Droge zomer(s) funest voor huizenfunderingen

7651-droge-zomer-s-funest-voor-huizenfunderingen

(Door Jim Postma)

Vele delen in wijken in onze stad worden al jarenlang geteisterd door verzakkingen in fundamenten en overstromingen in laag gelegen huizengedeelten. Zoals kelders en souterrains. Als gevolg van paalrot of te lage waterstanden onder de huizen. Gezien de afgelopen extreme droogte en mogelijke klimaatverandering is daar nog een gevaar bijgekomen.

Verzekeraars worden landelijk en hier regionaal overspoeld met schadeclaims over scheuren in huizen door verzakkingen als gevolg van de afgelopen zeer droge zomer. In zeker niet in alle gevallen worden deze claims vergoed.


‘Voorkomen is beter dan genezen’, zo is recent ook de slogan geworden van de gemeente Rotterdam. Die heeft onlangs de site geopend genaamd www.duikinjefunderingen.nl Daar is op simpele wijze voor Rotterdammers te controleren of hun huis mogelijk een zwakke fundering heeft. Dit middels een simpele postcodecheck. VVD-wethouder Bas Kurvers gaf onlangs het sein bij de lancering van de campagne ‘Duik in je fundering!’

Van de ruim 300.000 huizen in Rotterdam staan er ongeveer 120.000 op houten palen, zoals bijvoorbeeld de Provenierswijk met veel oude huizen. Door wisselende waterstanden onder de woningen kunnen die gaan rotten als ze blank komen te staan en mogelijk door bacteriën worden aangetast. Daardoor kunnen woningen gaan verzakken met alle gevolgen van dien. In het ergste geval kunnen zij zelfs gedeeltelijk gaan instorten. De schade is dan niet te overzien.

Gemeentehulp
Herstel van een door paalrot aangetaste woning en daardoor slechte fundering kan al zo’n 50.000 tot 70.000 euro aan grondig herstel gaan opleveren. De gemeente is tot op zekere hoogte bereid om daarin hulp te verlenen in de vorm van leningen voor de huiseigenaren die dit niet zelf kunnen bekostigen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor verenigingen van huiseigenaren voor een funderingsonderzoek in de hele straat of woonblok. Hiervoor is nu een funderingsloket opgericht waar huiseigenaren terecht kunnen.

Verder is de gemeente bezig in het kader van preventie met een proef over het verhogen van de grondwaterstand onder de betrokken woningen,. Zo is bijvoorbeeld in het Kleiwegkwartier een dergelijke proef gestart. Daarbij wordt vanuit een singel (Erasmussingel) water via een pijpleiding onder de ‘droogstaande’ woningen gepompt. Daarin zit ook weer een risico aan vast. Door te veel water onder de kelders en souterrains te pompen kunnen lekkages ontstaan. Hierdoor worden de huiseigenaren tot renovatie gedwongen.

Een miljoen woningen
Volgens ingenieursbureau Sweco lopen zo’n een miljoen huizen en eigenaren in het hele land de kans dat zij op korte of langere termijn last krijgen van de lage grondwaterstand. In acute gevallen kan de schade per gemiddeld huis zo’n 60.000 euro gaan kosten. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden zeker niet in al deze gevallen de schadeclaims. Wel in het algemeen als er verzakkingen ontstaan door spontane gevallen en oorzaken. Dit wordt door de maatschappijen omschreven als een ‘plotselinge gebeurtenis’. Zo zullen grote schades als gevolg van hevige regenbuien doorgaans wel worden vergoed.

In deze gevallen hameren de verzekeraars, net zoals nu de gemeente Rotterdam, op preventie. Na deze extreem droge zomer liggen veel putjes, zeker ook op dakgoten, vol met bladeren. De verzekeraars schatten dat door de toenemende klimaatschade een kwart miljard euro extra per jaar kan gaan oplopen.

Dit zal ongetwijfeld weer gaan leiden tot hogere verzekeringspremies bij onder meer opstalverzekeringen.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties