Volkstuinen in Rotterdam krijgen een nieuwe beheerder

Na 75 jaar komt er een nieuwe verhuurorganisatie voor volkstuinen in Rotterdam. Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) neemt het werk over van de Rotterdamse Bond Volkstuinverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor op 24 oktober ingestemd met het nieuwe beheerkader volkstuinen.

De SViN is opgericht door het Algemeen Verbond van Volkstuinders waarmee de gemeente al sinds eind 2015 in gesprek is over de toekomst van de Rotterdamse Volkstuinen.

Elke volkstuin in Rotterdam heeft een eigen bestuur waarvan de leden vrijwilligers met een tuin op het complex zijn. Door wisselingen in die besturen, problemen met het innen van de huurgelden en oneigenlijk gebruik van de gehuurde volkstuinen, is het voor de vrijwilligers steeds moeilijker om goed bestuur te kunnen voeren. Het nieuwe SViN kan de besturen beter ondersteunen bij problemen en ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over handhaving bij overlast.

Cijfers
Ongeveer 1,3 miljoen vierkante meter gemeentegrond is in gebruik als volkstuin
Er zijn 40 volkstuinparken in de gemeente. 2% daarvan is een nutstuin, waarop alleen getuinierd mag worden en geen tuinhuisje mag staan. De rest is volkstuin
Bijna 5000 tuinders huren een tuin

Centraal beheer
Door de verhuur van tuinen te regelen via één professionele organisatie is er beter toezicht op het innen van de huur, kan er structureel worden opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de tuinen en wordt het onderhoud van de volkstuincomplexen beter georganiseerd. De gemeente en SViN verdelen het onderhoud, waarbij de gemeente de riolering en baggeren voor haar rekening neemt. De SViN zorgt voor het onderhoud op de complexen, zoals de wandelpaden en onderhoud van het groen.

Uniforme huur
Alle tuinders in Rotterdam krijgen onder de SViN dezelfde huurprijs. Het college gaat hierbij uit van 1,80 euro per m2 tuin per jaar. Voor sommige tuinders op een volkstuin betekent dit een verhoging van soms 20 cent per vierkante meter per jaar, daarom is er een overgangsperiode van 3 jaar waarin het tarief stapsgewijs wordt verhoogd. Zo krijgen tuinders niet plotseling een hogere rekening.

Voor de nutstuinders geldt een lager tarief. Dit wordt uiteindelijk 1,10 euro per m2 per jaar met een overgangsperiode van 5 jaar.

Hennie van der Zouw :
Op RTV Rijnmond verscheen woensdag 15 november dit bericht:

Toch slapen op Rotterdamse volkstuintjes
Rotterdammers mogen blijven overnachten in hun huisjes op een volkstuincomplex. Dat heeft wethouder Simons in de gemeenteraad gezegd. De gemeente wil strenger optreden tegen illegale bewoning, drugsoverlast en prostitutie op volkstuincomplexen. Een van de maatregelen was om het overnachten op de volkstuinen aan te pakken. De SP diende een motie in om dit plan terug te draaien. De maatregel, waartegen veel protest was, is nu geschrapt. Volgens wethouder Simons moeten "de goeden niet onder de kwaden lijden."

Yvonne Claassen van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders is opgelucht over het besluit."Hij kon gewoon niet anders. Er kwamen zoveel reacties op. Hij moest de motie van de SP wel omarmen."

Zie ook: http://www.rijnmond.nl/nieuws/161417/Toch-slapen-op-Rotterdamse-volkstuintjes

woensdag 15 nov 2017

henk spaans :
n.a.v de berichten over oneigenlijk gebruik,en wantoestanden op volkstuinen in rotterdam wil ik bij deze reageren en enkele sugestie,s plaatsen.Er zou een slaapverbod moeten komen van 1 oktober tot 1 april.Verder zouden bestuursleden zelf een tuin moeten hebben en niet zo als bij ons ,een vader en een zoon die in het bestuur zitten,waarbij de zoon geen tuin bezit.Ook zou het wenselijk zijn als iedere tuinhuis eigenaar die zijn tuinhuis wil verkopen,zijn huisje kan laten taxeren door een externe taxateur van bij voorkeur de svin ,dit om vriendjes politiek tegen te gaan.Ook zou het goed zijn als er een soort ombudsman van de svin zou komen ,die kan bemiddelen voor tuinleden bij onenigheid of klachten over een tuin complex.Ik juich het toe dat er een verhuur organisatie komt die de huur van tuinen regelt en het zou een goed idee zijn om de jaarlijkse huur in mei van elk jaar te incasseren.Dit omdat veel tuinders ouderen en lager betaalden zijn die in mei hun vakantie geld ontvangen.

dinsdag 14 nov 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: