De vos, de komeet en de wetenschap

5559-de-vos-de-komeet-en-de-wetenschap (Door Ronald Glasbergen)
Er komt voor de Europese politiek een nieuw adviessysteem voor wetenschap. Niets bijzonders wellicht, ware het niet dat de voorgeschiedenis ervan goed laat zien wat een sluwe politieke vos de huidige EU-president Jean-Claude Juncker is.


November 2014 werd de functie van Anne Glover, ‘Wetenschappelijke Adviseur van de President van de Europese Commissie’ beeindigd. Tegen haar zin. Of werd ze beentje gelicht? In de NRC (niet gratis) van 3 juni suggereert Louis Fresco, professor in Amsterdam en Stanford, het laatste.

Greenpeace
Wat is er gebeurd? In juli 2014 deed een aantal actiegroepen waaronder het machtige Greenpeace, in een brief hun beklag bij Juncker. Ze waren het niet eens met haar advies omtrent genetisch gemodificeerde gewassen. Ze schreven dat wetenschappelijk adviseur Glover ondoorzichtig en onverantwoordelijk handelde. De actiegroepen wilden niet dat de functie van Chief Scientific Advisor geprolongeerd werd.

November 2014 werd de functie van Anne Glover, ‘Wetenschappelijke Adviseur van de President van de Europese Commissie’ beeindigd. Tegen haar zin. Of werd ze beentje gelicht?Volgens Fresco was de eigenlijke reden dat Anne Glover een voor Greenpeace onaanvaardbaar advies had gegeven over het selectief toestaan van gemodificeerde gewassen. Zodra het G-woord klinkt, komen Greenpeace en soortgelijke groepen met vaak populistisch en dogmatisch activisme in actie. Als het moet willen ze ook het beleid bepalen ook al denkt een flink deel van de wetenschappelijke gemeenschap daar anders over.

Neuzen
Zoals bij veel wetenschappelijke onderwerpen wijzen niet alle professorale neuzen dezelfde kant uit. Maar zegt Fresco – terecht - wetenschap is anders dan democratie. In democratie gelden de meeste stemmen, in wetenschap geldt de best onderbouwde stem. Dat zou die van Anne Glover moeten zijn, vindt Fresco en zij niet alleen.
In reactie op de brief van Greenpeace cum suis bepleitten een veertigtal wetenschappelijke organisaties en meer dan 700 individuele onderzoekers de zaak van Glover. Ze vroegen Juncker de functie van ‘Chief Scientific Advisor’ te behouden.
Bovendien werd heel stiekem gedaan over het ontslag van Anne Glover. De Engelse krant The Guardian schreef hoe het ontslag bekend werd gemaakt aan de vooravond van de landing van de Rosetta op komeet 67P. Dat was nieuws dat alle aandacht in beslag nam. Zo groot dat het andere nieuws ondersneeuwde.
Een bericht dat je liever niet te veel aandacht wil laten krijgen op dergelijk tijdstip bekend maken is nu eenmaal een beproefde maar wel vaak cynische methode van sommige PR adviseurs.

Vervolg
Maar nu is er dus een vervolg. Mei 2015 maakte het kabinet van EU-President Juncker bekend dat er in de nabije toekomst een nieuw adviessysteem komt voor onafhankelijk wetenschap. Vanaf de herfst van 2015 moet een groep ‘eminente’ wetenschappers (klik op 'attachments' onder het geopende artikel) als verbindingsschakel tussen enerzijds de wetenschappelijke gemeenschap en anderzijds de Europese Commissie en President Juncker gaan fungeren.

Het is een beproefde oplossing van de ervaren politieke vos Juncker: de actiegroepen waaronder Greenpeace krijgen gelijk, maar de wetenschap krijgt het ook.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties