Daling in bedrijvenfaillissementen

7779-daling-in-bedrijvenfaillissementen

Laagterecord faillissementen in 2018

Graydon Barometer Faillissementen: 3.775 bedrijven failliet, 6,8 procent minder dan in 2017

Voor het eerst in dit decennium is het aantal faillissementen in een jaar ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. In 2018 zijn in Nederland 3.775 bedrijven failliet verklaard, een daling van 6,8 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De meeste faillissementen werden uitgesproken in het eerste kwartaal (974 bedrijven gingen in de eerste drie maanden failliet), in de kwartalen daarna lag het aantal faillissementsuitspraken stabiel rond de 930. De Groot- en Detailhandel en de provincie Zuid-Holland kenden in 2018 de meeste faillissementen.


“De sterke daling van het aantal faillissementen was vooral zichtbaar in de eerste drie kwartalen van 2018, in het vierde kwartaal was er juist weer sprake van een lichte toename, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Niet eerder in dit decennium is het aantal faillissementen zo laag geweest en dit laagterecord laat - samen met het alsmaar groeiend aantal starters – zien dat de Nederlandse bedrijvigheid in 2018 flink is gegroeid. Komend kwartaal zal blijken of deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten of dat we daar wellicht eerste tekenen gaan zien van de grenzen van de groei.

Faillissementen per sector

Groot-en Detailhandel kent opnieuw de meeste faillissementen
De meeste faillissementen zijn net als voorgaande jaren te zien in de Groot- en Detailhandel. Hier gingen in 2018 837 bedrijven failliet, dat is 0,3 procent van de totale sector. Op nummer twee en drie staan de Bouw- en Financiële sector, met respectievelijk 478 en 432 faillissementen in 2018. Naar omvang zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector Water- en afvalverwerking. Hier is sprake van 0,6 procent failliete bedrijven en dit aandeel ligt daarmee iets hoger dan in 2017.

Grootste toename in de Onderwijssector, Vastgoed laat sterkste daling zien
In vergelijking met een jaar eerder zien we ook een stijging in het aantal faillissementen in de sectoren Onderwijs (+29,3%), Cultuur, sport en recreatie (+10,1%) en Transport en Logistiek (+6,2%). Naar omvang van deze sectoren zijn de faillissementsverhoudingen overigens nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017, wat laat zien dat deze sectoren als geheel zijn gegroeid. De grootste daling in het aantal faillissementen was in 2018 zichtbaar bij de Vastgoedsector (-44,8%), de Energiebedrijven (-33,3%) en de Zakelijke dienstverlening (-17,1%).

Faillissementen per provincie

Meeste faillissementen in Zuid-Holland, grootste stijging in Utrecht
Op provincieniveau ziet Graydon dat in absolute aantallen de meeste bedrijven failliet gingen in de provincie Zuid-Holland (768). Dit is echter wel daling van 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. De grootste absolute daling in het aantal faillissementen is te zien in de provincies Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,4%). Er is ook een aantal provincies dat in 2018 een faillissementsstijging laat zien ten opzichte van vorig jaar: Utrecht (+15,1%), Overijssel (+3,5%) en Noord-Holland (+1,5%).

Flevoland en Overijssel relatief meest geraakt door faillissementen
Bekeken vanuit het totale aantal actieve bedrijven, zijn de provincies Flevoland en Overijssel in 2018 het meest geraakt door faillissementen. In deze provincies gingen net als in 2017 0,2 procent van de actieve bedrijven failliet. Friesland en Zeeland zijn de provincies die in 2018 het minste door faillissementen getroffen zijn. De faillissementsratio voor deze provincies bedraagt 0,1 procent. De verhoudingen zijn hiermee nagenoeg vergelijkbaar met een jaar eerder. Alleen de provincie Utrecht (0,13%) kent een hogere faillissementsratio in vergelijking met vorig jaar.

Prognose 2019
Bedrijfsinformatiespecialist Graydon ziet dat de dalende trend van het aantal faillissementen zich doorzet in het nieuwe jaar, maar de afname wordt steeds minder groot. De voorlopige bodem lijkt in 2019 in zicht. Deze prognose wordt mede versterkt door tekenen van afnemende economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Graydon registreert en monitoort faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico's en kansen in de markt. "Failliet gaan heeft een grote impact op elke ondernemer. Waar het voor de ene ondernemer een les is om in de toekomst kansen beter te benutten, is het voor de andere het einde van een droom. Graydon gaat daarom zorgvuldig om met de registratie van faillissementen zodat ondernemers optimaal kansen krijgen om te groeien", aldus Van den Berg van Graydon.


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties