OPINIE

Nieuwe blunderput van € 4,5 miljoen

4272-nieuwe-blunderput-van-4-5-miljoen
(Door Saskia Wigbold)

Ondanks alle bezuinigingen heeft de Rotterdamse gemeenteraad onlangs ingestemd met het toezeggen van een subsidie van € 4,5 miljoen aan Woonstad Rotterdam voor het bouwen van een parkeergarage.

Sloop
Woonstad Rotterdam wil een blok van 89 woningen in Adrianastraat, Adrianaplein en Bajonetstraat slopen en vervangen door 30 koopwoningen met een parkeergarage.
De bedoeling is dat er naast de 30 garages onder de koopwoningen nog eens 60 extra plekken gerealiseerd worden zodat er minder auto’s op straat hoeven te parkeren. Het verlies op de parkeergarage bedraagt € 2,4 miljoen. De rest van het geld wordt gestoken in het aanpassen van de buitenruimte: het verwijderen van straatparkeerplaatsen, het verbreden van de stoep, het verleggen van leidingen, het verplanten van bomen etc.
Echter de bewoners, die op onderzoek uitgingen, kwamen erachter dat er nog veel meer gemeentegeld mee gemoeid is.

Bouwkosten
,,De bouwkosten van één garageplek zijn € 36.000,” vertelt Jan van den Noort. ,,Maar wethouder Karakus neemt er genoegen mee dat die plek door Woonstad straks voor niet meer dan € 16.000 aan de man wordt gebracht.”
Jan van den Noort is actief binnen de bewonerswerkgroep BAAKS. De werkgroep ging op onderzoek uit en wisten de hand te leggen op de onderhandelingen tussen Woonstad en de gemeente. Dat ging echter niet zomaar.

De Wet Openbaarheid van Bestuur kwam er aan te pas en de bewonerswerkgroep diende een hele reeks bezwaarschriften in. ,,Uit de stukken blijkt dat de gemeente voor Sinterklaas speelt,“ vervolgt Jan van den Noort. ,,De gemeente neemt het verlies van de garage op zich en de grond onder de Bajonetstraat wordt goedkoop beschikbaar gesteld. ,,Dat blijkt te gaan om een bedrag van amper € 30 per vierkante meter! Daarnaast is de aankoop van drie panden (€ 300.000) zonder aarzelen bij de Stichtingskosten gevoegd en dus bij het verlies.

Parkeernorm
Sinds september is de parkeernorm in Rotterdam bijgesteld. Men ging er 10 jaar geleden van uit dat het aantal auto’ s in de stad met 10% zou toenemen. Echter het aantal auto’s is in die tussentijd praktisch gelijk gebleven.
,,Met deze nieuwe parkeernorm is het dus onzin om een dure parkeergarage te moeten bouwen om het straatparkeren terug te dringen,” vervolgt Jan van den Noort. ,,Daar zijn betere en goedkopere oplossingen voor te bedenken. Bovendien het gros van de geparkeerde auto’s is van mensen die in deze buurt werken of winkelen.”
Of de nieuwe woningen daadwerkelijk verkocht gaan worden staat ook nog niet vast.

Onhandig
Woonstad blijkt er een nogal onhandig beleid op na te houden waardoor hun plannen onnodig meer geld kosten. ,,Het was helemaal niet de bedoeling dat dit blok huizen gesloopt zou gaan worden,” gaat Jan van den Noort verder. ,,Ze hadden een ander blok voor ogen met als reden dat de fundering van die huizen niet meer goed was. Na onderzoek bleek dat de fundering van dat blok huizen helemaal niet zo slecht was. De fundering van het blok van de Bajonetstraat was er slechter aan toe.’’
,,Zo wordt er maar wat zonder nadenken beslist en dat kost achteraf ook nog eens een hoop extra geld om plannen bij te stellen en aan onderzoek.”

Wat de plannen voor de parkeergarage betreft gaat BAAKS voorlopig verder met procederen. ,,Uit de stukken waarin we inzage hebben gekregen blijkt dat er nog veel meer stukken in omloop zijn,” besluit Jan van den Noort. ,,We zijn zeer benieuwd wat er verder nog boven water komt.”

Lees verder

€ 1.000 aan armen: ‘Buigen of barste

4237-1-000-aan-armen-buigen-of-barsten
(Door Jim Postma)
‘En het was in die dagen zo dat de eerste mens op de maan landde. Zijn eerste voet zette in het immense universum. D[...]

Contact met onwetenden in één hand

4236-contact-met-onwetenden-in-n-hand
(Door Hans Roodenburg)
De communicatie tussen overheden en burgers is enorm gegroeid, niet in het minst door de digitale mogelijkheden zoals [...]

Beroep op bijstand in regio schrikbarend

4223-beroep-op-bijstand-in-regio-schrikbarend
(Door Hans Roodenburg)
Hoewel het iets is teruggelopen, is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in Rotterdam nog schrikbarend ho[...]

Meer vrouwen in top EUR en Havenbedrijf

3428-meer-vrouwen-in-top-eur-en-havenbedrijf
(Door Hans Roodenburg)
De vrouwen rukken onmiskenbaar op in de best betaalde functies. Dat is vrij logisch sinds zij steeds beter opgeleid zi[...]

Regio weer rijp voor Rijnmondbestuur

3426-regio-weer-rijp-voor-rijnmondbestuur
(Door Hans Roodenburg en Rob Timmer)
In alle verkiezings-retoriek over een nieuwe regerings-coalitie is het effect daarvan voor de regio Rotterdam onderbel[...]

Van Agt/Den Uyl versus Rutte/Samsom

3422-van-agt-den-uyl-versus-rutte-samsom
(Door Geert-Jan Laan)
In de uitzending van ‘Andere Tijden’ zondag jl. over de val van het kabinet Van Agt/Den Uyl in het begin jaren tac[...]

Stem uitbrengen in volledige duisternis

3424-stem-uitbrengen-in-volledige-duisternis
(Door Ronald Glasbergen)
De Tweede Kamer-verkiezingen van september 2012 lijken over belangrijke onderwerpen te gaan. Zaken die iedere Rotterda[...]

Als hijgerige honden achter peilingen aa

3423-als-hijgerige-honden-achter-peilingen-aan
(Door Geert-Jan Laan)
In de Volkskrant van afgelopen zaterdag stond een interessant overzicht van de voorspellingen van de peilbureaus voor [...]

'Repressie van politie fors toegenomen'

3421-repressie-van-politie-fors-toegenomen
Politiegeweld in Rotterdam (1): Politicus Arno Bonte van Politieknuppel.nl (Door Jorg van Rijkom en Jim Postm[...]

De Spelen zijn voorbij. Hoe nu verder?

3420-de-spelen-zijn-voorbij-hoe-nu-verder
(Door Geert-Jan Laan)
Ziezo. De Olympische Spelen zitten er op. Het ging aanzienlijk beter dan verwacht. De Britten deden het goed. En Neder[...]

Social media

KOPSTOOT

The funny side of the moon

Neil deGrasse Tyson @neiltyson

Turns out, there never was a Man on the Moon, only a Woman in the Moon. And her name is Wilma.
  • Nieuw

  • Reacties