Langzaam naar een gezond gewicht

5566-langzaam-naar-een-gezond-gewicht (Door Hans Roodenburg)
De gemeente Rotterdam constateert uit een trendonderzoek trots dat het overgewicht onder kinderen voor het eerst is afgenomen. Toch is meer dan een kwart van de Rotterdamse kinderen nog te zwaar.


Van de kinderen die meededen in het schoolprogramma ‘Rotterdam Lekker Fit’ had in 2012 28,7 procent overgewicht terwijl dat in 2013 was gedaald naar 26,3 procent. De zwaarte van de kinderen nam in de jaren daarvoor bijna Amerikaans toe.

Verzoeting
De oorzaken kunnen worden toegeschreven aan de ‘verzoeting’ (drankjes) en de toeneming van snacks (zoals frites, chips, hamburgers, frikadellen en ander dikmakers) van de maatschappij als geheel. Oók bij de volwassenen.

De gemeente Rotterdam constateert uit een trendonderzoek trots dat het overgewicht onder kinderen voor het eerst is afgenomen. Foto: 'Lekker Fit'Daarom treffen de programma’s Rotterdam Lekker Fit maar ook Op Gezond Gewicht (van JOGG) doel om jongeren een wat gezonder levensstijl aan te bevelen.
Nu nog de ouderen wat minder alcoholische drankjes laten drinken, meer te bewegen en vooral ook om te stoppen met roken. Dat zou niet alleen bereikt moeten worden door deze volwassenen nadrukkelijk hierover voorlichting te geven, maar tegelijkertijd ook wat dwingender programma’s te maken.
Wie durft dat in de politiek? En laat het hen zelf betalen! Natuurlijk zullen dan vele potentiële dikkerds en rokers afhaken, maar boontje komt dan later om zijn loontje.
Het programma van de gemeente Rotterdam voor kinderen vraagt meer. In het persbericht stelt de gemeente dat ‘overgewicht een goede gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg staat’. Samen met publieke en private partijen zijn de programma’s opgesteld.

Lange adem
Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport) stelt: ,,Het is een kwestie van een lange adem om succesvol in te zetten op gezond gewicht. Ik ben trots op ons programma en ik vind het bijzonder om te zien dat samen met alle partijen een grote stap is gezet op weg naar een gezond gewicht voor onze kinderen. Dit sterkt mij om in te blijven zetten op ‘Rotterdam Lekker Fit!’ en het programma verder te ontwikkelen.’’

Wethouder Visser stelt: 'Het is een kwestie van een lange adem om succesvol in te zetten op gezond gewicht'. Foto: Gemeente RotterdamDe wethouder constateert terecht dat de Rotterdamse jeugd nog steeds meer overgewicht heeft dan in de rest van Nederland. Dat de Rotterdamse kinderen er wat slechter van af komen dan in de rest van Nederland zal ongetwijfeld weer de zure opmerking geven dat dit komt omdat ongeveer de helft van de Rotterdammers van allochtone afkomst is. Maar het geldt niettemin ook voor de andere helft!
Het is daarom belangrijk dat gericht en aanhoudend wordt geïnvesteerd in het behouden van een gezond gewicht door de inzet van effectief bewezen programma’s.
In het programma ‘Rotterdam Lekker Fit’ is de afgelopen jaren structureel door 94 basisscholen (meer dan 50 procent van de Rotterdamse basisscholen) ingezet op het bevorderen van de gezondheid bij de Rotterdamse jeugd.
De betreffende scholen zijn vooral gevestigd in wijken met bevolkingsgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Juist daarom is het positief dat op Lekker Fit! scholen een daling van overgewicht zichtbaar is.

Bewegingsonderwijs
Kinderen in het basisonderwijs krijgen onder andere drie tot vijf keer per week bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd van een vakdocent. Daarnaast is aandacht voor gezonde voeding tijdens de lessen en is een schooldiëtist aanwezig. In de kinderopvang leren pedagogisch medewerkers kinderen om meer te bewegen en gezonder te eten.
De gemeente Rotterdam doet dit niet alleen. De kracht zit hem in de samenwerking. Denk aan de scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin en sportverenigingen, maar ook aan gezondheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven. Alleen door samen te werken met de ouders en alle partijen in de omgeving van het kind, kunnen positieve resultaten worden behaald.

Erg positief allemaal door de gemeente gebracht. Nu nog de volwassenen die het nodig hebben aanpakken! Anders rest hen ongezondheid en misschien zelfs wel een vervroegde dood. Het is hard, maar dat mag ook wel eens geconstateerd worden.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties