NVJ naar rechter over sleepnetwet Wiv

De nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) is ondanks de forse kritiek van onder andere de NVJ de Eerste Kamer gepasseerd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de veiligheid en anonimiteit van deze bronnen niet meer gegarandeerd worden.

Hierdoor staat de manier waarop journalisten hun verhalen naar buiten kunnen krijgen en hun controlerende rol kunnen vervullen ernstig onder druk, aldus de NVJ. De NVJ bereidt met andere partijen een gang naar de rechter voor.

Bron foto: NVJ.

Hans Roodenburg :
Jan: heb ik al gemeld aan de NVJ (als lid) in tweets dat zij héél weinig kans maakt. Vakbond van journalisten wil kennelijk iets proberen wat waarschijnlijk niks oplevert. Er is maar één beroepsgroep die er geldelijk baat bij heeft, de advocatuur.

zondag 16 jul 2017

Jan Tak :
Ach het zat er allang aan te komen, lees dit en weet dat dit EU verdrag onze Grondwet overruled. 0% kans voor de NVJ

Artikel 8 EVRM – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

zondag 16 jul 2017

Jan Tak :
Hoho is dit hier nu een radicale omslag ten opzichte van de eerder door mij gesignaleerde risico's voor onze privacy op internet?

http://www.vandaagenmorgen.nl/opinie/5385-de-ruime-mazen-van-het-internet.html

Gaan de heren journalisten nu ineens door krijgen hoe het internet werkt?
Dat er risico's zijn aan het zorgeloos met naam en toenaam op internet bekend te staan?
Of, wordt het voor de vele "stukjestikkers" straks moeilijker de krant vol te krijgen met vage en moeilijk te controleren artikelen, want laten we eerlijk zijn veel "nieuws" komt nog steeds uit beide duimen.

Haha Betrapt :-)

zaterdag 15 jul 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Uw eigen grafschrift


Verzin uw eigen grafschrift voordat

anderen dit voor u gaan doen

Alsof het uw laatste wens is en in

Kopstoot zo wordt vastgelegd


Enkele voorbeelden, mijn goede oma

sprak lang voor haar dood de wens:


‘Hier ligt Nel, naar genoegen genoten’


Mijn moeder Maria had bij leven en

welzijn al lang de volgende bedacht:


‘O, horizon, o, horizon

en altijd zal ik je tegenkomen’


En aldus geschiedde dus op haar steen


Over de mijne twijfel ik nog tussen:


‘Eindelijk rust in de tent’

Of

‘De laatste ronde!’Jim Postma

  • Nieuw

  • Reacties