Oud-commissaris Blaauw blijft speuren

(Door Dirk Mellema)

Hij is inmiddels 83 jaar, de legendarische oud-hoofdcommissaris van Rotterdam. JanBlaauw oogt een beetje fragieler maar fit, de geest is nog minstens zo scherp.Enkele weken geleden presenteerde hij zijndertiende boek sinds zijn pensioen. Zijnboeken worden historisch onderschat.Eigenlijk ging hij in z’n eentje gewoon door met recherchewerk. Zo onderzocht hijin de Verenigde Staten de zaak van Henry Lee Lucas, een massamoordenaar die 360moorden had bekend.

Hij ondervroeg hem uitgebreid in de gevangenis, bezocht deplekken van de misdaad en kwam tot de conclusie dat de man schuldig was aan tweemoorden, onder wie zijn 17-jarige vriendin. De rest was onzin.


Ludke

In een ander boek onderzoekt hij de zaak van de Duitser Bruno Ludke, die 42 maaliemand naar de andere wereld zou hebben geholpen. Deze man, erg simpel van geest,was makkelijk tot een bekentenis te verleiden. Blaauw kreeg toegang tot dearchieven in het vroegere Oost-Duitsland, bezocht opnieuw ’plaatsen delict’(politieterm) en kwam tot de conclusie dat de man volkomen onschuldig was.

Zijn grootste binnenlandse succes was dat hij bewees in zijn boek over dePuttense moordzaak dat de twee mannen, die waren veroordeeld voor die moord,onschuldig waren. Peter R. de Vries las het boek en ging met het succes aan de haaldoor veel uitzendingen aan de zaak te wijden.

In het nieuwste boek van Blaauw ‘Moord op een Diender’ zijn wederom alle beweringenmet feiten onderbouwd, nauwkeurig als een proces-verbaal. Toch is er een verschilmet zijn voorgaande boeken, die over (on)opgeloste moordzaken gingen.


Andere koek

Als er iemand een geboren diender is, dan is het Jan Blaauw. Als er iemand eentrouwe diender is, dan is het Jan Blaauw. Als er iemand is die zich vereenzelvigtmet het korps, dan is het Jan Blaauw. Ditmaal onderzocht hij de moorden opNederlandse politiemensen, zijn collega’s. Dat is toch andere koek. Ditmaal is hijpartij. Hij pleit vurig voor hogere straffen van de daders.

Zijn boeken zijn in de loop der tijd lezenswaardiger geworden. De inhoud deugdealtijd al, maar, zoals voor iedere schrijvende ex-politieman, kostte het moeite deambtelijke taal te vergeten. Zoals altijd zijn vooral de feiten die hij boven tafelhaalt interessant. Hij onderzocht hoeveel en in wat voor omstandighedenpolitiemensen hun beroep niet hebben overleefd. Van 1875 tot 1940 en van 1945 tot2010. Beide periodes van 65 jaar. En dan volgen er opmerkelijke cijfers.

Van 1875 tot 1940 zijn er meer dienders omgekomen dan van 1945 tot heden. De eersteperiode waren er 36 slachtoffers en na de oorlog 24. In die vroege jaren warenvooral stropers de daders. Na de oorlog geen enkele keer. Elke moord wordtuitvoerig beschreven. Opvallend: er is vrijwel nooit sprake van een echte moordmet voorbedachte rade. Wie meer wil weten leest ‘Moord op een Diender’.


loeks :
ga zo door heer Blaauw

dinsdag 21 feb 2012

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties