Rotterdam draagt locaties windmolens aan voor regionale opgave

6468-rotterdam-draagt-locaties-windmolens-aan-voor-regionale-opgave

Onderstaand persbericht van de Gemeente Rotterdam in zake de 5 jaar geleden gemaakte afspraken van het Rijk en de provincies om, uiterlijk in 2020, voor 6.000 megawatt aan windenergie op te wekken spreekt van 150 megawatt voor de regio Rotterdam.

Uitgaande van een gemiddeld vermogen van 3 megawatt voor een op land geplaatste molen, betekent dit dus 50 stuks erbij in deze regio.

Dit los van de 100 stuks in het havengebied en 75 stuks op Goeree-Overflakkee, vlak ten zuiden van Rotterdam. Al met al een forse concentratie van windmolens in de regio Rotterdam en omgeving op het totaal van 250 stuks in de gehele provincie Zuid-Holland.


Het Rotterdamse college heeft de provincie Zuid-Holland vier locaties aangedragen voor de plaatsing van windturbines. Naar aanleiding van het in augustus 2016 verschenen conceptplan, heeft de gemeente samen met de voormalige stadsregio Rotterdam in kaart gebracht waar en hoeveel windmolens kunnen worden geplaatst. Tien nieuwe locaties werden onderzocht, acht ervan sneuvelden al eerder. Twee locaties waren al in studie. In totaal resteren er dus vier locaties met de mogelijkheid voor acht windturbines in totaal, waar het college een positief advies op afgeeft.

Voor potentiele locaties op Rotterdams grondgebied gaat om het Beneluxplein in Rotterdam-Hoogvliet (1 turbine), de Charloissepoort in Zuid (1 turbine), de Verlengde Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland (2 turbines) en Landtong Rozenburg (4 turbines). Rotterdam spreekt zich ook uit over de eventuele plaatsingslocaties in buurgemeenten. Het college is van mening dat het Distripark in de gemeente Albrandswaard, Hartel Oost in Nissewaard en de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel kunnen voldoen als plekken voor windmolens.

“Rotterdam gaat voor een duurzame samenleving, maar het is van belang dat er bij windenergie zorgvuldig wordt gekeken naar de geschiktheid van de locaties. Belangrijk in dit kader is dat toekomstige windturbines op voldoende afstand van kwetsbare objecten worden geplaatst en niet conflicteren met belangrijke recreatieve of economische ontwikkelingen”, laat wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid) weten.

De taakstelling is om regionaal te komen tot 150 Megawatt aan extra windvermogen in 2020. Alle gemeenten moeten gezamenlijk komen tot de regionale taakstelling: lukt dit niet dan is de provincie als bevoegd gezag in staat om gebieden aan te wijzen waar alsnog windturbines moeten verrijzen. Gezien de grootte van de gemeente is berekend dat Rotterdam circa zeven turbines moet leveren om een gelijkwaardig aandeel te leveren in de regionale taakstelling.

De provincie Zuid-Holland behandelt alle ingebrachte zienswijzen in de periode mei-juli. Na de zomervakantie wordt er een voorstel gestuurd naar de Provinciale Staten. In het najaar van 2017 wordt er een definitief besluit genomen. Op dat moment staat vast op welke locaties er windturbines komen er hoeveel dat er zijn.

jim postma :
Blijven dromen met de 'Klap van de malle molen', blijft voor mij altijd als 'koren op de molen!'

'Oh, oh, what a beautifull world!'

Gelukzalig zijn de gelukzaligen die blijven geloven in de gelukzalige mens in deze onovertrefbare 'droomwereld.' Zo naïef, zo onschuldig, als in de embryohouding in de schoot van onze God Almachtig.

'Ashes to ashes, finally back home!', wat een geweldig vooruitzicht! 'Nothing to worry about, no never no more!'. M.a.w.: 'Back in Paradise!'

Maar ja, dan moet je dat maar geloven, in plaats van dromen. Amen.

vrijdag 07 apr 2017

Jan Tak :
De juiste term is "een klap van de MALLE molen"

Windmolenparken zijn een hoax bedoelt om ons centjes uit de zak te kloppen.
Maar erger is de theorie waarvan er al de eerste bewijzen zijn nl. dat luchtverstoring achter de molens hogere luchtlagen naar beneden trekken, luchtlagen die een hogere potentiële temperatuur hebben. Wanneer die lucht zich mengt met de lucht uit de lagere luchtlagen, resulteert dat in een temperatuurstijging (kinetische energie wordt omgezet in warmte).
De klein-kinderen zullen ons vervloeken maar ja dan zitten de centjes al weer in de pot van het groot-kapitaal.
Droom verder Jim.

Ach lees het zelf maar:
http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n7/full/nclimate1505.html

donderdag 06 apr 2017

jim postma :
Hoe noem je zoiets ook al weer?

Oh, ja: 'Klap van de molen!'

Beslist niet bedoelende: 'De Klap Van der Tak!'

donderdag 06 apr 2017

Jan Tak :
Quote: "Rotterdam draagt locaties windmolens aan"
Ad 1.Beneluxplein in Rotterdam-Hoogvliet (1 turbine), de Charloissepoort in Zuid (1 turbine), de Verlengde Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland (2 turbines) en Landtong Rozenburg (4 turbines).
Ad 2.Rotterdam spreekt zich ook uit over de eventuele plaatsingslocaties in buurgemeenten

Wrijf me de tranen uit de ogen maar niet van het lachen. Wat een arrogantie daar op de Coolsingel, er staat geen enkele locatie binnen de van oudsher geldende stadsgrens bij, alle overlast en ellende mag naarde buren. Waarom ??

Mag ik voorstellen om een paar molentjes te plaatsen langs bijvoorbeeld de Vierhavenstraat, de Spaansepolder, Kralingse Plas, Eiland Brienenoord, de Nieuwe Kuip, bouw de Euromast om en een klein model op het Hofplein zou de betrokkenheid van de Raad met het milieu ook uitstekend demonstreren.

Gekke gedachten? Wellicht maar dat is dit plan ook, toch?

woensdag 05 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Nagekomen Pinksterverhaal

(door Torcque Zaanen)

Er waren eens twee broers. De oudste, een harde werker, fanatieke kerkganger, geen slecht woord over te zeggen. Zijn broer daarentegen zoop als een ketter, hoerde en snoerde, werkschuw, en deed alles wat God (of de priesters) verboden hadden. De oudste broer waarschuwde de jongste dat als hij zo door zou gaan, hij nog eens in de “Hel” zou komen. De jongste lachte hem dan alleen maar uit.

Op een dag was het zover. Na het drinken van z’n laatste borreltje werd de koets geprepareerd om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden die, gezien zijn levensstijl, niet meer en niet minder dan de “Hel” betekende. Na enkele jaren in de “Hel” doorgebracht te hebben besloot hij op een dag wat verkoeling te zoeken en de benen te strekken. Na een kleine wandeling kwam hij bij een stenen muur die volgens zijn gevoelens weleens de scheiding tussen “Hemel” en “Hel” zou kunnen zijn.

Bij nader onderzoek ontdekte hij zowaar een stoffig raampje. Hij maakte het schoon en toen hij er doorheen kon kijken, kreeg hij bijna een hartstilstand. Het leek het er even op dat hij voor de tweede keer de kraaienmars zou blazen. Want wat zag hij daar, door dat smoezelige raampje... ja, z’n oudste broer, de broer die altijd zo netjes was geweest, hard gewerkt had, altijd trouw naar de kerk ging, die broer stond daar met een bezem in z’n handen, bezweet als een otter de grond te boenen.


Om de aandacht te trekken van z’n broer klopte hij met een rond slingerende bierfles zo hard hij kon op het raampje. Als bij toeval keek zijn broer op om te zien waar dat geklop vandaan kwam en zo keek hij zijn jongere broer in de ogen. Wat een verrassing, ja, hij was er wel blij mee, het was alleen jammer dat de afscheiding ertussen zat.

Ook al ging het moeilijk, ze konden toch nog wat ervaringen uitwisselen. De oudste broer maakte zich ook nu nog zorgen over z’n broertje, maar deze wuifde alle zorgen weg door te zeggen dat hij het enorm getroffen had: ‘al mijn vrienden en vriendinnen zijn hier, de hoertjes, de kroegbaas, ja eigenlijk iedereen en we vermaken ons best, alle drank is gratis, lekker eten en noem maar op, nee ik heb het best naar mijn zin.’

‘Maar tussen twee haakjes, wat doe jij daar in hemelsnaam met een bezem in je handen?’ ‘Nou, ja,...eh, kijk…’ begon z’n oudste broer verlegen, ‘het is hier erg groot en de boel moet schoon gehouden worden. Iemand moet het toch doen.’ ‘Hoe bedoel je, doen die anderen dan helemaal niks?’ De oudste broer keek hem vragend aan: ‘Hoe bedoel je: die anderen, welke anderen?’ ‘Nou gewoon,.. de anderen.’ ‘Nou nee,.... er zijn geen anderen, ik ben hier helemaal alleen.’ En hij nam zijn bezem weer op en veegde rustig door alsof hij zijn hele leven niets anders had gedaan.


  • Nieuw

  • Reacties