Fittere kinderen in Rotterdam

7099-fittere-kinderen-in-rotterdam

Minder overgewicht onder Rotterdamse kinderen: Positieve resultaten evaluatie Lekker Fit! aanpak.

Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen stabiliseert of is zelfs licht afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Rotterdam naar de resultaten van het Programma Lekker Fit! en cijfers van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

De afname is het meest zichtbaar bij kinderen tot en met 5 jaar. Onder 2-jarigen nam het aantal kinderen met overgewicht af van 12,9% in 2007 tot 10,2% in 2016. Onder kinderen in groep 2 daalde dit van 19,6% in het schooljaar 2008-2009 naar 11,9% in het schooljaar 2015-2016.


Kinderen bewegen meer met Lekker Fit!
Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Met allerlei acties worden kinderen in beweging gebracht en wordt het maken van de keuze voor gezonde voeding gestimuleerd. Concrete voorbeelden van Lekker Fit!-acties zijn bijvoorbeeld de drie beweegmomenten op de Lekker Fit scholen, het stimuleren van gezonde traktaties en het drinken van water en het inrichten van moestuinen voor kleuters.

31.000 kinderen zijn Lekker Fit! in Rotterdam
Het huidige Lekker Fit! programma 2015-2018 richt zich op jongeren tot 12 jaar, op ouders en buurtbewoners in de wijken. Rotterdam heeft inmiddels een groot aantal Lekker Fit! locaties. Er zijn onder andere 94 Lekker Fit! basisscholen en 145 Lekker Fit! kinderopvanglocaties. Zo’n 7.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar krijgen een speciale kleuteraanpak Lekker Fit! In totaal bereiken wij zo’n 31.000 kinderen en hun ouders of verzorgers.

In 4 gebieden, Delfshaven, Feijenoord, Crooswijk en IJsselmond hebben we een gebiedsaanpak waarbij partners samenwerken om het overgewicht terug te dringen en een gezonde leefstijl te promoten. Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij de alliantie ‘Stop Kindermarketing ongezonde voeding’. In 2017 is begonnen met de begeleiding van gezonde kantines van 5 zwembaden, 8 sporthallen en 5 NME locaties/ kinderboerderijen waarvan al 4 van de 5 zwembaden het gouden certificaat hebben ontvangen en 1 zwembad zilver. Daarmee wordt Lekker Fit! samen met partners in de stad tot een succes gemaakt.

Opgave voor de toekomst
Ondanks dit positieve resultaat ligt er nog steeds een opgave. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Sport): “We zien dat de Lekker Fit! aanpak werkt, maar de gezondheid van de Rotterdamse jeugd blijft de komende jaren een aandachtspunt. Het overgewicht is in Rotterdam nog steeds hoog; 1 op de 4 Rotterdamse kinderen heeft overgewicht t.o.v. landelijke cijfers 1 op 8. Ook in de volgende raadsperiode zal er onverminderd inspanning gevraagd zijn om kinderen in Rotterdam in een gezonde omgeving te laten opgroeien. Het is daarom belangrijk dat Lekker Fit! wordt voortgezet en op de punten waar dat nodig is, nog verder wordt verbeterd.”

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Kopstoot 1

Foto: Kajan Liu,


‘Ontdekking van de eeuw’

Tijdens mijn bezoek in aangenaam gezelschap afgelopen zondag aan museum Boijmans met een topdrukte hebben wij ‘de ontdekking van de eeuw’ gedaan. Als hele redactie van www.vandaagenmorgen.nl

Bij het doorlopen van de zeer succesvolle expositie ‘Puur Rubens’ troffen wij een olieverfdoek aan met de beeltenis van een jongeman.

Daarnaast stond als opschrift: ‘Rubens, 1632, jongen’. (Zie ook elders op deze pagina).

Wie hier echter heel intensief naar gaat kijken ziet in dit naamloze gezicht ineens zeer goede bekende. Maar van waar ook al weer?

Juist! Van het wereldwijde witte doek en televisie van de overbekende langdurige serie ‘In de ban van de Ring’. Opgenomen in deze 20e eeuw. Met maar een conclusie (check het zelf maar).

Dit is dus de afbeelding van ‘Mister Frodo.’ Van nota bene reeds eeuwen geleden. Hoe is het mogelijk?!

Het is aan deze Peter Paul Rubens (1577-1640), de schilderskoning van de Vlaamse Barok te danken dat hij als allereerste deze ‘Mister Frodo ‘ te voorschijn heeft getoverd. Niet uit de kast of uit het schilderij.

Maar zeker wel ‘Uit de ban van de Ring.’

Jim Postma


Kopstoot 2

DISCUSSIE WILDERS EN RUTTE

Zojuist gehoord op de Radio 2 bij het nieuws heden om 14.00 uur. Een discussie tussen twee kemphanen.

Over de vernielingen tijdens het Nieuwjaar aangericht
door raddraaïers riep Mark Rutte recentelijk:

‘Het liefst zou ik hen persoonlijk in elkaar slaan.’

Daarop antwoordde Wilders:

‘Waarmee Rutte?

Met je handtasje?!’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties