Het zwanenverhaal is gesprek van de dag

(Door Jim Postma)
ROTTERDAM – Het zwanennest in de Spoorsingel, aan de achterkant van het Centraal Station, blijft voor de bewoners het gesprek van de dag. Ook voor de honderden reizigers die dagelijks van en naar het CS lopen. Wij maakten er drie weken terug in deze kolommen reeds melding van onder het kopje ‘Lentekriebels’.

Inmiddels rapporteren ook dagbladen er uitvoerig over. Het laatste nieuws in deze vervolgstory is dat vanwege het zwanennest de vernieuwingswerkzaamheden aan de singel zijn stil gelegd. Dit op dwingend advies van een boswachter die de broedende zwanen volgens de Flora- en Faunawet met rust wil laten. Dat kan nog een kleine twee maanden duren.
Gemeentewerken was al een tijd bezig in zowel de Provenierssingel als in de Spoorsingel met het vervangen van de houten schotten langs de kanten van de beide singels. Deze werkzaamheden staan ook in het kader van de voortdurende bouw van het nieuwe Centraal Station.
Een maand geleden ontdekten bewoners van de Spoorsingel de gril van de natuur. Een moederzwaan had zich ontfermd over twee jonge (vermoedelijk bastaard) eenden die haar overal volgden. Of waren deze eenden in de steek gelaten door hun ouders of was het de moederzwaan zelf die ‘per ongeluk’ de eendeneieren had uitgebroed.
Buurtbewoner Jana Beranová vertelde toen opgewonden: ,,Moederzwaan is zo trots op die kleintjes. Ze is helemaal aan het paraderen, met opengevouwen vleugels. Ze zwemt op en neer en op en neer, zodat de hele wereld het maar moge zien.’’

Foto’s
Honderden voorbijgangers maakten de laatste weken foto’s van dit bijzondere natuurfenomeen. Afgelopen weekeinde brak er nog lichte paniek uit toen de zwaan (moeder of vader) ineens vanuit de Spoorsingel de Walenburgerweg overstak, richting de Statensingel. In het kielzog kwamen de inmiddels fors gegroeide eenden daar achteraan. Burgers die dit zagen sprongen onmiddellijk in de bres om het drukke autoverkeer tot stoppen te dwingen. Dit gebeurde tot twee keer toe. Na hun uitstapje van zo’n uurtje naar de Statensingel kwam het bonte gezelschap weer parmantig naast het zebrapad teruggewaggeld naar hun vertrouwde Spoorsingel.

De buurt en de reizigers van het Centraal Station wachten thans met spanning af welke ‘kuikens’ er deze keer uit het zwanennest zullen komen. Worden het weer jonge eendjes of deze keer toch echte grijze donzen zwaantjes?
De story wordt vervolgd.

Zie ook de prachtige fotocollage van Mishu Westerveld

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties