Screening huurders in 31 straten

7922-screening-huurders-in-31-straten

In 31 Rotterdamse straten geldt vanaf 1 maart artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problemen (Wbmgp). Ook wel de Rotterdamwet genoemd.

Iemand die in een van deze 31 straten een woning wil huren, heeft eerst toestemming nodig van de gemeente. Voordat het huurcontract wordt getekend, onderzoeken de gemeente en politie of de huurder in het verleden voor overlast heeft gezorgd. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijk crimineel gedrag in het verleden.

Voorwaarden
Als de huurder in het verleden voor overlast heeft gezorgd of crimineel gedrag heeft laten zien, dan kan de gemeente besluiten om géén huisvestingsvergunning te geven. De huurder mag de woning dan niet betrekken. De gemeente kan ook besluiten om een huisvestingsvergunning onder voorwaarde af te geven. De huurder mag de woning dan wel huren, maar moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden.


Leefbaarheid
Sommige gebieden of straten in Rotterdam kunnen te maken hebben met ernstige leefbaarheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan criminaliteit, (drugs) overlast of sociale problemen als werkloosheid of hangjongeren. Samen met de politie en woningcorporaties probeert de gemeente de leefbaarheid hier te verbeteren. Bijvoorbeeld door renovatie van woningen, verbeteren van de veiligheid en openbare ruimte of verbetering van de schoolprestaties.

Rotterdamwet
Als aanvulling op deze maatregelen is er de Rotterdamwet. Buurten waar al te veel woonoverlast is kunnen worden gevrijwaard van nieuwe overlastgevers. Het idee is dat deze overlastgevers ergens anders in de stad eerder en beter worden gecorrigeerd in hun gedrag. Dit zorgt voor vermindering van de overlast en een aantrekkelijker woonklimaat.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Op de vlucht

Boekenweek 2019 is van 23 t/m 31 maart met als thema: de moeder de vrouw

Het was Rembrandt
of Poincaré,
of Einstein,
of Chatsjatoerian,
zijn moeder
werd doodgeschoten
of onder het puin bedolven
op de vlucht
en ze drukte hem,
twee jaar oud,
tegen haar borst,
toen ze viel,
stikte hij,
verdween, zonder te zijn verschenen.

Als we
witte kiezels
of gele schelpjes vinden,
spelen we ermee,
we schikken ze in
stapeltjes,
lettertjes
en kringetjes.

Het is een
ongewild
rouwritueel
in een tijd zonder
grafheuvels,
crematieplekken,
bronzen grepen,
waarin maar
een paar miljoen
moeders
constant ergens,
ergens naartoe
vluchten.

Miroslav Holub
vert. Jana Beranová

  • Nieuw

  • Reacties