OPINIE

Nu erger dan alleen maar fluiten naar jonge vrouwen

6409-nu-erger-dan-alleen-maar-fluiten-naar-jonge-vrouwen

(Door Hans Roodenburg)

Toen wij nog jong waren, floten we als individueel ook weleens naar jonge vrouwen en vooral meisjes. Laat staan eenvoudig geschoolde bouwvakkers op de steigers. Zelden kwam het voor dat het de grotere bedoeling had om iemand met een enorme omweg in de koffer krijgen. Dat gaf je al gauw op.

Meestal was dit onschuldig en branieachtig. Tegenwoordig, vooral met de komst van etniciteit uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, gebeurt dat zelfs in groepsverband en erger. Vandaar ook terecht dat de Rotterdamse wethouder Eerdmans van Veiligheid daaraan paal en perk wil stellen.

Bijna de helft van de bevolking in Rotterdam van ruim 600.000 is van niet-Nederlandse afkomst in Rotterdam. Van hen is ruim een derde niet-westers. En vooral daar zit het probleem. Mensen uit andere landen, vooral de jonge mannen uit Marokko, hebben vaak een andere mentaliteit als het gaat om jonge vrouwen.

Overigens kan bij het onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente Rotterdam vraagtekens worden gezet bij de representativiteit daarvan. Onderzoekster Tamar Fischer is in ieder geval blij met de brede media-aandacht die haar onderzoek heeft gekregen.

Wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) noemt de straatintimidatie onacceptabel. Het recht voor jonge vrouwen om over straat te gaan heeft vooral een boost gekregen toen in de Oudejaarsnacht van 2015 op 2016 in het Duitse Keulen zijn lastig gevallen vooral door Noord-Afrikaanse en Arabische groepen die destijds werden bestempeld als asielzoekers en (economische) vluchtelingen.

Van de onderzochte vrouwen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 45 jaar vindt bijna iedereen dat de jonge mannen moeten worden aangepakt. Zeker als het verder gaat dan een onschuldig gefluit of staren.

Eerdmans heeft door de gemeente zelf een onderzoek laten doen door bijna 1000 straatinterviews te houden In Rotterdam. Daaruit bleek dat de Marokkaanse achtergrond van de ‘plegers’ groot was (32 procent). Daarna volgen op enige stafstand de Antillianen en Arubanen van mannelijke jonge leeftijd. De jonge mannen sissen, roepen na, drijven jonge vrouwen in het nauw of achtervolgen hen. In het tv-programma Opsporing Verzocht op dinsdag zijn van het laatste vaak criminele voorbeelden gegeven. (Hiernaast: Wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid in Rotterdam)

Van de jonge vrouwen zegt 84 procent een ernstiger vorm van seksuele straatintimidatie te hebben meegemaakt. En dat gaat verder dan onschuldige complimenten of staren. We kunnen ons voorstellen dat er grove seksuele opmerkingen of toespelingen worden gemaakt door de jonge mannen.

Dat durfden wij vroeger niet of kwam alleen voor bij asociale jongeren. Inmiddels heeft het onderzoek landelijke gevolgen gekregen.

Wethouder Joost Eerdmans zegt: ,,Dit zijn heftige cijfers. Dat zoveel vrouwen lastiggevallen worden en dat bijna 90 procent haar gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen door bijvoorbeeld andere routes te lopen. Dat vind ik onacceptabel. Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen bewegen in de stad.’’

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar straatintimidatie is de grootste en meest diepgravende studie naar dit fenomeen sinds de jaren ’80. Wat het precies is en hoe vrouwen dit ervaren is nog niet eerder op deze schaal onderzocht.

Behalve dat een grote groep vrouwen last ondervindt, blijkt uit het onderzoek dat 90 procent van de ondervraagde Rotterdamse vrouwen wil dat het probleem aangepakt moet worden. Tegelijk blijkt dat maar liefst 87 procent geen aangifte of melding doet bij politie of handhavers.

Joost Eerdmans: ,,Er is veel werk aan de winkel. We zullen met een reeks maatregelen moeten komen, zowel in de repressieve als de preventieve sfeer. In Rotterdam komen we op voor slachtoffers.’’ Hij wijst op het college-akkoord ‘Kendoe’. Dit onderzoek helpt volgens hem daar enorm bij.

Om ook meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de plegers (leeftijd, afkomst, opereren ze als groep of individueel, waar en wanneer) heeft het onderzoeksbureau van de gemeente OBI (Onderzoek en Business Intelligence) nader veldwerk verricht in de gebieden Charlois, Delfshaven, Noord en het Centrum. Daarvoor zijn nog eens 932 vrouwen geïnterviewd. (Foto: Vroeger floten bouwvakkers nog naar sexy meiden. Uit privacy overwegingen hebben we geen foto geplaatst van jonge Marokkanen thans in Rotterdam die soms erg ver gaan met intimidatie van jonge vrouwen.)

Deze vrouwen geven aan dat de plegers vooral mannen zijn, tussen de 18-25 jaar oud en meestal opererend in een groep (57 procent). Gevraagd naar een indicatie van de afkomst van de plegers, geven de vrouwen mee dat naar hun inzicht een fors deel van Marokkaanse (32 procent) en van Antilliaanse (18 procent) afkomst is.

Met al deze resultaten kan volgens Eerdmans de gemeente beter inzoomen op de oorzaken van het probleem. ,,Denk hierbij aan de opvoeding, bewustwording, de rol van cultuur, ouders en van de school.’’

Het onderzoek heeft veel landelijke media-aandacht gekregen. Een columniste van het AD van Marokkaanse afkomst schreef dat het in Marokko zelfs nog erger is. Een jonge Marokkaan zou proberen elke westerse vrouw met westerse kledij in de koffer te krijgen.

Lees verder

Viering geboortejaar Erasmus

6385-viering-geboortejaar-erasmus
(Door Kees Versteeg)
Afgelopen jaar werd in Rotterdam het 550ste geboortejaar van Erasmus gevierd. De oogst van het jubileumjaar was nogal[...]

Spelen met inkomens uit stadsregio

6383-spelen-met-inkomens-uit-stadsregio
(Door Hans Roodenburg) Elke politieke partij kan uit de inkomensgegevens van de stadsregio Rotterdam halen wat men[...]

Roepen in de woestijn

6379-roepen-in-de-woestijn
(Door Rein Heijne)
Signalen uit de Westerse Beschaving Nr. 28 Door de jaren heen is er een roep geweest om een krachtiger humanisti[...]

Waarom ik nog niet weet waarop te stemme

6375-waarom-ik-nog-niet-weet-waarop-te-stemmen
(Door Rob Timmer)
Ook zonder een indrukwekkende opleiding, vier jaar school voor de grafische vakken, ben ik van mening dat ook mijn erv[...]

Trump en het Chinese porselein

6370-trump-en-het-chinese-porselein
(Door Ronald Glasbergen)
Het nieuwe van Trump’s inauguratiespeech was dat Donald Trump niet veel nieuws te vertellen had. President Trump is[...]

Op weg naar het nieuwe politiek midden

6367-op-weg-naar-het-nieuwe-politiek-midden
(Door Kees Versteeg)
Gastauteur Kees Versteeg (1959), geboren en thans wonend in Rotterdam, is sinds kort nog maar vier dagen in de week [...]

EU misbruikt Erasmus’naam

6364-eu-misbruikt-erasmus-naam
(Door Rein Heijne)
Gastschrijver Rein Heijne, bestuurslid Huis van Erasmus, rapporteert met onderstaand verhaal over ‘Signalen uit de [...]

Introductie van nieuwe opinieschrijver

6361-introductie-van-nieuwe-opinieschrijver
(Door Kees Versteeg)
Onze nieuwe gastauteur Kees Versteeg (1959), geboren en weer wonend in Rotterdam, is sinds kort nog maar vier dagen [...]

Samenwerking is beter dan kinnesinne

6351-samenwerking-is-beter-dan-kinnesinne
(Door Jan Gajentaan) Een Amsterdammer woont al twaalf jaar in Rotterdam. Hij kan dus het beste beoordelen hoe he[...]

Media hebben het altijd gedaan

6350-media-hebben-het-altijd-gedaan
(Door Hans Roodenburg) Nog voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aanstaande maart dit jaar botsen de vel[...]

Social media

KOPSTOOT

NEIN, ZWEI! ..

Toen in 1982 ene Helmut Kohl de nieuwe Duitse Bondskanselier werd, was nog maar weinig over hem bekend. Van Duitse collega journalisten hoorde ik dat de nu bij zijn overlijden zo geprezen politicus erbarmelijk slecht Engels sprak. Later hoorde ik wat voorbeelden hiervan.

Kohl was op bezoek bij president Reagan en op weg naar het Witte Huis crashte de limousine van de voor hem rijdende Margaret Thatcher op de limousine van president Reagan. Thatcher stapte uit en sprak:,, I am so sorry." Reagan antwoordde beleefd:,, I am sorry too." Waarop de limousine van Kohl ook botste en de Bondskanselier uit de auto sprong:,, I am sorry Three " sprak Kohl trots.

Later in New York na een bijeenkomst van de VN ging Kohl in een Amerikaanse kroeg wat met zijn secretaresse drinken. Zij wilde sherry. De barkeeper vroeg: ,,Do you want dry sherry?".

Kohl met stemverheffing: ,,NEIN, ZWEI!"

Fotobijschrift: in 1995 bezocht de toenmalige Bondskanselier Helmut Kohl het monument van Zadkine in het hartje van onze stad. Geflankeerd door links toenmalig premier Wim Kok en rechts van Kohl toenmalige burgemeester Bram Peper.
  • Nieuw

  • Reacties