'Een otter is beslist geen huisdier'

5454-een-otter-is-beslist-geen-huisdier (Door Zettie Leeuwenburgh)
Otters zijn geen huisdieren, hoe lief en poezelig zij er ook uitzien. Otterspecialist Addy de Jongh van de Stichting Otterstation Nederland en de hoofdverzorger van de otters in Diergaarde Blijdorp, Harald Schmidt winden er geen doekjes om. ,,Het zijn vriendelijke dieren en ze zien er mooi en schoon uit, maar zij houden niet van mensenhanden,'' vertelt Harald Schmidt.
,,Zij kunnen gemeen bijten. Regelmatig wordt me gevraagd of zij in huis te houden zijn. Dat moet ik echt afraden.''

Addy de Jongh vult hem aan: ,,Het zijn slimme dieren, die binnen de kortst mogelijke tijd weten hoe de koelkast opengaat. Die halen zij meteen helemaal leeg. Ook op boekenkasten zijn zij gek. Leuk speelgoed, boeken om overal mee naar toe te slepen en dat geldt ook voor CD's en ornamentjes. Nee, otters horen niet in huis. Die horen in de vrije natuur.''

Otters zijn geen huisdieren, hoe lief en poezelig zij er ook uitzien. Foto: Ronald van JeverenTrots
Zo, dat misverstand is uit de weg geruimd. Daar gaat het in Diergaarde Blijdorp om: Otters in de Vrije Natuur. Er leven nu een kleine 140 otters in ons land. Daar mogen we best trots op zijn. Het betekent dat de kwaliteit van het water in rivieren, sloten en kanalen flink is verbeterd de afgelopen jaren. Jammer genoeg worden er elk jaar ook zo'n 40 otters doodgereden in het verkeer.
,,Vier maanden geleden lanceerde de IUCN, het 'Nationaal Committee in The Netherlands', de 'Otter Challenge' met de vraag een kans te creëren om de ottter te behouden en zelfs haar stand uit te breiden tot 1000 exemplaren in 2020 in ons land,'' vertelt woordvoerder Carl Königel. ,,De reacties kwamen ongelooflijk snel van natuurliefhebbers, studenten en het bedrijfsleven. Uit 57 bruikbare ideeën om de otter te redden zijn de vijf beste overgebleven.''
In Diergaarde Blijdorp zijn deze ideeën onlangs voorgelegd aan een vakkundige jury en vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties. Plannen zijn ontwikkeld voor speciale otter-safe wildroosters, voor otter-'wetlandparken' door ons hele land zoals die met succes in Engeland zijn aangelegd en voor een blauw-groene-delta in de put van Brabant. En wat te denken van zoetwatervisvijvers naar voorbeelden in centraal- en oost-Europa zodat de otters niet in visfuiken verstrikt raken en verdrinken.

Winnaar Andy Palmen: 'Als overheden, wegenbouwers, autoverzekeraars en natuur- en landschapsorganisaties de handen ineenslaan kunnen zij het probleem van wild-aanrijdingen ombuigen in een kans voor zowel de natuur als de economie'. Foto: Joke Smeenk

Verrassend
Het meest verrassende plan maar meteen het meest vage, richt zich op de autoverzekeringen die winst maken dankzij reparaties aan beschadigde auto's na aanrijdingen met otters en natuurlijk ook ander overstekend wild. Met vuur verdedigt Andy Palmen deze groene deal. ,,Verzekeraars keren per jaar naar schatting 17 miljoen euro uit aan schade veroorzaakt door overstekend groot wild. De otter maakt daar een betrekkelijk klein deel van uit. Met het ontwikkelen van een nieuwe autoverzekering wil Palmen een deel van de winst weghalen bij de bestaande autoverzekeraars. Daarnaast hoopt hij dat consumenten met een groen hart hun auto bij de nieuwe verzekering onderbrengen én bereid zijn een klein beetje meer premie te betalen om de otters te redden.
,,Als overheden, wegenbouwers, autoverzekeraars en natuur- en landschapsorganisaties de handen ineenslaan kunnen zij het probleem van wildaanrijdingen ombuigen in een kans voor zowel de natuur als de economie,'' vertelt Andy Palmen. ,,De oplossing is simpel: maak het voor verzekeraars interessant om te investeren in het beschermen van otters en ander wild. Dat moet de 'Green deal Private Investeringen in Natuurbescherming' worden,'' besluit hij zijn verdediging.
Het klinkt mooi, maar of het ook haalbaar is? Wij zetten er een vraagteken bij net als otterspecialist Addy de Jongh zo blijkt in de pauze, die zelf meer kansen in de 'wetlandparken' voor otters ziet. ,,Die kunnen zichzelf bedruipen door aan de voorkant van het park activiteiten voor bezoekers te creëren waar de otters verder achterin de parken niets van merken en rustig hun gang gaan. Bovendien hebben deze parken hun succes al bewezen in Engeland. Het is geen gokje, maar een feit.''

 De vijf genomineerden voor de 'Otter Challenge' met de vraag een kans te creëren om de ottter te behouden en zelfs haar stand uit te breiden tot 1000 exemplaren in 2020. Foto: Joke SmeenkNieuwsgierig willen wij weten of Andy Palmen al contact met de bestaande autoverzekeraars over zijn plannen heeft gehad. ,,Jazeker, die gaan akkoord,'' klinkt het vastberaden. Waar hij zijn startkapitaal vandaan wil halen? ,,Er is al een klein deel beschikbaar en verder van organisaties zoals de Postcode Loterij.''

Eerste prijs
Laat het nu uitgerekend dit plan zijn, dat de eerste prijs krijgt toegewezen van de jury: een bedrag van 12.000 euro. De tweede prijs, 3000 euro, gaat naar de otter-veilige wildroosters van Thomas Arts. Hij ontwierp een faunapassage om de dieren voornamelijk onder de wegen door te helpen. Ottertunnels, dus. Wat al heel wat beter klinkt.
De motivatie van de jury luidt: ..Het plan van Andy Palmen is innovatief en legt een verband tussen de belangrijkste oorzaak van de sterfte onder de otters met het realiseren van de oplossing. Ottertunnels voorkomen aanrijdingen met otters. Door in te zetten op autoverzekeringen kan de financiering van deze oplossing worden verwezenlijkt. Wij denken dat Andy het doorzettingsvermogen en enthousiasme heeft om dit voor elkaar te krijgen,'' aldus het juryrapport. Er is grondig over het mooie, oprechte plan nagedacht. Het heeft zeker recht op succes.

Toch blijft er een vraag knagen. Het is afhankelijk van de bestaande verzekeringsmaatschappijen en de consument. Stel dat een paar verzekeringsmaatschappijen een graantje willen meepikken en niet al hun klanten op de 'Green Deal' wijzen. Stel dat de consumenten geen klein beetje, zelfs geen centje meer, aan premie willen betalen en niet massaal overstappen naar de 'Green Deal'. Stort dan het prachtige plan als een kaartenhuis ineen en verandert er niets aan de huidige situatie van de in zijn voortbestaan bedreigde otter? Wellicht kunnen de ontwerpers van de twee IUCN-prijzen de handen ineen slaan en beide plannen realiseren: de 'Green Deal' én de veilige ottertunnel. Dan worden er twee vliegen in één klap geslagen. En leeft de otter langer dan vandaag en morgen.

R.Sörensen :
Als jongen (14/15) fietste ik met vrienden naar Vlaardingen, waar we een roeiboot huurde in de Vlaardingervaart. Plotseling dook er een proestend naast me op. Nooit vergeten.

donderdag 09 apr 2015

Ronald :
Heer Sørensen
Otters fotograferen in het wild is bijzonder moeilijk. Otters zijn nachtdieren en bijzonder schuw. Op 1 plek in Nederland is het echter te doen. In het Natuurpark Lelystad eworden Europese otters opgevangen. http://www.flevo-landschap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/23/natuurpark-lelystad. Ik zou zeggen ga daar eens kijken. Bijzonder interessant en leerzaam. Misschien is hiermee je twijfel weg.

donderdag 09 apr 2015

R.Sörensen :
Beste Ronald

Ik gok toch op de kleinklauwotter! Witte bef en als de stenen waar hij/zij op staat de doorsnee Nederlandse stenen zijn is hij/zij ook niet zo groot.

donderdag 09 apr 2015

R.Sorensen :
Weer wat geleerd ik dacht dat het een Noord Amerikaanse otter was gezien de witte bef.

maandag 06 apr 2015

Ronald :
Mijnheer r. Sørensen
In het eerste geval betreffende de zeeotter had u gelijk. Maar in het tweede geval is de Otter op de foto wel degelijk een inheemse otter.

maandag 06 apr 2015

R.Sorensen :
Fijn dat jullie die foto vervangen hebben; had van mij niet nodig geweest,maar nu denkt iedere lezer, dat ik er helemaal niets van weet.
De nu getoonde otter is m.i. Ook geen inheemse,maarl laat maar.

maandag 06 apr 2015

R.Sörensen :
Volgens mij is de otter op de foto in het midden een Californise zeeotter; ook geen huisdier.
Zo zijn tijgers, aardmuizen, kangeroes, ijsberen, bultrugen en de steenarend ook geen huisdieren.
Katten, honden, hamsters en parkietjes weer wel!

Pffff.

maandag 30 maart 2015

Wim :
Otters in huis kan heel gezellig zijn maar eerst een goede opvoeding geven zodat ze zich kunnen gedragen,en zeer zeker met mes en vork kunnen eten.

maandag 30 maart 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties