Rotterdam herbegraaft zijn onbekende overledenen

Donderdag 11 maart heeft gemeente Rotterdam de eerste negen onbekende overledenen na onderzoek op de Zuiderbegraafplaats herbegraven. Deze doden zonder naam zijn opgegraven op de begraafplaats Crooswijk. Hun graven bestonden 15 jaar en werden geruimd. Om het mogelijk te maken dat ooit nog de identiteit van deze overledenen wordt achterhaald, zijn hun kenmerken met de laatste technieken onderzocht en opgenomen in een landelijke databank van vermiste personen.

Bij de herbegrafenis van een van de onbekende overledenen is een korte plechtigheid gehouden, waarbij, Stadsdichter, Jana Beranová een gedicht heeft uitgesproken. Vertegenwoordigers van de gemeente en de politie waren daarbij aanwezig.


Speciale voorziening voor onbekende overledenen

De gemeente Rotterdam heeft een deel van de Zuiderbegraafplaats ingericht om onbekende overledenen te begraven. In Rotterdam worden jaarlijks enkele onbekende overledenen gevonden. Als na verloop van tijd het niet mogelijk blijkt deze persoon te identificeren, worden ze door de gemeente begraven. In Rotterdam liggen nog ongeveer 40 naamlozen begraven. Op het moment dat hun graf na 15 jaar wordt geruimd, zullen de stoffelijke resten door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. Daarna worden ze overgebracht worden naar het speciale vak op de Zuiderbegraafplaats. Er is plaats voor 100 graven, zodat ook andere gemeenten gebruik kunnen maken van deze voorziening. De gemeente Rotterdam creëert op deze manier een waardige rustplaats voor deze onbekende overledenen.

Onderzoek naar de identiteit
Experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doen naast DNA ook forensisch antropologisch onderzoek. Hierbij gaat het om het bepalen van het geslacht, de lengte en een schatting van de leeftijd. Dit is onderdeel van het biologische profiel. Hierbij spelen ook opgemerkte oude breuken of aandoeningen aan het skeletmateriaal een rol. Met deze gegevens kan er worden gezocht in een lijst van vermiste personen. Deze databank wordt beheerd door de Koninklijke Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Verantwoordelijkheid burgemeester
Vanaf januari is de burgemeester verantwoordelijk voor het onderzoeken van de identiteit onbekende overledenen. Van alle personen die nu dood worden aangetroffen en van wie de identiteit onbekend is, wordt meteen DNA en overige kenmerken afgenomen voor de databank. Bij eerder begraven onbekende personen worden deze gegevens verzameld op het moment dat hun grafrechten vervallen.
Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties