Tweede editie Frans Vogel Poëzieprijs voor jonge Nederlandstalige dichters van start

7968-tweede-editie-frans-vogel-po-zieprijs-voor-jonge-nederlandstalige-dichters-van-start

Op 20 oktober 2019 wordt voor de tweede maal de Frans Vogel Poëzieprijs uitgereikt tijdens een speciaal programma rond Frans Vogel van literair podium Frontaal te Rotterdam. In 2017 is de prijs opgezet als een nieuwe tweejaarlijkse prijs voor jonge Nederlandstalige dichters.

Het prijzengeld bedraagt 1.500 euro (door Vogel beschikbaar gesteld via een legaat) plus een beeldje van kunstenaar Cor Kraat. De laureaat getuigt van verwantschap – bewust of onbewust – met Vogels dichterschap:


In het dichterschap van Frans Vogel (1935-2016) komen het banale en het verhevene, zin en onzin als vanzelfsprekend samen. Zijn gedichten geven blijk van taalgevoeligheid, humor en levenslust. Enerzijds is hij in zijn poëzie provocerend en brutaal, tegelijkertijd getuigt hij van lotsverbondenheid met degenen die zich aan de zelfkant ophouden. Hij was veel meer dan alleen dichter: hij was ook schrijver, columnist, beeldend kunstenaar, fotomodel, provocateur en bon vivant. Sporen van dat alles zijn in Vogels gedichten terug te vinden, want werk en leven vielen bij hem samen. Zijn gedichten zijn buitgemaakt op het rauwe grotestadsleven. Zoals wijlen Wim Brands opmerkte toen hij Vogel interviewde in zijn talkshow in boekhandel Donner te Rotterdam (mei 2015): ʻFrans Vogel is de enige echte stadsdichter van Nederlandʼ.

Foto van Frans Vogel © Verena Nuding.

De prijs dient om jonge dichters te stimuleren die schrijven binnen de geest – in de ruime zin des woords – van Vogels hierboven geschetst dichterschap. De winnaar is niet ouder dan 33 jaar, schrijft in de Nederlandse taal, is afkomstig uit Nederland of Vlaanderen, en heeft reeds in enige mate een oeuvre op zijn of haar naam staan d.m.v. publicaties in boekvorm, tijdschrift of digitale vorm. De Frans Vogel Poëzieprijs is geen schrijfwedstrijd: de jury wijst een winnaar aan op basis van reeds gepubliceerd werk. Overigens staat de jury open voor suggesties; dichtbundels kunnen worden ingestuurd tot aan 25 mei a.s.

De jury voor de tweede Frans Vogel Poëzieprijs bestaat uit voorzitter Manuel Kneepkens (dichter, medewerker Stadslog Rotterdam), Robbert Meijntjes (literair podium Frontaal), Silvana Sodde (schrijfdocent en directeur literair cursuscentrum The Writer's Guide (to the Galaxy)), Pim Wiersinga (schrijver) en Erik Brus (journalist, medesamensteller van Van de straat – en of! Het beste van Frans Vogel). De prijs zal worden uitgereikt tijdens een speciale editie rond Vogel van het maandelijkse literaire podium Frontaal in WORM te Rotterdam op zondagmiddag 20 oktober. Nadere informatie over het programma inclusief de prijsuitreiking wordt nog bekendgemaakt.

Winnaar van de eerste editie van de Frans Vogel Poëzieprijs in 2017 was Lilian Zielstra (1991), toenmalig stadsdichter van Groningen. Zij kreeg de prijs overhandigd in oktober 2017 voorafgaand aan Geen Daden Maar Woorden Festival te Rotterdam.

Contact: fransvogelpoezieprijs@gmail.com, p/a Passionate Bulkboek (t.a.v. Erik Brus, Frans Vogel Poëzieprijs), postbus 25264, 3001 HG Rotterdam. Zie ook www.fransvogel.nl


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De sloopkogels van de Internationale

(door Kees Versteeg)


De brand in de Notre-Dame deed me ineens terugdenken aan de Koninginnekerk. Gesloopt in 1971. Hij stond aan de Boezemsingel in Crooswijk. In de verkiezing Mooiste Gesloopte Kerk kwam de Koninginnekerk als winnaar uit de bus.


D
e brand in de Notre-Dame is een ongeluk. Binnen een dag is 700 miljoen euro verzameld voor de wederopbouw. De sloop van de Koninginnekerk was daarentegen een geplande politieke misdaad.

De toenmalige PvdA-burgemeester Thomassen was een warm voorstander van de sloop. Er moest op die plek een niet-confessioneel bejaardenhuis komen. De sloop van de kerk riep in 1971 veel verzet op. Tegenstanders zeiden: ‘Wat de nazi’s lieten staan, dat gaat er nu wel aan.’

De linkse raad won. De sloop werd doorgezet. Er hangt een portret van Thomassen en zijn vrouw An in het Rijksmuseum. Misschien is de tijd nu rijp om er een bordje bij te zetten.

Met de tekst: ‘In de tijd dat Thomassen burgemeester was van Rotterdam, ontwikkelde de stad zich tot wereldhaven nummer één. Daarnaast was Thomassen ook een kopstuk in de politieke misdaad. Op de plaats waar ooit de Koninginnekerk stond, verhief hij Judas tot bouwmeester en noemde dat verheffing van het volk.’
  • Nieuw

  • Reacties