OPINIE

Boeren & natuur in bestaan bedreigd door stikstof

8365-boeren-natuur-in-bestaan-bedreigd-door-stikstof
(Door Ronald Glasbergen)


Zowel de boeren als een belangrijk deel van de natuur worden bedreigd door stikstof. Meer specifiek door ammoniak en stikstofoxiden. De vervuiling heeft volgens verschillende experts geleid tot een aanzienlijke afname van soorten van planten en dieren in Nederland. Tegelijk lijkt het op een voor sociologen klassieke strijd tussen stad en platteland.

Protesterende boeren trekken op naar de steden alwaar de vermaledijde instituties zetelen, de stad Groningen, morgen weer Den Haag, tussendoor naar De Bilt waar het de boeren onwelgevallige Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zetelt.

Lees verder

EU en India moeten elkaar helpen om groo

8361-eu-en-india-moeten-elkaar-helpen-om-grootmachten-te-worden-turkije-als-scharnierpunt-tussen-oost-en-west
(Door Kees Versteeg)
De Angelsaksische wereldorde laat los. In het westen zegt het Verenigd Koninkrijk met de Brexit de EU vaarwel. In h[...]

Pleidooi voor ‘foute’ Molukkers

8327-pleidooi-voor-foute-molukkers
(Door Hans Roodenburg)
Het pleit voor Herman Spinhof dat hij in zijn boek ‘Vertrapte illusies. Verborgen oorlogsherinneringen van Molukk[...]

Cultuurcampus of Energie Universiteit?

8321-cultuurcampus-of-energie-universiteit
(door Kees Versteeg) Onlangs werd het plan gelanceerd om een Cultuurcampus op Zuid te creëren. De opstellers van [...]

Uitnodiging Lof der Tolerantie, 28 oktob

Uitnodiging Lof der Tolerantie Stadsdebat over Tolerantie in de Stad van Erasmus Huis van Erasmus en Biblioth[...]

Spervuur aan debatten & talkshows in het

(van de redactie) De debatten en talkshows worden genoemd op volgorde van datum waarop ze plaatsvinden. [...]

De toekomst van Brexit

8250-de-toekomst-van-brexit
(Door Ronald Glasbergen)
Boris Johnson en Dominic Cummings spelen als de Britse oppositie het goed speelt, een spelletje 'chicken' in het luch[...]

Een bos als decoratiestelsel

8204-een-bos-als-decoratiestelsel
(Door Manuel Kneepkens) Zwitserse onderzoekers hebben onlangs berekend dat er 1.000 miljard bomen moeten worden aa[...]

Voetbal en de tong van Derksen

8190-voetbal-en-de-tong-van-derksen
(Door Han van der Horst)
Johan Derksen neemt het Orkun Kokcü, aanstormend talent bij Feyenoord, kwalijk dat hij “ja” zei toen hij werd u[...]

Recycled: Volkert

8161-recycled-volkert
VandaagenMorgen krijgt dit najaar een nieuwe site. In het kader van de migratie van het omvangrijke archief aan artik[...]

Mijmeringen over de nieuwe woningnood

8160-mijmeringen-over-de-nieuwe-woningnood
(door Han van der Horst) Wethouder Sven de Langen wil de Rotterdammers meer begrip leren opbrengen voor daklozen.[...]

Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties