NIEUWS

Burgemeester Aboutaleb naar China en Indonesië

Van 5 tot en met 14 juni leidt burgemeester Ahmed Aboutaleb een zakendelegatie naar de steden Sjanghai, Beijing en Jakarta. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en (kennis)instellingen. Hij wordt daarbij ondersteund door de directie van het Havenbedrijf Rotterdam NV en bestuurders van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat concerten zal geven in bovengenoemde steden, reist met de delegatie mee.

Sjanghai en Beijing
In Sjanghai bezoekt burgemeester Aboutaleb met de delegatie verschillende bedrijven en kennisinstellingen en opent hij de AquaTech Beurs, waar Nederlandse watermanagementbedrijven in contact komen met potentiële Chinese opdrachtgevers.

Op dinsdag 6 juni ondertekent de Erasmus Universiteit in het bijzijn van de burgemeester een samenwerkingsovereenkomst met de Shanghai University for Finance and Economics, een verdieping van de samenwerking op het terrein van hoger onderwijs met China.

Verder brengt de delegatie een bezoek aan het Shanghai Chemical Industry Park, waar Rotterdamse bedrijven zoals Vopak en Steinweg aan de weg timmeren. Rotterdam en Sjanghai zijn sinds 1979 zustersteden.

In Beijing worden de contacten aangehaald met Chinese investeerders die hun activiteiten in de loop van dit jaar willen uitbreiden naar de Rotterdamse regio. Rotterdam Partners sluit aan met tien bedrijven die op zoek zijn naar Chinese zakenpartners. Verder organiseert Rotterdam Partners samen met Innovation Quarter (investerings- en innovatieplatform voor Zuid-Holland) een investment seminar voor bedrijven in Shanghai die overwegen in Nederland te starten.

Jakarta
Het bezoek aan Jakarta is een vervolg op de Rotterdamse handelsmissie van augustus 2015 en staat in het teken van een hernieuwde samenwerking tussen Rotterdam en Jakarta op het terrein van watermanagement en haven.

Indonesië heeft ambitieuze plannen met de verbetering van de haveninfrastructuur om uit te kunnen groeien tot een maritieme hub in Azië. Hierin is een leidende rol voor het Havenbedrijf Rotterdam weggelegd. De Indonesische havenontwikkeling biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven (van baggeraars tot scheepsbouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, etc.).

RPhO
Tijdens deze handelsmissie nodigt de delegatie de Chinese en Indonesische partners uit om een galaconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest bij te wonen, voorafgegaan door een receptie. Het is voor de eerste keer dat een westers filharmonisch orkest een concert geeft in Jakarta.

Handelsbetrekkingen
Tussen Nederland en China zijn talrijke samenwerkingsverbanden in de wetenschap en de kunst- en cultuursector. De economische betrekkingen zijn omvangrijk en alle Nederlandse multinationals zijn in China gevestigd. China behoort tot de tien belangrijkste exportmarkten. De handel met China (excl. Hong Kong) had in 2016 een omvang van bijna € 45 miljard (Nederlandse goederenexport € 10 miljard). Daarnaast exporteerde Nederland in 2016 voor € 2,3 miljard aan diensten naar China. Voor Nederland is China de 3e invoerpartner van goederen. Nederlandse ondernemingen hadden eind 2015 belangen ter grootte van € 9,7 miljard in China (DNB).

Indonesië behoort tot de 55 belangrijkste exportmarkten van Nederland. De goederenhandel met Indonesië had in 2015 een omvang van ruim € 3,2 miljard (incl. € 4,4 miljard aan diensten), waarvan € 730 miljoen Nederlandse goederenexport. Daarnaast voerde Nederland in 2015 voor € 805 miljoen aan diensten naar Indonesië uit.

Nederlandse ondernemingen hadden eind 2014 belangen ter grootte van € 2,2 miljard in Indonesië (DNB). Nederlandse bedrijven investeren er in de financiële sector, telecom, olie en gas, waterbouw en detailhandel (voedingsmiddelen). Via de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol is Nederland voor Indonesië de Gateway to Europe.

Bron foto: Gemeente Rotterdam.


Lees verder

In den beginne was het woord

6532-in-den-beginne-was-het-woord
(Door Ronald Glasbergen) Dinsdagavond 30 mei opende in de Schouwburg voor de 48e maal het dichterfestival Poetr[...]

Corrupte havendirecteur was tóch gelief

6530-corrupte-havendirecteur-was-t-ch-geliefd
(Door Hans Roodenburg) Merkwaardig genoeg was de (later) omstreden Willem Scholten geliefd in de (economisch[...]

Mini-raadsenquête: “Vastgoedorganisat

De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam heeft nooit voldaan aan de normen die gelden voor een professionele v[...]

OUD DIRECTEUR HAVENBEDRIJF ROTTERDAM WIL

6527-oud-directeur-havenbedrijf-rotterdam-willem-scholte-73-overleden
(Door Janny Kok)
Oud-algemeen directeur Willem Karel Scholten (73) van het (Gemeentelijk) Havenbedrijf Rotterdam is in de nacht van z[...]

Iets minder gezond, maar wél gelukkig

6517-iets-minder-gezond-maar-w-l-gelukkig
(Door Hans Roodenburg) In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben mensen vaker gezondheidsproblemen dan in [...]

Rotterdam eert Rotterdamse held Giovann

6516-rotterdam-eert-rotterdamse-held-giovanni-van-bronckhorst
Museum Rotterdam, het stadsmuseum van Rotterdam, vertelt het verhaal van de stad en haar inwoners. Hierbij worden the[...]

Gedicht ‘14 mei 1940’ opnieuw geplaa

6514-gedicht-14-mei-1940-opnieuw-geplaatst
Als stadsdichter schreef Jana Beranová een gedicht over het bombardement van Rotterdam. Het gedicht ‘14 mei 1940[...]

Groen licht voor ontwikkeling Feyenoord

6510-groen-licht-voor-ontwikkeling-feyenoord-city
Rotterdam bereikt opnieuw een mijlpaal. Na vele jaren waarin verschillende plannen voor een nieuw voetbalstadion de r[...]

Armoede, Heden, Verleden en Toekomst

6509-armoede-heden-verleden-en-toekomst
Rotterdam heeft als grote stad in Nederland relatief de meeste armen en daarmee samenhangend grotere schulden onder [...]

Saskia Stuiveling de ‘Pietje Precies

6507-saskia-stuiveling-de-pietje-precies-van-de-algemene-rekenkamer
donderdag 11 mei, deel een, vrijdag deel twee (Door Jim Postma) Bij de Algemene Rekenkamer stond Saskia St[...]

Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties