NIEUWS

Volkstuinen in Rotterdam krijgen een nieuwe beheerder

Na 75 jaar komt er een nieuwe verhuurorganisatie voor volkstuinen in Rotterdam. Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) neemt het werk over van de Rotterdamse Bond Volkstuinverenigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor op 24 oktober ingestemd met het nieuwe beheerkader volkstuinen.

De SViN is opgericht door het Algemeen Verbond van Volkstuinders waarmee de gemeente al sinds eind 2015 in gesprek is over de toekomst van de Rotterdamse Volkstuinen.

Elke volkstuin in Rotterdam heeft een eigen bestuur waarvan de leden vrijwilligers met een tuin op het complex zijn. Door wisselingen in die besturen, problemen met het innen van de huurgelden en oneigenlijk gebruik van de gehuurde volkstuinen, is het voor de vrijwilligers steeds moeilijker om goed bestuur te kunnen voeren. Het nieuwe SViN kan de besturen beter ondersteunen bij problemen en ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over handhaving bij overlast.

Cijfers
Ongeveer 1,3 miljoen vierkante meter gemeentegrond is in gebruik als volkstuin
Er zijn 40 volkstuinparken in de gemeente. 2% daarvan is een nutstuin, waarop alleen getuinierd mag worden en geen tuinhuisje mag staan. De rest is volkstuin
Bijna 5000 tuinders huren een tuin

Centraal beheer
Door de verhuur van tuinen te regelen via één professionele organisatie is er beter toezicht op het innen van de huur, kan er structureel worden opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de tuinen en wordt het onderhoud van de volkstuincomplexen beter georganiseerd. De gemeente en SViN verdelen het onderhoud, waarbij de gemeente de riolering en baggeren voor haar rekening neemt. De SViN zorgt voor het onderhoud op de complexen, zoals de wandelpaden en onderhoud van het groen.

Uniforme huur
Alle tuinders in Rotterdam krijgen onder de SViN dezelfde huurprijs. Het college gaat hierbij uit van 1,80 euro per m2 tuin per jaar. Voor sommige tuinders op een volkstuin betekent dit een verhoging van soms 20 cent per vierkante meter per jaar, daarom is er een overgangsperiode van 3 jaar waarin het tarief stapsgewijs wordt verhoogd. Zo krijgen tuinders niet plotseling een hogere rekening.

Voor de nutstuinders geldt een lager tarief. Dit wordt uiteindelijk 1,10 euro per m2 per jaar met een overgangsperiode van 5 jaar.

Lees verder

‘Pictogrammen op fietspaden’

6793-pictogrammen-op-fietspaden
Wethouder Pex Langenberg en Quintis Ristie zetten de tag Zet Je Licht Aan op de Meent in Rotterdam. Photo Republic/Ma[...]

Overgang naar wintertijd eist slachtoffe

6792-overgang-naar-wintertijd-eist-slachtoffers
Het overgaan naar de wintertijd kost jaarlijks meer doden en zwaargewonden onder vooral voetgangers, zo blijkt uit Bel[...]

Het Oude Westen moet verder zonder Rini

6791-het-oude-westen-moet-verder-zonder-rini
Afgelopen dinsdag 24 oktober kregen wij het onvoorstelbare bericht dat Rini de Otter die dag was overleden. Bij het ui[...]

Mijn stad, mijn wijk, ontvlucht

6789-mijn-stad-mijn-wijk-ontvlucht
(Door Jim Postma) De bekende druppel die voor mij de emmer deed overlopen kwam van Middin. De zogenaamde ‘Zorgins[...]

Grootste RoRo schip ter wereld arriveert

Gisteren arriveerde de MV Celine voor de eerste maal in Rotterdam bij C.RO Ports in de Brittanniëhaven (havennummer[...]

Grootste RoRo schip ter wereld arriveert

Gisteren arriveerde de MV Celine voor de eerste maal in Rotterdam bij C.RO Ports in de Brittanniëhaven (havennummer[...]

Rotterdam steunt huiseigenaren bij funde

6784-rotterdam-steunt-huiseigenaren-bij-funderingsherstel
Rotterdam neemt het voortouw in de aanpak van funderingsproblemen in de eigen stad. Rotterdamse huiseigenaren kunnen [...]

RK Begraafplaats Crooswijk bestaat 150 j

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius bestaat dit jaar 150 jaar. De begraafplaats kent een rijke historie [...]

Afscheid Johan de Koster (65) geheel in

6780-afscheid-johan-de-koster-65-geheel-in-bruin-caf-stijl
(Door Jim Postma) Het afscheid van Johan de Koster als hoofdredacteur van Radio- en TV Rijnmond is gisteren uitgeb[...]

Containeroverslag blijft sterk groeien

6776-containeroverslag-blijft-sterk-groeien
De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien. In de eerste negen maanden van 2017 steeg het aan[...]

Social media

KOPSTOOT

Op de vlucht

Boekenweek 2019 is van 23 t/m 31 maart met als thema: de moeder de vrouw

Het was Rembrandt
of Poincaré,
of Einstein,
of Chatsjatoerian,
zijn moeder
werd doodgeschoten
of onder het puin bedolven
op de vlucht
en ze drukte hem,
twee jaar oud,
tegen haar borst,
toen ze viel,
stikte hij,
verdween, zonder te zijn verschenen.

Als we
witte kiezels
of gele schelpjes vinden,
spelen we ermee,
we schikken ze in
stapeltjes,
lettertjes
en kringetjes.

Het is een
ongewild
rouwritueel
in een tijd zonder
grafheuvels,
crematieplekken,
bronzen grepen,
waarin maar
een paar miljoen
moeders
constant ergens,
ergens naartoe
vluchten.

Miroslav Holub
vert. Jana Beranová

  • Nieuw

  • Reacties