwerpen gegeven voor het veroorzaken van geluidsoverlast, gevaarlijke situaties en voor het in paniek brengen van huisdieren. Een dergelijke verordening zal misschien wel, zeker in de eerste jaren, massaal worden overtreden. Maar het signaal is in dit geval duidelijk en zal zeker op termijn effect hebben als mensen – het zijn vooral jongeren – hoge boetes krijgen. Misschien wel selectief, maar hetzelfde geldt bij te hard rijden. Deze overtreders worden vaak ook pas gepakt als zij het meerdere malen te bont hebben gemaakt.
Ik kan het ook niet helpen dat het vooral ouderen zijn in de regio Rotterdam die zich te weer stellen tegen de overlast. De mooiste kwamen we op Twitter tegen van ‘DeRazendeBol’: ‘Heel Nederland één grote super-armoedige vuurwerk-afstortplaats…’ Dat zal GL-fractieleider Arno Bonte in Rotterdam goed doen.

Sparen
Maar ons bereiken ook opmerkingen van een jonge Rotterdamse psychologe die meent dat sommige jongeren soms een heel jaar sparen om met Oud en Nieuw en daarvoor te kunnen knallen, al dan niet met – helaas vaak – illegaal vuurwerk. Zij kan dat uiteraard niet met cijfers over Rotterdam onderbouwen. Maar ons lijkt het deels waarschijnlijk.
Het illegale vuurwerk, vaak gemaakt in illegale fabriekjes, schijnt tegenwoordig met name te komen uit Polen. Het zou nogal makkelijk te bestellen en te verkrijgen zijn via internet. Toen wij zelf nog jong waren, kwam het uit China maar was dat in vergelijking met de Nederlandse vuurwerkfabrieken nogal duur omdat het verscheept werd en er vele tussenpersonen geld aan verdienden.
Op zijn minst zullen dit jaar maatregelen worden genomen tegen het verkrijgen van illegaal vuurwerk. Dat kan binnen de bestaande wetgeving. Er zal zeker ook een roep komen om meer controles op internet en van mensen (jongeren) die het voortijdig afsteken.

Een chirurg van het oogziekenhuis: ,,Twee jaarwisselingen in Nederland staan gelijk aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die 3,5 jaar in Irak en Afghanistan hebben gevochten.’’

Autochtonen
Een opvallend aspect in onze samenleving is dat bij de vuurwerkoverlast ineens niet wordt gesproken over bepaalde bevolkingsgroepen (zoals bij drugsoverlast van Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse of Turkse herkomst). Het zijn met name autochtone Rotterdammers die hiermee in de fout gaan. We vermoeden ook dat het vaak laagopgeleide jongeren zijn die het als het hoogtepunt van het jaar beschouwen om politie, hulpverleners en brandweermensen het leven moeilijk te kunnen maken. Het zal wel met een soort anarchisme te maken hebben. Ik ben ook benieuw of politieke partijen als de PVV en Leefbaar Rotterdam hierover ook een mening hebben en in dit geval de ‘autochtone asocialen’ (dan maar even een Wilders-kreet gebruiken) durven aan te pakken. Of beschouwen zij de vuurwerkoverlast ook als een onderdeel van de Nederlandse cultuur?
Zelf heb ik de nogal flauwe tweet doen uitgaan dat ‘er nog heel wat bezuinigd kan worden in Nederland’ toen ik al het oudejaarsvuurwerk van de steden en van particulieren, met name het illegale, zag en vooral hoorde. En satirisch zich richtend op de mensen die een heel jaar hiervoor sparen: kunnen de belastingen niet omhoog en/of de betreffende uitkeringen iets omlaag?

Hoe aanpakken
Terug naar de kern van deze opinie: hoe moet de vuurwerkoverlast worden aangepakt. Daarvoor gaan we te rade bij de marktleider voor jongeren in Rotterdam als het gaat om onafhankelijke journalistiek op internetsites, www.bogue.nl. De grote regelaar achter deze site, In-Soo Radstake, (een jonge whizzkid die journalistiek aardig aan de weg timmert) schrijft:
,,Nu de rook om ons hoofd is verdwenen zijn de resultaten van oud en nieuw bekend. Met resultaten bedoel ik vuurwerkslachtoffers. In de regio Rijnmond en Rotterdam specifiek viel het wat mij betreft eigenlijk nog wel mee. Een 47-jarige Rotterdammer raakte een aantal vingers kwijt toen hij illegaal vuurwerk afstak en een 14 jarige jongen raakte een hele hand kwijt dankzij (wederom) illegaal vuurwerk. In totaal was er 15 keer melding van oogletsel bij het Oogziekenhuis in Rotterdam, 5 van hen hebben blijvende schade.’’

Vernietiging van Illegaal vuurwerk.

Tevens waren er minder oogslachtoffers tussen de 8 en 15 jaar. Een oogchirurg van het ziekenhuis zei: ,,Twee jaarwisselingen in Nederland staan gelijk aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die 3,5 jaar in Irak en Afghanistan hebben gevochten.’’
In-Soo constateert ironisch; ,,Tsja, en die hebben zelfs een ‘topgear-helm’ om zich en hun ogen te beschermen.’’

Geen verbod
Zelf is hij niet tegen een vuurwerkverbod. ,,Ik vind het allemaal prima voor die paar dagen per jaar. Goed, je schrikt je wel eens helemaal een rotje en als je huisdieren hebt is het voor hun even minder prettig, maar niet in die mate dat het een onleefbare situatie wordt gedurende die dagen.’’
Hij pleit wel voor een hogere drempel voor het kopen van legaal vuurwerk die minimaal voor 18-jarigen zou moeten zijn. De gevleugelde uitspraak ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ zou volgens hem ook meer body moeten krijgen. En behoorlijk ironisch: ,,Dat betekent dat je moet uitsluiten dat runderen vuurwerk kunnen kopen. Ergo, de koper moet een minimaal werk en/of denkniveau hebben. Ik stel voor minimaal een Havo-diploma of iets soortgelijks. Je zou ook kunnen denken aan een kleine test die je moet doen ter plekke voordat je vuurwerk mag kopen om het werk/denkniveau van de koper te bepalen. Dat moet een korte, simpele en doeltreffende test zijn, die rund-proof is. In elkaar gezet door slimme mensen.’’
Satirisch is hij ook over de vraag of hierbij sprake is van discriminatie: ,,Nee, dit is geen discriminatie. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de intelligentere medemens om de zwakkeren in de samenleving in bescherming te nemen tegen zichzelf. Bepaalde tradities of handelingen zijn prima te handhaven, zolang je dit maar laat doen door mensen die normale, functionerende hersenen hebben. Daar horen runderen niet bij.’’

En erg serieus is zijn uitsmijter: ,,P.S. Help gelijk even die klootzakken opsporen die vuurwerk in de kont van poes Luna hebben gestopt die daardoor is komen te overlijden.’’

roberto timero :
Reportage uit het Rode Kruisziekenhuis gezien beste Wim?

Maar volgens jou 'volgend jaar gewoon weer knallen' hé!

Sterkte!

zaterdag 04 jan 2014

Wim :
Tja Johannes dat soort figuren die de PVV en Leefbaar Rotterdam in hun linkse verhaaltjes willen beschadigen moeten wel heel erg vervuld van haat zijn.En waar gaat het over over vuurwerk;elk jaar het rituele gezeur.

Nog maar een keer hoe met vuurwerk om te gaan is een kwestie van opvoeding ;en laat die opvoeding vrij zijn hoe men op wil voeden;het gaat eerder over waarden en normen en die waarden en normen zijn in de 70e jaren van de vorige eeuw door links afgebroken en zou links dan ook nog een jongen knaap die een rotje af wil steken dat verbieden om dat te doen.Zielig gedrag van de regenten die hun macht aan het verliezen zijn en verloren hebben.

En volgend jaar wordt er weer lekker geknald.

vrijdag 03 jan 2014

Johannes :
@Hans Roodenburg, je maakt het me wel moeilijk. Maar even kort, principieel probeer ik altijd iedereen ongeacht huidskleur of afkomst eerlijk op zijn of haar doen en laten te beoordelen. Van een vooroordeel wil ik dan ook niet worden beticht.
Zo heb ik in mijn vorige reactie zeker niet over de afkomst van de boosdoeners gesproken en moet u dit mij ook niet in de mond leggen.
Zeker wel heb ik zonder commentaar maar meer in de vorm van een kwinkslag verwezen naar uw krampachtige poging om Wilders weer in uw verhaal te verweven terwijl het totaal niet aan de orde was. That's all

vrijdag 03 jan 2014

R.Sörensen :
Soms lukt het me niet alles in een reactie te krijgen of hapert mijn woordprogramma.

De enige die Antillianen met Bokito's (mensapen) vergeleek in de gemeenteraad is Van Heemst geweest(vieze Peter in onze kring)
Een idee wat er was gebeurt als een collega van Leefbaar Rotterdam dat had gedaan?

vrijdag 03 jan 2014

R.Sörensen :
Je zit er weer naast beste Hans.
De enige partij die vier jaar geleden Marokkanen en Antillianen in hun partijprogramma noemden i.v.m. criminaliteit was de plaatselijke Peveda.
Het CBS (jeweetwel) publiceert regelmatig cijfers en die zijn niet echt rooskleurig voor multiculti adepten.
Wat Wilders doet is ze crimineel Marokkaans tuig noemen.
Rampokkers, rifraf, rapaille en tuig van de richel zijn afkomstig uit ons vocabulair. Geert laat alleen "van de richel" weg.
Ik vind de toevoeging Marokkaans plausibel, omdat deze groep heel selectief te werk gaat c.q.discrimineert. Aboutaleb noemt dat etnisch-religieuze solidariteit.
Kern van de zaak is, dat je in een stuk over vuurwerk toch heel geforceerd LR en de PVV probeert te beschadigen.

vrijdag 03 jan 2014

Hans Roodenburg :
@johannes. Natuurlijk heb ik de (goede) opvoedende taak van de ouders niet genoemd, maar die liggen zo voor de hand. Ik heb uiteraard het politieke programma van Leefbaar Rotterdam gelezen. Niet dat van de PVV. Ik kan niet aan de gang blijven. Wel zie ik prominent in de media extreme standpunten van met name de PVV (en Wilders) over (een deel!) van de allochtonen. Mag, maar vraag niet aan mij om het daarmee eens te zijn. @Sörensen: Onze site is inderdaad 'slow-journalistiek'. Maar zelfs het onderwerp vuurwerkoverlast kom ik vanmorgen nog tegen in diverse kranten. Lees ook de (Rotterdamse) jongerenmening op www.bogue.nl.

vrijdag 03 jan 2014

R.Sörensen :
Ongelooflijk.
Zeker ook weer een product van "langzame journalistiek"
In dit geval erg langzame (drie dagen na oud en nieuw) en tendentieuze journalistiek.
Op een item over vuurwerk een stupide insinuatie over Leefbaar Rotterdam en de PVV debiteren.
Als je wilt weten hoe wij ergens over denken, moet je onze partijprogramma's lezen Roodenburg!

vrijdag 03 jan 2014

Wim :
Het blijft een land van regenten die het wel even zullen vertellen hoe het moet nu weer bij het vuurwerk.

Gelukkig zijn de mensen hier zo vrij om zelf vuurwerk af te steken;en hoe met vuurwerk om te gaan begint bij de opvoeding thuis.Voorts voor het geld wat men uit geeft aan vuurwerk kan men beter een mooi en zinvol boek kopen wat blijft.Al met al het vuurwerk afsteken kan men de mensen gelukkig niet afpakken.Wie dat wel willen net als ventje Arno Bonte van de roze bril partij groen links gauw verhuizen naar de heilstaat Noord- Korea waar men kan zwelgen in geboden en verboden .Maar goed het jaarlijkse gezeur over vuurwerk is dan ook nu weer voor een jaar voorbij.

vrijdag 03 jan 2014

Johannes :
De oplossing ala Hans Roodenburg samengevat:
De overheid zal de norm moeten stellen, zal zelf het vuurwerk moeten afsteken, zal toezicht houden op import en verkoop van vuurwerk en zal handhavend moeten optreden daar waar het fout gaat.

Nergens in het verhaal wordt de opvoedende taak van de ouders genoemd noch wordt het vreemd gevonden dat vaders tegenwoordig als voorbeeld voor hun kinderen in straalbezopen toestand hun eigen vingers er af blazen.
Eigenlijk is dit verhaal een kopie van de nieuwe alcoholwetgeving ook zo'n krom gedrocht waarin de verantwoordelijkheid van de opvoeders niet genoemd wordt.
Lang leve het egalitaire denken dat in de jaren '70 in de mode kwam, zie hier het resultaat.

Maar gelukkig is het allemaal de schuld van PVV, Leefbaar en Wilders :-))

donderdag 02 jan 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Joost Swarte in de Kunsthal & Meijer Wery op de Oude Binnenweg


Fotograaf Wim de Boek stuurde ons ter gelegenheid van de expositie van tekenaar Joost Swarte in de Kunsthal - zie elders in deze krant - een foto toe van de muurschildering van jazzsaxofonist Meijer Wery, die aan de Oude Binnenweg hangt. De muurschildering werd onthuld in 2017 en is gemaakt door Joost Swarte. Sinds 2013 verschijnen op en rond de Oude Binnenweg regelmatig portretten van overleden Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen vormen ze een ‘jazzy’ route over de meest Rotterdamse straat van Rotterdam.

In de jaren dertig was Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.

Zie ook: http://www.r-jam.nl/portfolio/meijer-wery-door-joost-swarte/ en www.kunsthal.nl

Foto van de muurschildering is van Wim de Boek.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties