Het ‘mooie weer’ dat we zelf maken

8108-het-mooie-weer-dat-we-zelf-maken

(Door Ronald Glasbergen)

De vier jaar van 2015 tot 2019 waren de warmste sinds begin 1900. Het huidige jaar, 2019, maakt goeie kans nog warmer te worden, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Dat komt omdat 2018 nog gematigd werd door El Niño, het periodieke weersysteem boven de Stille Oceaan. Die invloed neemt dit jaar af dat vergroot de waarschijnlijkheid dat 2019 warmer wordt. Die warmte is niet het enige zo vertelde WMO-secretaris Petteri Taalas eind vorig jaar. Ook is voor het eerst in langere tijd de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer weer aan het toenemen. (Kopfoto © Tomas Schats)


Als we op deze manier doorgaan, is de temperatuur aan het einde van deze eeuw 3 tot 5 graden Celsius hoger dan dat hij zou zijn zonder die toename, voorspelde Taalas. Wat dat zou kunnen betekenen zie je nu al in nog gematigde vorm, aan de circa 1 graad Celsius die de menselijke activiteit sinds de industriële revolutie, heeft toegevoegd. Daar hebben we als mensheid twee eeuwen over gedaan.

Langzaam maar zeker tot het in toenemende mate merkbaar en meetbaar werd. Intussen krijgt iedere fractie meetbare temperatuurstijging gevolgen voor onze steeds vollere en in veel gebieden steeds kwetsbaarder wereld. Gevolgen voor de hoogte van de zeespiegel, de verzuring van de oceaan, verzilting van de bodem in laaggelegen gebieden, gevolgen voor voedselzekerheid door droogten of overstromingen, gevolgen voor de productiviteit in agrarische gebieden voor een heel groot deel van het leven op aarde, gevolgen voor gezondheid, voor de natuur en voor de soorten diversiteit die toch al onder druk staat. Natuurlijk zijn temperatuurstijging en broeikasgas niet de oorzaak van alle aanslagen op onze leefomgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld in China uitgestrekte landerijen waar vruchtbomen met de hand bestoven moeten worden omdat de bijen die dat deden er uitgestorven door bestrijdingsmiddelen. Temperatuurstijging, broeikaseffect en grilliger klimaat hebben wel in toenemende mate negatief effect op de menselijke leefomgeving. Er is een grote hoeveelheid data, onderzoek en wetenschappelijke consensus die dat lijkt te bevestigen. Het blijft tegelijk een ingewikkeld onderwerp. Het gaat niet om een laboratoriumopstelling maar om de hele aarde inclusief, oceanen, menselijke activiteiten , kosmische invloeden zoals eruptie aan de oppervlakte van de zon of in het aardmagnetische veld, plus nog een keertje onze perceptie daarvan. Dat geeft soms voedsel aan twijfel.

Groot uitgevallen proefopstelling
Wetenschap is geen monoliet. Zeker als ze ingewikkelder is, spreekt ze zichzelf wel eens tegen. Sterker, wetenschap leeft bij dat soort tegenspraak en soms ook bij twijfel. Zo was in de optiek van veel wetenschappers Antartica al een tijdje aan afsmelten toen NASA met een studie kwam waaruit zou kunnen blijken dat de ijsmassa op het reusachtige continent mogelijk juist iets is toegenomen.

Diezelfde studie wijst er trouwens ook op dat dit niet alleen maar goed nieuws hoeft te zijn. Feit is nu eenmaal dat de zeespiegel stijgt. Als het niet van Antartica komt dan komt het ergens anders vandaan. Noordpool, smeltende gletsjers van gebergten, uitzetting van water door opwarming zijn daarvoor enkele maar waarschijnlijk niet alle oorzaken. Dat is alarmerend. Behalve in de wetenschap is het klimaat natuurlijk ook onderwerp van politieke discussie. Logisch want klimaatmaatregelen kosten soms zeer veel inspanning en waarom zou jij als land iets doen, als de ander voor niks op de treeplank van de tram meerijdt?

Een beetje bedenkelijk wordt het als een politiek gemotiveerde beweging wat fragmenten pakt die haar bevallen –zoals de bovengenoemde NASA-studie om er vervolgens polemiek mee te bedrijven voor hun politieke zaak. Groeperingen die ondanks de nogal overstelpende hoeveelheid aanwijzingen richting menselijke oorzaken voor de huidige opwarming alles ontkennen. Denk aan de huidige Amerikaanse regering. Hoe moeilijk dat vol te houden is, is ook te zien bij de door Trump aangestelde ‘klimaatsceptica’ Kelly Craft. Zij breekt openlijk met de door het huidige Witte Huis voorgestelde ontkenningspolitiek.

Dan zijn er hen die van mening verschillen over de methode om iets aan de ‘global warming’ te doen.

Kerncentrales, isolatie en zonnecellen of windmolens, rigoureuze mindering van fossiele brandstoffen, verminderde veeteelt in een slimme mix van alles, we zullen eruit moeten komen. Lokaal en globaal moeten we steentjes bijdragen aan de oplossing.

Aan het ‘mooie weer’ zal het niet afdoen. Daar kunnen we -aan het eind van de eeuw met elf miljard- nog wel een paar honderd jaar van genieten. Tenminste als we er zelf voor zorgen dat het meezit.

Jeroen Waardenburg :
Ach meneer Vuik, ook dit is uw mening, doch helaas zoals meneer Jansen zich uitdrukt dat mijn schrijven belabbert is en u mijn naam niet kan schrijven terwijl u hem vele malen voor u op het scherm heeft gebijteld dan mag ik u online krantje dat bijna geheel gewijd is aan onbekende dichters, boksers en nachtbrakers, meevaart op de nagedachtenis van meneer Postma, de enige echte Journalist in dit gebeuren.CITAAT.

Laat dit nou helemaal waar zijn,en als dat het betere niveau is tja.......

In een ding heeft Rinus Vuik wel gelijk,men zou meer bij de onderwerpen moeten blijven;anderzijds op een forum zijn er wel is zaken die van de draad afwijken en leden van zo,n forum een lettergevecht aan gaan,is dat erg neen,als men maar weer terug keert naar het onder werp.

Voorts mensen die op een forum opponenten zijn geeft wel wat leven in de brouwerij.


dinsdag 02 jul 2019

Arie Torcque :
Ach meneer Vuik, ook dit is uw mening, doch helaas zoals meneer Jansen zich uitdrukt dat mijn schrijven belabbert is en u mijn naam niet kan schrijven terwijl u hem vele malen voor u op het scherm heeft gebijteld dan mag ik u online krantje dat bijna geheel gewijd is aan onbekende dichters, boksers en nachtbrakers, meevaart op de nagedachtenis van meneer Postma, de enige echte Journalist in dit gebeuren.

Ja meneer Vuik ook al ben ik al meer dan 45 jaar weg uit NL en meer dan 50 uit 010 de belangstelling in m'n geboorte stad blijft ondanks m'n belabberde taalgebruik, iets waar ik in het dagelijks leven totaal geen last van ondervind.

dinsdag 02 jul 2019

Rinus Vuik :
Meneer Torque:

Citaat:
Denegrerend over reaguurders praten en of schrijven is niet zo verstandig, aangezien deze reaguurders de weinigen zijn welke uw online krantje lezen en proberen beter te maken door hun comentaren te geven en zodoende comentaren
uitlokken bij anderen reaguurders.

Rotterdam Vandaag & Morgen is geen uithangbord voor figuren die alleen maar azijnpissers zijn en geen maat kennen.Ik had u hoger ingeschat.Helaas, ook u verlaagt zich door deel te nemen in onzinnige discussies die met de inhoud van een artikel niets te maken hebben.Gelukkig wordt deze krant gewaardeerd door lezers van een geheel ander niveau!!!

dinsdag 02 jul 2019

Jan Jansen :
Meneer Torcque, als u klaar bent met uw borstklopperij kunt u zich beter eens concentreren op uw talen. U claimt er vijf te beheersen. Nederlands hoort daar niet bij, hebben we gezien.

Ik heb zelden iemand zo beroerd zien schrijven. Uw andere talen zult u wel net zo goed beheersen ;-)

Ik neem alles terug, u heeft het ver geschopt.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
Nog even een aanvulling voor meneer Jansen:

Wachtmeester Sportinstructeur en bij verschillende Atletiek verenigingen Loop en conditie trainer,

In Spanje, Secretaris van Union Valenciana, Secretaris de Organisacion de la OPA (Organizacion de Profecionale en Autonomos) Presiden de las Moros y Cristianos, Presidente de la APA, Stichter van de club Siglo XXI (In Spanje) etc..etc..

Ik hoop dat meneer Jansen inmiddels z'n ego heeft terug gevonden, ah,... van genoemde funkties zijn bewijzen leverbaar d.m.v. kranten verslagen, etc..etc..

Dus als u net zo laagopgeleid zou zijn als ik (met 5 talen in de binnenzak) zou u niet uw heleleven in een keurslijf opgesloten hebben gezeten en niets van de wereld hebben gezien om te reageren met respect als een normaal mens.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
Meneer Vuik

Het niet een zijn met een artikel van meneer Glasbergen is volgens mij geen dood zonde welke in de kroeg (iets waar u vermoedelijk graag komt) uitgevochten zou moeten worden.
Denegrerend over reaguurders praten en of schrijven is niet zo verstandig, aangezien deze reaguurders de weinigen zijn welke uw online krantje lezen en proberen beter te maken door hun comentaren te geven en zodoende comentaren uitlokken bij anderen reaguurders.

Met de door u tentoongespreide talenten als Journalist (vrij vertaald, als Dagloner) is dat u nog steeds niet gelukt ondanks het jarenlang verschuilen achter een toetsen boord, en nu is uw comentaar dat we het maar in de kroeg moeten uitvechten, ach man laat naar je kijken, niet in de kroeg natuurlijk want ik denk dat de kastelijn geen biertje meer zou tappen de rest van de dag.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
aan de schrijfwijze van de heren kunnen zien dat we hier te maken hebben met laagopgeleiden.

Goh, wat weet die meneer Jansen toch een boel, maar ehhh, wat bedoeld u eigenlijk met laagopgeleiden, ABK, Leraar Tekenen, schilderen,en Kunstgeschiedenis, Leraar Grafische vakken met als specialisatie Lithografie en als kers op de taart de prijs van het G.J. Thiemefonds.

O.K. ik ben geen Drs. maar gezien jou inbreng hier kom je ook niet verder dan mensen die het niet met je eens zijn als "Laagopgeleiden" te noemen.....

Zo nu ken je een beetje mijn achtergrond, nu de jouwe.....

maandag 01 jul 2019

Rinus Vuik :
Ach,ach,ach...wat een slap geouwehoer hebben 'we' wederom voor elkaar gekregen!
Tegen de vaste club reaguurders wil ik zeggen:Joh,zoek een (gezellige) kroeg en ga met elkaar in debat, en als je het niet eens bent met elkaar sla elkaar op de bek, en de kroeg zal een stuk minder gezellig zijn geworden'!Ergerlijk is het dat er op een gegeven moment niet op de inhoud van een artikel wordt gereageerd maar wel wordt ingehaakt op het commentaar van een ander.Dan volgt er een domino effect en wordt er niet meer gereageerd op de inhoud van het artikel,maar verzandt een oeverloze discussie in een intolerante,respectloze houding jegens elkaar!Hebben jullie niets beter te doen?Opzouten!!!!!

maandag 01 jul 2019

Frans Hense :
Beste jan,

Met de volgende conclusies verlaat ik de discussie:

1. ja, je had me gewaarschuwd.
2. Ondanks alles, hoop je toch op een zeker vorm van intelligentie en beschaving.
3. Een discussie voeren met argumenten, is zeker niet voor een ieder weggelegd.
4. Hoe dan ook, ik verlaag me tot het niveau van Arie en Jeroen..

maandag 01 jul 2019

Jan Jansen :
Hahaha, meneer Hense, ik had u al gewaarschuwd.

Ik heb respect voor het feit dat u toch probeert een discussie te voeren. In tegenstelling tot uw opposanten. Maar u had aan de schrijfwijze van de heren kunnen zien dat we hier te maken hebben met laagopgeleiden. Het niveauverschil is gewoon te groot. U bent ook nog netjes genoeg om te omschrijven als 'een andere kijk'.

Keurig!

maandag 01 jul 2019

Frans hense :
Beste Arie,

Ik constateer dat we anders tegen de wereld aankijken.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
Beste meneer Hense, het is juist u die mensen in een hokje plaatst, vandaar dat ik met mensen zoals u geen goedlopend gesprek kan en wil opbouwen, ik ga nu naar m'n huisbar neem een lekkere "Chivas" en denk laat meneer Hense de pest maar krijgen.....

(M'n vriend Youp zou zeggen G"""""n wat een Kl"""""""k, maar dat gaat mij wat te ver...)

maandag 01 jul 2019

Frans Hense :
Jeroen,

Probleem is dat je niet argumenteert.
Het enige dat je doet, is het debiteren van vooroordelen en ongefundeerde samenzweringstheorieen.
Nergens, maar dan ook nergens ga je op de argumenten van een ander in of breng je zelf gefundeerde argumenten in.
Met zo iemand een discussie opbouwen is niet mogelijk.

maandag 01 jul 2019

Jeroen Waardenburg :
Je postings getuigen van een redelijk inconsequent karakter. CITAAT.

Snap je het niet,dat heb je wel meer met de gutmensch.

Nou maar weer teug naar het onderwerp.

maandag 01 jul 2019

Frans Hense :
@Jeroen,

Je postings getuigen van een redelijk inconsequent karakter.

Je noemt nu het veranderen van het klimaat door de tijd (miljoenen jaren) een wetenschappelijk bewezen feit.
Om andere punten komen wetenschappelijk bewezen feiten (invloed mens, te nemen maatregelen, huidige ontwikkelingen van het klimaat) je niet van pas en doe je deze wetenschappers af als kriminelen.

Je zwabbert met je argumeteringen.

maandag 01 jul 2019

Jeroen Waardenburg :
https://youtu.be/BvqT1e_XNyE
Een goed en helder betoog. en laat het nou de waarheid zijn.

Voorts het draagvlak wordt steeds en steeds minder de mensen hebben in de gaten dat ze belogen en bedrogen worden;kortom er is helemaal geen draagvlak,de gekken van de linkse klimaatmaffia hebben zo als altijd een disrespect voor de normale weldenkende burger.

En het zogenaamde klimaat akkoord daar ligt in besloten..... rustig laten uitdoven weg er mee.Stoppen met deze linkse waazin.

Klimaat is een heen en weer gaande beweging waar de mens geen enkele invloed op heeft,een vaststaand wetenschappelijk feit.
zaterdag 29 jun 2019

Frans Hense :
@Arie,

Dat is wel een hele makkelijke manier (en totaal ongefundeerd) om mensen in een hokje te duwen.

Je zit er compleet naast; een eigenschap die rechtse mensen wel vaker hebben.

Gezellige tijd met het staren naar rechtse navels toegewenst.

vrijdag 28 jun 2019

Arie Torcque :
info: ik heb een mooie baan, bij een commercieel bedrijif.

Ja ,..ja,.. Frans, bij een bedrijf dat warmtepompen of zonnepanelen verkoopt... of misschien wel een Enegie bedrijf dat de mensen wil laten geloven dat zij (jij) het goekoper kan leveren ?

vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
Beste jan,

Zoeken we niet allemaal altijd naar ons eigen gelijk? Jouw link promoot exact jouw gelijk en die van mij het mijne. Dat heeft trouwens niets met de snelheid van reageren te maken.
prof. Thounes was trouwens hoogleraar procestechnologie. een compleet andere vakgebied dan klimaatwetenschap. Stelt zijn artikel toch in een ander daglicht.

Dat de wetgeving en Nederland en Duitsland langs elkaar heen loopt, dat is vaker gebeurd. Juist een extra argument om deze materie Europees op te lossen.

vrijdag 28 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
De snelheid waarmee je reageert Franse geeft mij het idee dat je meer naar je gelijk dan naar de waarheid zoekt'
Maar is dit nu net niet het probleem in deze?CITAAT.

gutmenschen willen altijd gelijk hebben voelen zich hoog verheven en aan de waarheid hebben zij geen boodschap;maar dit land is behept met klimaatgekte door de klimaatmaffia.De man /vrouw in de straat die nadenken en dat hoor je steeds meer;we worden belogen en bedrogen.

In Duitsland aan het gas,en laat gas nou gewoon schoon zijn niks mis mee.
Voorts het zo genaamde klimaatakkoord ligt al besloten dat het niks gaat worden daar de mensen niet willen en ook niet op kosten gejaagd willen worden.Naast het gas kan waterstof gebruik gaan worden ;de wetenschapper zonder politieke agenda beamen dat ook.Al met al ophouden met al die flauwe kul van de klimaatmaffia.

vrijdag 28 jun 2019

Arie Torcque :
Ja Jan, de Duitsers aan het gas, hebben ze goeie ervaring mee......

vrijdag 28 jun 2019

Jan Tak :
Mea Culpa, Hans is natuurlijk Frans

vrijdag 28 jun 2019

Jan Tak :
De snelheid waarmee je reageert Hans geeft mij het idee dat je meer naar je gelijk dan naar de waarheid zoekt'
Maar is dit nu net niet het probleem in deze?

Zit ik ter gelijkertijd de tv te beluisteren en hoor ik dat er een klimaat akkoord is bereikt maar... terwijl wij volgens Wiebes van het gas afgaan lees ik ook op mijn scherm dat men net over onze oostgrens gas promoot.

"In de gemeente Berg en Dal worden de inwoners gestimuleerd om van het aardgas af te gaan: luttele kilometers verderop in het Duitse Kranenburg gebeurt precies het omgekeerde.
Hier krijg je 750 euro subsidie op de aansluitkosten van circa 1800 euro als je AAN het aardgas gaat "
Raar toch? I smell a rat en als ik ergens een hekel aan heb...............

vrijdag 28 jun 2019

Arie Torcque :
Ja Jan, hele artikel gelezen, ja zelfs de 190 reakties, de popcast ging me even te ver, en nu voel ik me gesterkt in m'n opinie niet dat dit afdoet aan de opinie van anders denkende, tenslotte is er maar 1 G"d en velen hebben daar een eigen uitleg aan gegeven.

Voor sommige is het moeilijk hun verlies (ongelijk) te accepteren.

vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
Beste Jan,

Neem deze ook even mee:

https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/11/03/klimaatwetenschappers-reageren-op-berkhout-en-thoenes-in-elsevier/

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/warmt-co2-het-klimaat-echt-wel-op-en-nog-drie-knellende-vragen-die-klimaatsceptici-vaak-stellen~be29fd8a/

vrijdag 28 jun 2019

Frans hense :
Beste jan,

De volgende links spreken Thoenes weer tegen.

https://www.klimaatplein.com/hoe-verhouden-co2-en-temperatuur-zich-tot-elkaar
https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

Verschil met Thoenes is dat zij (terecht) geen koppeling maken tussen politiek (en dus ook de eigen agenda van Thoenes) en klimaatverandering.


De auteurs zijn ok niet de minste.

vrijdag 28 jun 2019

Jan Tak :
Tja als hier leken elkaar in de haren vliegen over zaken waarvan ze ook niets weten :-)

Klimaat-discussie is niet van vandaag of morgen en wordt bovendien aangejaagd door partijen die er zeer zeker financieel belang bij vinden.
Ja en dan vallen er al snel termen als klimaat-mafia.

Luister nu eens naar iemand die op dit gebied heeft doorgeleerd, bijv. deze meneer, Ir. Dick Thoenes ex. AKZO chemie:

https://www.climategate.nl/2019/06/klimaat-en-de-ontsporing-van-de-westerse-cultuur/

Ik verneem wel van de heren na het lezen.

vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
Beste Arie,

Ik heb je nooit, ongeschoold, idioot of slecht willen noemen.

Het feit dat je me (omdat ik de klamaatwetenschappers wel geloof en inderdaad links ben) uitmaak voor werkloze, dat ging me te ver.

Verder ben ik van mening dat ieder dispuut gewoon met argumenten moet worden gevoerd met respect voor de tegenstander.

Een uitdrukking als kimaatmaffia, vind ik geen recht doen aan de mensen die anders denken over de materie en dat vertoubelt de discassie.

vrijdag 28 jun 2019

Arie Torcque :
Beste meneer Hense, natuurlijk ben ik rechts, weleens geprobeert met m'n linker hand te schilderen en te tekenen maar daar kwam geen barst van terecht, dus terug naar de rechterkant, ook roep ik geen teksten als meer of minder, nou ja je weet wel, kan ook niet want ik heb 3 + 3 kleinkinderen van dat ras (niet oneerbiedig bedoeld want ik ben er zelfs trots op ) maar als ik tegen klimaat fanatiekelingen ben wil nog niet zeggen dat ik slecht ben, ongeschoold of een ideoot.

vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
Beste Jan,

Ik zie dat je gelijk heb. daartegen is geen kruit gewassen.

@Arie,

Jammer van je rechtse vooroordelen.
Om direct de link te leggen tussen mensen die de wetenschap wel geloven en werkloze profiteurs, is wel heel gemnakkelijk en onterecht.
Voor uw info: ik heb een mooie baan, bij een commercieel bedrijif. Dat ik hiernaast ook nog een mening heb, die u niet schijnt te bevallen, wil nog niet zeggen dat u uw vooroordelen over mij uit mag spuwen.

vrijdag 28 jun 2019

Jan Jansen :
Meneer Hense,

U voert een discussie met iemand die alle wetenschap ontkent, maar een boek over een gebeurtenis van zo'n 2000 jaar geleden volledig voor waar aanneemt. Zult u niet winnen.

George Carlin verwoordde het prachtig: "Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience".

vrijdag 28 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
k zou zeggen geluk er mee, ga wat nuttigs doen voor de maatschappij, gewoon werken, doen we allemaal.CITAAT.

Zo is dat;inderdaad al die klimaatgekken ze werken niet of ze eten uit de subsidie ruif.En het mooie is lopen achter een of ander meisje van 13 jaar aan,die zo te zien niet helemaal snik is.

Nog maar een keer,mensen worden bang gemaakt door de linkse klimaatmaffia.

Voorts de natuur is de natuur en die gaat haar gang zo zal het altijd zijn.
Waar men zich echt druk over moet maken daar hoor je de linkse klimaat gekken niet over.

Oja en wat de toekomst zou kunnen zijn is waterstof.

En meneer Frans Hense keuvel u maar lekker verder,en laat je bedriegen en voorliegen door de klimaatmaffia.vrijdag 28 jun 2019

Arie Torcque :
Ho,..ho,..ho meneer Hense,.. wat zijn uw argumenten..

Het vreemde in deze is dat men (de geleerden) kunnen voorspellen (dus koffiedik kijken) wat de toekomst brengen mogen als we geen aktie ondernemen.

Het vervelende is dat deze zelfde geleerden het weer voor morgen niet kunnen voorspellen.

En meneer Hense,.. weet u dat de enige betrouwbare weersvoorspeller voor de boeren en tuinders de "Enkhuizer Almenak" is, en daar komt helaas voor u geen Universiteit aan te pas, nee het laatste strohalmpje hebben de z.g. klimaat verschuivers nu schaamteloos op de markt gebracht, een meisje van 13 jaar om de jeugd te gaan vertellen hoe verschrikkelijk het gaat aflopen met ons als we geen gehoorgeven aan het "doem" denken van enkele subsidie vreters,... ik zou zeggen geluk er mee, ga wat nuttigs doen voor de maatschappij, gewoon werken, doen we allemaal.

vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
@Jeroen,

Steeds hetzelfde riedeltje, nooit argumenten of bewijzen. Lang leve de samenzweringstheorieën.
Zo wordt je nooit serieus genomen.

Altijd makkelijk als je het op argumenten niet kan winnen, de ander (die je niet kent) voor Gutmensch uit te maken.

vrijdag 28 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
Gelukkig weet ik van mezelf dat ik goed zit CITAAT.

Dat zeggen alle gutmenschen ze hebben altijd gelijk ,ze hebben het niet maar ja ........

Nog maar een keer,mensen worden bang gemaakt door de linkse klimaatmaffia.

Voorts de natuur is de natuur en die gaat haar gang zo zal het altijd zijn.
Waar men zich echt druk over moet maken daar hoor je de linkse klimaat gekken niet over.

Zure regen,ozonlaag,nu ineens weer het gas,en over een poosje hoor je ze niet meer,dan zijn augurken ineens niet goed meer, steeds wat nieuw.Maar de mensen zijn niet gek en hebben heel goed in de gaten daar ze belogen en bedrogen worden door de linkse klimaat maffia.
vrijdag 28 jun 2019

Frans Hense :
@Jeroen,

Gelukkig heb jij verstand van zaken.

Hoe kan het zijn dat je je als weldenkend mens profileert en je vervolgens in allerhande rechtse, demagogische laat meesleuren?
De natuur doet inderdaad wat de natuur doet, maar ontslaat ons als mens niet van onze plicht om ons steentje bij te dragen.
Dat is geen links klimaatgeneuzel, maar wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Als je daar je ogen voor sluit en alleen in je eigen hersenspinsels wilt geloven, dan is het ver met je gesteld.

Ik constateer dat we met verschillende blik naar de materie kijken.
Gelukkig weet ik van mezelf dat ik goed zit.
Wanneer zie je de waarheid in?

donderdag 27 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
en tweede: "wie betaalt, bepaalt"CITAAT,

Geen onzin het is gewoon waar,altijd al zo geweest.

`Wiens brood men eet diens woord men spreekt`

Nog maar een keer,mensen worden bang gemaakt door de linkse klimaatmaffia.

Voorts de natuur is de natuur en die gaat haar gang zo zal het altijd zijn.
Waar men zich echt druk over moet maken daar hoor je de linkse klimaat gekken niet over.

donderdag 27 jun 2019

Frans Hense :
@Arie,

Met een wetenschappelijke achtergrond, kan ik je wel vertellen dat er in ieder goed onderzoek, componenten van verifieerbaarheid, reproduceerbaarheid en toetsing zitten. Iedere universiteit en zichzelf respecterend instituut, houdt zich daar aan. Juist aan dit soort instellingen wordt dit onderzoek gedaan.
De lange termijn metingen aan de gemiddelde temperatuur (over meer dan 100 jaar) tonen duidelijk aan dat de gemiddelde temperatuur stijgt. Hoe kunnen metingen van 80, 90, 100 jaar geleden, worden beïnvloed door hedendaagse instellingen?

Ten tweede: "wie betaalt, bepaalt" is echt de grootste onzin die er is. Voor geen enkele overheid is het financieel aantrekkelijk om vooraf te bepalen dat er klimaatmaatregelen moeten worden genomen. Deze kosten veel geld en iedereen wil dat geld liever aan andere dingen uitgeven.
Alleen ziet iedereen, die voldoende ernstig naar de toekomst kijkt, dat de klimaatmaatregelen absoluut nodig zijn. En dat gaat inderdaad ten koste van andere dingen.

donderdag 27 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
Ja,.. Jeroen,.. en dan zijn er nog mensen die de dijken willen verhogen, mag ik dat zielig vinden,.. ja dat mag ik.... CITAAT.

Inderdaad Arie Torcque die vrijheid heb je die nooit meer afstaan.

Maar goed men zit nu weer in de periode van de klimaat gekken,gevaarlijk zijn ze wel met hun leugens en bedrog.

donderdag 27 jun 2019

Arie Torcque :
Ik hoef me niet achter de oren te krabbelen, maar ik zet wel vraagtekens bij de wetenschappelijk geverifieerd gegevens, tenslotte wie betaald heeft ten alletijden het gelijk aan zijn kant, helaas geloof ik nog steeds niet in sprookjes.

Het trouwens ook wetenschappelijk bewezen dat er in deze sterk wordt overdreven.

donderdag 27 jun 2019

Frans Hense :
Naar mijn mening moeten Jeroen en Arie zich nog maar eens goed achter de oren krabben.
Het is inderdaad zo dat er in het verleden eerdere periodes van temperatuur-stijging en -daling zijn geweest.
Verschil met nu is wel dat de stijging over een veel langere periode is gegaan dan nu. De helling van de grafieken is veel stijler, dan die in het verleden ooit is geweest. Dat betekent dat die stijging ook veel moeilijker gestopt zal kunnen worden en dat maatregelen als dijkverhoging zeker nodig zijn.

Om hier te bagatelliseren en van klimaatmaffia te spreken, is in mijn ogen struisvogelpolitiek en en opgestoken middelvinger naar het nageslacht.

Ik hoop de aarde voor mijn kind in een goede staat achter te laten, en vind dat ook dat er maatregelen nodig zijn.
De klimaatverandering is een wetenschappelijk geverifieerd gegeven, daar moet actie op worden ondernomen.

donderdag 27 jun 2019

Arie Torcque :
Ja,.. Jeroen,.. en dan zijn er nog mensen die de dijken willen verhogen, mag ik dat zielig vinden,.. ja dat mag ik....

donderdag 27 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
Mensen worden bang gemaakt door de klimaatgekken,vroeger was het de zure regen o o heel Nederland zal een woestijn worden binnen een tien tal jaren,je hoort ze er niet meer over toen de ozonlaag,hij is nog nooit zo dik geweest als nu,je hoort ze er niet meer over.Nu weer de opwarming wat een flauwe kul de zomer die we nu hebben is de normale Nederlandse zo niet Hollandse zomer.
De natuur en het klimaat gaan nu eenmaal heen en weer ,dan weer wat kouder en nu weer wat warmer;voorts als men zelf onder zoek zou doen komt met tot een andere slotsom.
Kortom laat je niet gek maken door de klimaat maffia.

https://youtu.be/BvqT1e_XNyE

woensdag 26 jun 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties