12000e werkzoekende aan het werk

6567-12000e-werkzoekende-aan-het-werk

Collegetarget ‘uitstroom vanuit bijstand naar werk' behaald

Gemeente Rotterdam is er in geslaagd om 12.000 werkzoekenden uit de bijstand naar werk te begeleiden. Dit is 6 maanden eerder dan het college zich tot doel had gesteld.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): ”Onze medewerkers bij Werk en inkomen slagen er steeds beter in Rotterdammers vanuit de uitkering te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van betaald werk.Ik ben bijzonder trots dat we nu al de collegetarget van 12.000 hebben bereikt. En dat in een tijd waarin de economie nog aan het aantrekken is. Het is het bewijs dat onze aanpak werkt.”

Kansrijke sectoren
Dat zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand uitstromen naar werk, is belangrijk voor de stad. Werk is lonend en Rotterdammers die werken maken de stad en zichzelf sterker. Rotterdam heeft met een bescheiden participatiebudget veel tijd, geld en moeite gestopt in het beter matchen van mensen met een bijstandsuitkering aan vacatures. Het Werkgeverservicepunt (WSPR) speelt hier een grote rol bij. “We werken samen met uitzendbureaus voor banen in kansrijke sectoren.” Het afgelopen jaar zijn de meeste werkzoekenden aan een baan geholpen als productiemedewerker, callcentermedewerker, en helpende thuiszorg. Dit zijn reguliere banen en vacatures bij werkgevers, uitzendbureaus en ondernemers. De werkzoekenden krijgen betaald conform cao en wettelijk minimum loon.”

Bijstandsvolume stijgt minder hard dan landelijk gemiddelde
Er stromen echter nog steeds mensen de bijstand in. Dat is een landelijk beeld. Oorzaken van de werkloosheid zijn de stijging van de pensioenleeftijd waardoor mensen langer moeten wachten tot zij AOW en pensioen ontvangen, de overkomst van de Wajongeren die geen recht (meer) hebben op Wajong-uitkering en een groeiend aantal statushouders dat (nog) geen Nederlands spreekt en daardoor vaak minder kansen op de arbeidsmarkt heeft.

In Rotterdam komt daar nog bij dat veel werkzoekenden een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben: laag opleidingsniveau, langdurig werkloos, veel ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Desondanks stijgt het aantal werkzoekenden in Rotterdam minder hard dan het landelijke gemiddelde.

Rotterdam heeft nog steeds rond de 39.000 mensen in de bijstand en in 2016 is het bijstandsvolume (verschil tussen instroom-uitstroom) iets gestegen ten opzichte van de begin stand op 1 januari 2016. Maar de stijging is minder hard dan het landelijk gemiddelden, namelijk 1,1% in Rotterdam en 3,2% procent landelijk.

Wethouder Struijvenberg: “De Rotterdamse aanpak wordt in den lande streng genoemd. Ik noem hem liever rechtvaardig. Wij zijn duidelijk in onze verwachtingen naar de werkzoekenden. Het ontvangen van een uitkering brengt verplichtingen met zich mee. Dat begint al bij het aanvragen en het aanleveren van informatie. We werken verder met een zoekperiode. Vier weken aantoonbaar actief op zoek naar betaald werk. Daarnaast zetten we in op handhaving en het traject Werkloont (traject voor nieuwkomers in de bijstand van 15 weken dat o.a. bestaat uit een cursus en verplicht 8 uur werken), leidt tot 7% extra uitstroom in het eerste jaar van ontvangst bijstand. Al die zaken hebben de afgelopen jaren geleid tot het resultaat waar ik tevreden mee ben.”


Bron foto: Gemeente Rotterdam

Jeroen Waardenburg. :
Dus doe nu even niet te enthousiast en zorg snel dat de rest ook aan het werk komt dan kan het geld weer naar de echte sloebers.CITAAT.

Juist.............maar ja je weet het het een politiek haantje.

vrijdag 23 jun 2017

Jan Tak :
Fijn voor Wethouder Maarten Struijvenberg, de target is gehaald, mijn waardering ook voor degenen die weer zelf in het inkomen kunnen voorzien. Een strenge aanpak is blijkbaar nodig en van mij mag het nog veel strenger.

Maar om dat nu juichend te presenteren?
Beste Maarten ondergetekende heeft zijn hele leven zichzelf en zijn gezin onderhouden dat vind ik geen prestatie daar staan Rotterdammers om bekend. Bovendien, ik heb het met plezier gedaan en heb er goed van kunnen leven.

Dus doe nu even niet te enthousiast en zorg snel dat de rest ook aan het werk komt dan kan het geld weer naar de echte sloebers.

donderdag 22 jun 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

The funny side of the moon

Neil deGrasse Tyson @neiltyson

Turns out, there never was a Man on the Moon, only a Woman in the Moon. And her name is Wilma.
  • Nieuw

  • Reacties