Betere ondersteuning kwetsbare Rotterdammers

8159-betere-ondersteuning-kwetsbare-rotterdammers

(van onze redactie)

De Gemeente Rotterdam 'wil meer maatwerk en zorg voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers die niet zelfstandig kunnen wonen en leven' zo meldt een persbericht van de gemeente met de titel 'Meer maatwerk voor kwetsbare Rotterdammer'. Betere nachtopvang, doorstroming, preventie en meer inzicht hoe het problemen voorkomen kunnen worden, maken daar deel van uit.

'Het is tijd voor de volgende stap' vindt wethouder Sven de Langen, 'Iedere Rotterdammer die dat nodig heeft, heeft recht op een eigen plek met passende zorg', zo sprak hij naar aanleiding van de presentatie deze maand van het Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Daarin staat een nieuwe aanpak beschreven waarmee kwetsbare Rotterdammers sneller een dak boven het hoofd moeten gaan krijgen en een 'stabiel leven kunnen opbouwen'.


nachtopvang nieuwe stijl
Deel van die aanpak is 'meer maatwerk'. Een voorbeeld daarvan is de nachtopvang nieuwe stijl. Die gaat bestaan uit drie elementen: het Warm Welkom betekent eenduidige informatie voor de mensen in de nachtopvang over begeleiding, dienstverlening en de huisregels. Beter Bad staat voor adequate doucheruimtes waar spullen veilig zijn en men in een rustige omgeving kan douchen en omkleden. En als laatste de Pop up Privacy en Kleine Kamer. Grote slaapzalen met stapelbedden maken plaats voor een meer rustgevende inrichting waarbij gebruik gemaakt wordt van afscheidingen. Ook zijn er kleine kamers beschikbaar voor daklozen die in een doorstroomtraject zitten naar een andere vorm van huisvesting. De eerste nachtopvang nieuwe stijl wordt dit jaar geopend aan de Bredestraat bij de Mariniersweg.

kleine woningen
Er wordt ingezet op het realiseren van meer tussenvoorzieningen: kleinschalige huisvesting voor de kwetsbare Rotterdammer. Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen mensen vervolgens doorstromen naar reguliere huisvesting. “We willen op meer plekken in de stad kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers creëren. Rotterdam is een inclusieve stad. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. Zo snel mogelijk onder een eigen dak. Zo snel mogelijk een kans om zelf, met de juiste zorg en ondersteuning, het leven terug op de rails te krijgen”, zegt wethouder De Langen. Daarnaast wordt het stedelijk bemoeizorgteam uitgebreid, zodat de complexe groep buitenslapers goede ondersteuning krijgt en naar de juiste zorg begeleid wordt.

dakloosheid voorkomen
In het plan van aanpak gaat veel aandacht naar het voorkomen van problemen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. Zo is één van de maatregelen in het plan het verbeteren van de situatie van de bankslapers. Het is belangrijk om deze groep op tijd ondersteuning te bieden ter voorkoming dat zij dakloos raken en in de opvang stromen. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking van professionals.

proefproject voor thuisloze jongeren
Het voorlopig sluitstuk van al dit specifieke maatwerk is het zogeheten Project 010. Dat is een pilotproject voor dak- en thuisloze jongeren met de doelstelling om te leren hoe de zorg en ondersteuning aan dakloze Rotterdamse jongeren verder verbeterd kunnen worden. Het pilotproject is opgezet naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Het Rotterdam Project’. Bij dit proefproject zijn verschillende zorginstellingen, banken en particuliere fondsen betrokken. Daarnaast is project 010 tevens onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport.

financiering
De financiële dekking van al deze maatregelen, meldt de gemeente in haar verantwoording, vindt voor het overgrote deel plaats vanuit reguliere van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) .

Zwartwit foto: Dakloze met boedel. (Bron foto: Aaron Logan - Commons Wikimedia)

Onderste foto en bovenste uitsnede: Dakloze (Bron foto: Fray20 - Commons wikimedia)

Jan Tak :
Bovenstaande foto's hakken er bij mij in, telkenmale vraag ik mij af waarom laten we het zover komen?

Waarom grijpt iemand naar deze verslavende middelen of het nu alcohol dan wel drugs zijn, welk een ellende draagt zo'n persoon met zich mee? En waarom zijn het merendeels mannen?
Ik neem aan dat daar vele onderzoeken naar zijn gedaan maar al die goedbedoelde betweters lukt het niet om in een vroeg stadium hulp te bieden.
Niet wachten tot mensen zichzelf niet meer kunnen helpen maar een loket waar men zich in vroeg stadium vrijwillig dan wel met een beetje dwang kan melden voor hulp en mocht dit reeds het geval zijn waarom zie ik dan nog steeds foto's als bovenstaand.
Soms denk ik dat niet alleen de handel in verslavende middelen maar ook de achteraf geboden hulp twee loten aan dezelfde stam zijn.
Wie legt het me uit?

donderdag 25 jul 2019

van de redactie :
Word donateur van RV&M. Maak een bijdrage per maand (vanaf €2,-) of een eenmalige bijdrage naar keuze over naar NL55INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road o.v.v. Support

woensdag 24 jul 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties