Rotterdam Armoevrij

6951-rotterdam-armoevrij

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd op de Nieuwjaars-bijeenkomst van de Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) op woensdagmiddag 24 januari.

De bijeenkomst staat in het teken van een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, zoals verwoord in het manifest, dat op 17 oktober door RoSA! gepresenteerd is.

De bedoeling is dat tijdens de Gemeenteraads-verkiezingen op 21 maart het Manifest een belangrijke plaats krijgt in de keuze van zoveel mogelijk Rotterdammers.


Teneinde de basis te leggen voor een aanzienlijk socialer Rotterdam, waar een ieder, jong en oud, de kansen krijgt, die nu slechts voor een beperkte gegoede groep Rotterdammers weggelegd zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in Dona Daria aan de Gerard Scholtenstraat 129 in het Oude Noorden.

Programma:

14:30 uur: Zaal open
15:00 uur: Opening bijeenkomst
15:15 uur: Voorstellen van de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij
15:30 uur: Joeri Kooimans (filosoof) over “Niemand kiest voor Armoede”
15:50 uur: Er moet hoe dan ook een beweging tegen Armoede komen, door Hans Goosen
16:00 uur: Discussie
16:20 uur: Gezellig samen zijn, hapje en een drankje en netwerken

Wij vragen u bij voorbaat mee te denken over wat u als persoon of als vertegenwoordiger van een organisatie aan bijdrage wilt leveren voor deze campagne voor een nieuw sociaal beleid in Rotterdam. En om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk Rotterdammers daarover mee stemmen.

Momenteel bereidt de actiegroep ook een demonstratie voor, die hoogstwaarschijnlijk op 10 maart zal plaatsvinden.

Namens de initiatiefgroep van RoSA! en de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij.

Aanmelden kan via: info@rosarotterdam.nl of 010 411 15 16.

Ronald Sörensen :
Beste Jan

Ben het met je eens dat afwentelen op de overheid tot lethargie leidt.Niet alleen dat, ook tot verontwaardiging en tot zelfmedelijden.
Ik ben zo zuur , omdat ik denk dat ze gezien de politieke kleur van de spreker en de voorzitter de "oplossing wel "weten.

De oplossing die Marx in de 19e eeuw heeft geformuleerd.

donderdag 18 jan 2018

Ronald Sörensen :
Beste Hans

Natuurlijk ben ik een beetje zuur, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik empathisch vermogen heb. Ik verwonder me oprecht in de beweegredenen van mensen om een totaal overbodige club op te richten. Armoede bestrijden is een politiek item, dat iedere politieke partij in haar programma heeft. De manier waarop verschilt. Daar moet je politiek iets aan doen en niet in een zaaltje gaan zitten “deugen” Dat is contraproductief……….tenzij politieke deugpartijen subsidie willen geven. Zie mijn stukje over RADAR. Iedereen weet dat discriminatie bestrijden de taak van de politie en het o.m. is, maar niemand durft de subsidie in te trekken uit angst van discriminatie beschuldigd te worden. Dus stellen zij een goedbetaalde directie aan die de politie – totaal overbodig – gaat helpen! Het namens de overheid verstrekken van subsidie is n.l. een lucratieve bezigheid!

Misschien schrijf ik er wel een stukje over.

donderdag 18 jan 2018

Jan Tak :
Sorry Ronald maar of de organiserende partij ook politiek bedrijft lijkt mij eigenlijk niet interessant, wel de treurigheid die men uitstraalt en overbrengt op de doelgroep tw de zwakkeren in onze maatschappij.
Zouden wij op dezelfde wijze onze kinderen opvoeden (en grote kans dat deze doelgroep dat doet) worden het geen "bijtertjes" maar zullen op termijn ook zij slachtoffer worden van clubs als Rosa.
Het Rosa manifest beschrijft symptomen maar nooit de oplossing

Verdomme mensen armoe is als verkoudheid je probeert het te voorkomen maar heb je de pech neem dan een pilletje, ziek even uit en herpak je, lukt dat niet dan vraag je advies aan de dokter.
Rosa werkt op dezelfde wijze maar i.t.t. bevestigd dat je zielig bent en dat dit de schuld van de overheid is, je zou ze zo gaan geloven.
Verdomme accepteer je armoede niet nergens voor nodig, honderdduizend Afrikanen komen hier omdat we het beter hebben als zij dit zien waarom jullie dan niet

donderdag 18 jan 2018

Hans Ringeling :
Ronald en Jeroen, wat is nou toch jullie probleem met mensen die daadwerkelijk iets proberen te doen voor een ander. In dit geval aan armoede (die volgens jullie niet bestaat). Dat jullie ver verheven zijn boven dit volk, blijkt wel uit het feit dat in jullie 'denkwereld' iedereen even loodgieter of timmerman kan worden. Ik wed dat jullie zelf nog geen spijker recht de muur in krijgen. Of foutloos één regel op papier kunnen zetten.

Wat een zure mannetjes!

woensdag 17 jan 2018

Jeroen Waardenburg :
Wij denken dat je gelijk hebt Ronald;een overbodige club wat doen ze eigenlijk praten en nog is praten en meer niet.

Voor hen die een vak willen leren is het een gouden tijd men zit inderdaad zeer verlegen om goede vakmensen zowel mannen als vrouwen.

Wat is er mis met een goede loodgieter enz enz enz .

dinsdag 16 jan 2018

Ronald Sörensen :
Nog iets.
We zijn tegen armoede! Wat obligaat. Wie is er voor armoede ?

Wat ook een leuke en misschien subsidiabele club zou kunnen zijn ?

Rotterdam tegen criminaliteit.
Rotterdam tegen milieuverontreiniging.
Rotterdam tegen CO2 uitstoot.
Rotterdam tegen dierenmishandeling.
Rotterdam tegen analfabetisme.
Rotterdam tegen drankmisbruik.
Rotterdam tegen discriminatie. O, die club bestaat al en krijgt ontzettend veel subsidie.

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/help_ik_word_gediscrimineerd_door_het_anti_discriminatie_bureau

dinsdag 16 jan 2018

Ronald Sörensen :
Laten we voorop stellen dat dit een politiek gezelschap is. De spreker is lid van de SP en ook de vz. heeft zonder veel succes in de Rotterdamse politiek geacteerd.
Het is waarschijnlijk vanwege die mislukking dat dit volkomen overbodige clubje is opgericht.
In onze stad, waar een uitkering ongeveer met toelagen een minimumloon betekent, hoeft niemand armoede te hebben. Het gebrek aan eenvoudige handarbeiders is schrijnend. Omscholen kan kosteloos in één of twee jaar, maar toch blijft er een tekort.
Weliswaar zijn er 13.000 mensen uit de bijstand naar een baan gegaan (het kan dus!) maar het aantal niet werkenden is en blijft te groot.
Ga daar wat aan doen i.p.v. de ultieme “kijk mij een goed bezig zijn” mens te zijn.

dinsdag 16 jan 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Militairen ‘blauw ‘ op straat


Gratis ochtendkrant Metro kopte gisteren:
‘Politie zal straks ‘nee’ moeten zeggen’.
En: De werkdruk bij de politie is zo hoog,
dat het aantal overtredingen van de
Arbeidswet dit jaar zal uitkomen op 200.000.

Gevolg: Politiemensen stukken minder gemotiveerd,
te hoge werkdruk leidt tot stress, burn-outs en
aantal ziekmeldingen onder onze wethandhavers
neemt alarmerende vormen aan.

Met nu zo’n 1100 nieuwe agenten erbij en dure
langdurige opleidingen, blijft het landelijke
Nationale Politiekorps dweilen met de kraan open.

Interview met hoofdagent: ‘Wat je alleen wel ziet,
Is dat de burgers langer moeten wachten op een
aangifte die ze hebben gedaan. En ze zullen minder
blauw op straat zien?’

Nog minder blauw op straat? Nog langer wachten
voor de burgers op aangiften? Kan het nog gekker.

De misdaad, zeker de zware criminelen tieren
tegenwoordig zo welig als nooit te voren. Gelegenheid
maakt de dief. Pakkansen steeds kleiner, de
veiligheid op straat en in het verkeer nemen
intussen eveneens alarmerende vormen aan.

Waarom op korte termijn geen militairen tijdelijk
betrekken als noodagent nu de nood het hoogst is.
Wat doen militairen eigenlijk in vredestijd?
Oefenen in de kazerne, in het bos, op het strand
En waarom dus niet direct op straat en in het verkeer?

Met zeer effectieve korte opleidingen tot agent, overal
direct inzetbaar, van terrorismebestrijding tot
invallen bij zware criminelennesten.

Simpel zolang de nood het hoogst is tijdelijk
met een het wisselen van een
groen naar een ‘blauw’ uniform. Met daarbij een
besparing van honderden miljoenen euro’s.

En anders, Opstelten zei het al in alle toonaarden:
'Blauw op straat,
meer blauw op straat,
nog meer blauw op straat.’

Allemaal, allemaal, hartstikke blauw op straat!


Jim Postma.

  • Nieuw

  • Reacties