NIEUWS

Genomen besluiten gemeenteraad

Personalia

De gemeenteraad benoemde Chantal Zeegers (D66) tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad van Rotterdam.

Marianne Benard, Kristel Bottinga en Jaap Rozema (Partij voor de Dieren) zijn beëdigd tot burgerleden.

De gemeenteraad heeft…

… een debat gevoerd over de Monitor Discriminatie 2016 en 2017 van de politie-eenheid Rotterdam. De fracties dienden vijftien moties in. Daarvan werden de volgende acht aangenomen:

•Samen tegen discriminatie (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Tegengaan discriminatie op de woningmarkt (DENK, SP, NIDA)

•Inzetten mystery guests tegen arbeidsmarktdiscriminatie (DENK, SP, NIDA)

•Belonen van inclusie en acceptatie 1 (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Kennisuitwisseling over burgerschap (DENK, 50PLUS, SP, NIDA)

•Inzichtelijk maken arbeidsmarktdiscriminatie van 50-plussers (50PLUS, SP, DENK, NIDA, Leefbaar Rotterdam)

•Langdurig werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk helpen (50PLUS, SP, DENK, NIDA)

•Gelijkwaardige aanpak van discriminatievormen als moslimdiscriminatie, afrofobie, antisemitisme, homofobie en seksisme (NIDA, SP, DENK)

… de jaarrekening 2017 - inclusief de baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat - vastgesteld. De jaarrekening is de verantwoording van het college over de gemeentelijke uitgaven in 2017. Een goedkeurende verklaring werd al eerder afgegeven door de accountant. De raad nam de conclusies en aanbeveling van de raadscommissie tot Onderzoek van de rekening over;

… beraadslagingen gevoerd over de loopduur van de wijkagenda’s van gebiedscommissies en wijkraden. Dit op verzoek van GroenLinks, D66, NIDA, CDA en DENK. De volgende motie is met algemene stemmen aangenomen:

•Loopduur wijkagenda’s gebiedscommissies en wijkraden (GroenLinks, D66, NIDA, CDA, PvdA, DENK, 50PLUS)

… de gebiedsvisie ‘Nieuw Kralingen’ en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De fracties dienden acht moties in. De volgende twee moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

•Niet alleen dure woningen in Nieuw Kralingen (D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, CU-SGP)

•Voorkomen metaalmoeheid in Nieuw Kralingen (GroenLinks, CU-SGP, PvdA, D66)

… het voorbereidingsbesluit ‘Actualisatie Wro 1 juli 2018’ vastgesteld;

… ingestemd met de door het college voorgestelde zienswijzen op de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de ontwerp-programmabegroting, meerjarenbegroting en het uitgiftestrategiekader van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas;

… de geheimhouding bekrachtigd van de brief van het college over de actuele situatie Schiekadeblok en de bijlage van de Projectenmonitor grondexploitaties jaarrekening 2017.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

•Parapluherziening Biologische Veiligheid en de daarbij behorende beheersverordening.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Lees dit bericht op de website

Lees verder

Nor Lines nieuwe klant voor Titan LNG op

Rederij Nor Lines zet voor haar nieuwe tweewekelijkse lijndienst van de SCA terminal in Rotterdam naar de Noorse kust[...]

7.118 verjaardagboxen voor arme kinderen

7306-7-118-verjaardagboxen-voor-arme-kinderen
De Inpakmarathon 2018 van Stichting Jarige Job is vandaag om 12:00 uur feestelijke afgesloten. Het resultaat na 24 u[...]

Willem Langstraat (85): ‘Als dat maar

7299-willem-langstraat-85-als-dat-maar-zuivere-koffie-is
(Door Jim Postma) De telefoon blijkt elke keer weer de grootste ‘tam-tam’ te zijn in heel medialand. Deze keer[...]

Inpakmarathon voor jarige arme kinderen

7297-inpakmarathon-voor-jarige-arme-kinderen
Tweede editie Stichting Jarige Job Inpakmarathon van vrijdag 8 juni 12.00 uur tot zaterdag 9 juni 12.00 uur 24 uur la[...]

Kilo’s aankomen tijdens vakantie

7296-kilo-s-aankomen-tijdens-vakantie
Bijna helft Nederlanders komt aan tijdens vakantie. 31 procent vakantiegangers komt tussen de 2 en 3 kilo aan. 47 [...]

De rol van jongeren in klimaatveranderin

7295-de-rol-van-jongeren-in-klimaatverandering

Talanoa dialoog: de rol van jongeren in klimaatverandering - Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling fietsen[...]

Formeren van college

Informateurs adviseren met midden variant te formeren Vooruitlopend op het eindadvies maken de informateurs Pie[...]

Ouderen blijven lezen

7292-ouderen-blijven-lezen
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) start vandaag met de nieuwe campagne ‘Ouderen blijven lezen’. Met deze ca[...]

Eeuwfeest op Schouwburgplein

7291-eeuwfeest-op-schouwburgplein
Groot verjaardagsfeest op het Schouwburgplein, zaterdag 9 juni. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest viert zaterda[...]

Cyberaanvallen: 445 miljard schade

7289-cyberaanvallen-445-miljard-schade
Volgende week start, vanuit een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, SmartPort, de VeiligheidsAllia[...]

Social media

KOPSTOOT

Kopstoot 1

Foto: Kajan Liu,


‘Ontdekking van de eeuw’

Tijdens mijn bezoek in aangenaam gezelschap afgelopen zondag aan museum Boijmans met een topdrukte hebben wij ‘de ontdekking van de eeuw’ gedaan. Als hele redactie van www.vandaagenmorgen.nl

Bij het doorlopen van de zeer succesvolle expositie ‘Puur Rubens’ troffen wij een olieverfdoek aan met de beeltenis van een jongeman.

Daarnaast stond als opschrift: ‘Rubens, 1632, jongen’. (Zie ook elders op deze pagina).

Wie hier echter heel intensief naar gaat kijken ziet in dit naamloze gezicht ineens zeer goede bekende. Maar van waar ook al weer?

Juist! Van het wereldwijde witte doek en televisie van de overbekende langdurige serie ‘In de ban van de Ring’. Opgenomen in deze 20e eeuw. Met maar een conclusie (check het zelf maar).

Dit is dus de afbeelding van ‘Mister Frodo.’ Van nota bene reeds eeuwen geleden. Hoe is het mogelijk?!

Het is aan deze Peter Paul Rubens (1577-1640), de schilderskoning van de Vlaamse Barok te danken dat hij als allereerste deze ‘Mister Frodo ‘ te voorschijn heeft getoverd. Niet uit de kast of uit het schilderij.

Maar zeker wel ‘Uit de ban van de Ring.’

Jim Postma


Kopstoot 2

DISCUSSIE WILDERS EN RUTTE

Zojuist gehoord op de Radio 2 bij het nieuws heden om 14.00 uur. Een discussie tussen twee kemphanen.

Over de vernielingen tijdens het Nieuwjaar aangericht
door raddraaïers riep Mark Rutte recentelijk:

‘Het liefst zou ik hen persoonlijk in elkaar slaan.’

Daarop antwoordde Wilders:

‘Waarmee Rutte?

Met je handtasje?!’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties