Daling in bedrijvenfaillissementen

7779-daling-in-bedrijvenfaillissementen

Laagterecord faillissementen in 2018

Graydon Barometer Faillissementen: 3.775 bedrijven failliet, 6,8 procent minder dan in 2017

Voor het eerst in dit decennium is het aantal faillissementen in een jaar ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. In 2018 zijn in Nederland 3.775 bedrijven failliet verklaard, een daling van 6,8 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De meeste faillissementen werden uitgesproken in het eerste kwartaal (974 bedrijven gingen in de eerste drie maanden failliet), in de kwartalen daarna lag het aantal faillissementsuitspraken stabiel rond de 930. De Groot- en Detailhandel en de provincie Zuid-Holland kenden in 2018 de meeste faillissementen.


“De sterke daling van het aantal faillissementen was vooral zichtbaar in de eerste drie kwartalen van 2018, in het vierde kwartaal was er juist weer sprake van een lichte toename, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Niet eerder in dit decennium is het aantal faillissementen zo laag geweest en dit laagterecord laat - samen met het alsmaar groeiend aantal starters – zien dat de Nederlandse bedrijvigheid in 2018 flink is gegroeid. Komend kwartaal zal blijken of deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten of dat we daar wellicht eerste tekenen gaan zien van de grenzen van de groei.

Faillissementen per sector

Groot-en Detailhandel kent opnieuw de meeste faillissementen
De meeste faillissementen zijn net als voorgaande jaren te zien in de Groot- en Detailhandel. Hier gingen in 2018 837 bedrijven failliet, dat is 0,3 procent van de totale sector. Op nummer twee en drie staan de Bouw- en Financiële sector, met respectievelijk 478 en 432 faillissementen in 2018. Naar omvang zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector Water- en afvalverwerking. Hier is sprake van 0,6 procent failliete bedrijven en dit aandeel ligt daarmee iets hoger dan in 2017.

Grootste toename in de Onderwijssector, Vastgoed laat sterkste daling zien
In vergelijking met een jaar eerder zien we ook een stijging in het aantal faillissementen in de sectoren Onderwijs (+29,3%), Cultuur, sport en recreatie (+10,1%) en Transport en Logistiek (+6,2%). Naar omvang van deze sectoren zijn de faillissementsverhoudingen overigens nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017, wat laat zien dat deze sectoren als geheel zijn gegroeid. De grootste daling in het aantal faillissementen was in 2018 zichtbaar bij de Vastgoedsector (-44,8%), de Energiebedrijven (-33,3%) en de Zakelijke dienstverlening (-17,1%).

Faillissementen per provincie

Meeste faillissementen in Zuid-Holland, grootste stijging in Utrecht
Op provincieniveau ziet Graydon dat in absolute aantallen de meeste bedrijven failliet gingen in de provincie Zuid-Holland (768). Dit is echter wel daling van 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. De grootste absolute daling in het aantal faillissementen is te zien in de provincies Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,4%). Er is ook een aantal provincies dat in 2018 een faillissementsstijging laat zien ten opzichte van vorig jaar: Utrecht (+15,1%), Overijssel (+3,5%) en Noord-Holland (+1,5%).

Flevoland en Overijssel relatief meest geraakt door faillissementen
Bekeken vanuit het totale aantal actieve bedrijven, zijn de provincies Flevoland en Overijssel in 2018 het meest geraakt door faillissementen. In deze provincies gingen net als in 2017 0,2 procent van de actieve bedrijven failliet. Friesland en Zeeland zijn de provincies die in 2018 het minste door faillissementen getroffen zijn. De faillissementsratio voor deze provincies bedraagt 0,1 procent. De verhoudingen zijn hiermee nagenoeg vergelijkbaar met een jaar eerder. Alleen de provincie Utrecht (0,13%) kent een hogere faillissementsratio in vergelijking met vorig jaar.

Prognose 2019
Bedrijfsinformatiespecialist Graydon ziet dat de dalende trend van het aantal faillissementen zich doorzet in het nieuwe jaar, maar de afname wordt steeds minder groot. De voorlopige bodem lijkt in 2019 in zicht. Deze prognose wordt mede versterkt door tekenen van afnemende economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Graydon registreert en monitoort faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico's en kansen in de markt. "Failliet gaan heeft een grote impact op elke ondernemer. Waar het voor de ene ondernemer een les is om in de toekomst kansen beter te benutten, is het voor de andere het einde van een droom. Graydon gaat daarom zorgvuldig om met de registratie van faillissementen zodat ondernemers optimaal kansen krijgen om te groeien", aldus Van den Berg van Graydon.


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Kopstoot 1

Foto: Kajan Liu,


‘Ontdekking van de eeuw’

Tijdens mijn bezoek in aangenaam gezelschap afgelopen zondag aan museum Boijmans met een topdrukte hebben wij ‘de ontdekking van de eeuw’ gedaan. Als hele redactie van www.vandaagenmorgen.nl

Bij het doorlopen van de zeer succesvolle expositie ‘Puur Rubens’ troffen wij een olieverfdoek aan met de beeltenis van een jongeman.

Daarnaast stond als opschrift: ‘Rubens, 1632, jongen’. (Zie ook elders op deze pagina).

Wie hier echter heel intensief naar gaat kijken ziet in dit naamloze gezicht ineens zeer goede bekende. Maar van waar ook al weer?

Juist! Van het wereldwijde witte doek en televisie van de overbekende langdurige serie ‘In de ban van de Ring’. Opgenomen in deze 20e eeuw. Met maar een conclusie (check het zelf maar).

Dit is dus de afbeelding van ‘Mister Frodo.’ Van nota bene reeds eeuwen geleden. Hoe is het mogelijk?!

Het is aan deze Peter Paul Rubens (1577-1640), de schilderskoning van de Vlaamse Barok te danken dat hij als allereerste deze ‘Mister Frodo ‘ te voorschijn heeft getoverd. Niet uit de kast of uit het schilderij.

Maar zeker wel ‘Uit de ban van de Ring.’

Jim Postma


Kopstoot 2

DISCUSSIE WILDERS EN RUTTE

Zojuist gehoord op de Radio 2 bij het nieuws heden om 14.00 uur. Een discussie tussen twee kemphanen.

Over de vernielingen tijdens het Nieuwjaar aangericht
door raddraaïers riep Mark Rutte recentelijk:

‘Het liefst zou ik hen persoonlijk in elkaar slaan.’

Daarop antwoordde Wilders:

‘Waarmee Rutte?

Met je handtasje?!’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties