OPINIE

‘Godwinnen’ ofwel: de wet van Godwin

5333-godwinnen-ofwel-de-wet-van-godwin
Ingezonden brief (door redactie licht bewerkt) van PVV-senator Eerste Kamer, Ronald Sørensen

Eén van mijn stellingen is dat ‘godwinners’ over het algemeen weinig kennis bezitten over de periode waaraan ze refereren. De Auschwitz herdenking deed me er weer aan denken.
Hier is de wet van Mike Godwin: Als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi's of Hitler.
Dat geldt overigens niet alleen voor online discussies. Ook in gewone columns of tijdens politieke debatten werd en wordt veel ‘gegodwined’ ofwel gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog.
Een redactielid van dit blad heeft die onhebbelijkheid – want dat is het - ooit gemanifesteerd om zijn afkeer van mijn vriend Pim Fortuyn te illustreren *)

Stil
Als het je overkomt ben je stil van verbazing, die snel overgaat in verbijstering en woede. Toen Leefbaar Rotterdam in 2002 voorstelde om de samenstelling van sommige wijken te veranderen door ze aantrekkelijker te maken voor hogere inkomens en even te stoppen met de import van lagere inkomens (de latere Rotterdamwet) beet de lijsttrekker van GL **) me toe, dat ,,er in onze stad al een keer deportaties hadden plaatsgevonden.’’
Ik begreep haar oprecht niet en vroeg om uitleg en pas toen ze me zei: ,,Dat weet je best, je bent toch geschiedenisleraar,” drong de betekenis tot me door. ,,Weet je wel wat je zegt?” beet ik haar toe. ,,Je bent echt niet de enige die geschiedenis heeft gestudeerd hoor,” kreeg ik als antwoord. ,,Dan weet je dus hoe schofterig die vergelijking is,” hoorde ik mezelf woedend zeggen.
Niet alleen dat we beschuldigd werden van aansturen op deportaties in veewagens van volkomen onschuldige Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen om die uiteindelijk op industriële manier te vermoorden, ze bagatelliseerde ook het afschuwelijke lot van die stakkers die de gruwel van de Endlösung ten deel is gevallen. Dat is namelijk naast het diep beledigen van politieke opponenten ook het geval.

Ongelijkheid
Ik heb ook al eerder beweerd, dat mensen met twee paspoorten, die een ernstig misdrijf hebben begaan en die graag gebruik maken van hun bewust gehandhaafde juridische ongelijkheid, na het uitzitten van hun straf naar het land van herkomst worden teruggestuurd iets totaal anders is dan een enkele reis naar een vernietigingskamp in Oost Europa; waarmee het door policor (politiek correcte) godwinners werd vergeleken.
Het ontkent dus het gruwelijk lijden en bezoedelt de nagedachtenis van degenen die dit lot hebben ondergaan. Onze kinderen moeten weten wat zich ooit op Europees grondgebied heeft afgespeeld en mogen niet door valse en laagbijdegrondse godwins op een verkeerd spoor worden gezet.
Een ander groot nadeel van het hele begrip godwinnen is het feit, dat ik er dus zelf ook geen gebruik van kan en mag maken. Jammer, want laat de periode waar aan gerefereerd wordt nu juist mijn historische specialiteit zijn en hoe je het ook wendt of keert de vergelijking dringt zich op.

Fascisme en nationaal socialisme:

Maakten een tweedeling onder mensen in nuttigen, die in hun ideologie geloofden en nuttelozen, die dat niet deden.
Gebruikten en verheerlijkten geweld.
Vonden andersdenkenden, vrouwen en homo’s minderwaardig.
Hadden knokploegen op straat die het leven ontregelden.
Maakten veel gebruik van symbolen om de onderlinge eenheid te bevestigen.
Probeerden met geweld hun territorium uit te breiden.
Liquideerden ‘nutteloze’ andersdenkenden ***).
Streefden naar wereldoverheersing.
Kenden solidariteit t.o.v. kameraden wiens wandaden werden verzwegen of goedgepraat.
Leefden onder een strenge hiërarchische samenleving, waar leiders het leven bepaalden.
Vervloekten democratie en introduceerden censuur.
Verwierpen de grondwet en gaven toe aan ‘gezond’ volksgevoel.
Misbruikten kunst en media om hun standpunten te propageren en uit te dragen.
Verwezen naar een mythisch heroïsch verleden, dat herleefd moest worden.
Het werd de voedingsbodem, waarop de gruwelen konden bloeien, waaraan godwinners zo graag en zonder enig historisch besef refereren.

Tekenen
Opvallend was ook, dat toen het fascisme en het nationaal socialisme voor het eerst hun misdadige gezicht toonden en nogal wat mensen waren die de tekenen destijds absoluut niet wensten in te zien. ,,Ga maar rustig slapen,” zei Colijn ****) en de Engelse leider Neville Chamberlain *****) maakte zich grenzeloos belachelijk toen hij de wereld wilde laten zien, dat hij ‘Herr Hitler’ getemd had.
Voor de goede orde. Ik godwin natuurlijk niet, maar geef gewoon – dat is nu eenmaal mijn gewoonte – geschiedenisles. En van geschiedenis kan je leren, heb ik mijn leerlingen altijd voorgehouden. Ja toch?


*) 28 november 2001, in Rotterdams Dagblad.

**) Ben haar naam kwijt. Ze is later gestopt toen ze werd afgezet door haar collega’s Boursik en Kaya, die geen vrouw boven zich dulden.

***) De gruwelijke beelden uit het gebied van IS komen overeen met de niet van je netvlies te branden beelden van SS Einsatzgruppen.

****) Toen Hitler op 11-03-1936 het Rijnland bezette.

*****) Werd op 10-05-1940 afgezet en opgevolgd door Churchill.

Lees verder

Michiel de Ruyter, 'Qua patet orbis'

5327-michiel-de-ruyter-qua-patet-orbis
(Door Jan van der Tak)
(Een van onze trouw reagerende mensen onder de naam ‘Johannes’, e-mailadres bij ons bekend (en verplicht), is Jan[...]

HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Geert Wilders loopt nu écht gevaar! Toen PVV-leider Geert Wilders afgelopen week in de Tweede Kamer-debatten zei tot[...]

De armoedestad van Nederland (2)

5310-de-armoedestad-van-nederland-2

Rotterdam, de grootste havenstad van Europa, is momenteel één van de meest arme steden van ons land. En die armoede b[...]

Fanatiekelingen misbruiken de islam

5309-fanatiekelingen-misbruiken-de-islam
(Door Riens Meijer)
Volgens gezaghebbende moslims wordt hun geloof door een kleine groep fanatici verkeerd geïnterpreteerd en gebruiken di[...]

Stadsecologie, in belang Rotterdam

5304-stadsecologie-in-belang-rotterdam
(Door Riens Meijer)
Sinds 2008 woont, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, het grootste deel van de wereldbevolking in steden[...]

HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

OPROTTEN... DE ROTTERDAMSE BURGEMEESTER Aboutaleb heeft als enige Nederlandse bestuurder de wereldpers gehaald met [...]

De Kouachi’s en de strafbehoefte

5299-de-kouachi-s-en-de-strafbehoefte
(Door Manuel Kneepkens)
De aanslag op de redactie van het satirisch blad Charlie Hebdo wordt planmatig uitgevoerd. Professioneel. Binnen dat ka[...]

De armoedestad van Nederland (1)

5295-de-armoedestad-van-nederland-1
Rotterdam, de grootste havenstad van Europa, is momenteel één van de meest arme steden van ons land. En die armoede b[...]

'Meer of minder... Marokkanen'

5274-meer-of-minder-marokkanen
(Door Ronald Sørensen)
Bovenstaande geroepen op een besloten bijeenkomst kan leiden tot 6400 aangiften en strafvervolging. Niet van degenen di[...]

Breng(t) deze eeuw ‘Vrede op Aarde’

5270-breng-t-deze-eeuw-vrede-op-aarde
(Door Riens Meijer)
Door een panische angst voor heropleving van het fascisme na de Tweede Wereldoorlog is het in Nederland lange tijd moei[...]

Social media

KOPSTOOT

Militairen ‘blauw ‘ op straat


Gratis ochtendkrant Metro kopte gisteren:
‘Politie zal straks ‘nee’ moeten zeggen’.
En: De werkdruk bij de politie is zo hoog,
dat het aantal overtredingen van de
Arbeidswet dit jaar zal uitkomen op 200.000.

Gevolg: Politiemensen stukken minder gemotiveerd,
te hoge werkdruk leidt tot stress, burn-outs en
aantal ziekmeldingen onder onze wethandhavers
neemt alarmerende vormen aan.

Met nu zo’n 1100 nieuwe agenten erbij en dure
langdurige opleidingen, blijft het landelijke
Nationale Politiekorps dweilen met de kraan open.

Interview met hoofdagent: ‘Wat je alleen wel ziet,
Is dat de burgers langer moeten wachten op een
aangifte die ze hebben gedaan. En ze zullen minder
blauw op straat zien?’

Nog minder blauw op straat? Nog langer wachten
voor de burgers op aangiften? Kan het nog gekker.

De misdaad, zeker de zware criminelen tieren
tegenwoordig zo welig als nooit te voren. Gelegenheid
maakt de dief. Pakkansen steeds kleiner, de
veiligheid op straat en in het verkeer nemen
intussen eveneens alarmerende vormen aan.

Waarom op korte termijn geen militairen tijdelijk
betrekken als noodagent nu de nood het hoogst is.
Wat doen militairen eigenlijk in vredestijd?
Oefenen in de kazerne, in het bos, op het strand
En waarom dus niet direct op straat en in het verkeer?

Met zeer effectieve korte opleidingen tot agent, overal
direct inzetbaar, van terrorismebestrijding tot
invallen bij zware criminelennesten.

Simpel zolang de nood het hoogst is tijdelijk
met een het wisselen van een
groen naar een ‘blauw’ uniform. Met daarbij een
besparing van honderden miljoenen euro’s.

En anders, Opstelten zei het al in alle toonaarden:
'Blauw op straat,
meer blauw op straat,
nog meer blauw op straat.’

Allemaal, allemaal, hartstikke blauw op straat!


Jim Postma.

  • Nieuw

  • Reacties