Signalen uit de Westerse Beschaving Nr.41

6933-signalen-uit-de-westerse-beschaving-nr-41 (Door Rein Heijne)


Neoliberale betonrot

De val van de Berlijnse Muur in 1989 was symbolisch voor de val van het reeel bestaande communisme. Nadat Francis Fukuyama Het einde van de geschiedenis had aangekondigd bleef er alleen nog ruimte over voor één enkele ideologie. En wat voor één, het neoliberalisme dat kan worden gekenmerkt met de woorden van Queen: “We are the champions, so no time for losers” en “I want it all and I want it now”.

Neoliberalen hanteren graag de etiketten die de moeite van het verdedigen waard lijken te zijn, zoals ‘vrijheid’, ‘autonomie’ of ‘eigen verantwoordelijkheid’. Of in de woorden van onze huidige premier: ‘zelfredzaamheid’.


U weet wel de grote roerganger van die integere politieke partij. Leden daarvan komen nogal eens in het nieuws door hun ‘zelfredzame’ daden. Daden die zowel hun eigen zaken als ook hun eigen goedgevulde zakken ten goede komen.

Maar de neoliberale revolte heeft echter niet tot meer democratie en persoonlijke vrijheid geleid. Integendeel, democratie als model voor het geweldloos en beschaafd omgaan met verschillen en geschillen in een samenleving wordt steeds verder uitgehold. De levensvatbaarheid van de democratie, als fundament van de Westerse beschaving, wordt hierdoor ernstig bedreigd. Als gevolg van de neoliberale ideologie, waarvan het vrije marktdenken, onbelemmerde groei en consumptie de belangrijkste waarden zijn, begint de moderne, westerse samenleving steeds meer op een ordinaire vechtmaatschappij te lijken. Nog versterkt door de banaliteit en hufterigheid die ons door de media worden voorgeschoteld waardoor het publieke debat vervlakt.

Prestatie, concurrentie en competitie zijn de hoogste normen geworden, waardoor afgunst, frustratie en agressie worden aangewakkerd. Maar frustratie en agressie blokkeren het vrije denken, de rede. Vrijheid van meningsuiting ontaardt dan in ‘demoniseren’ en ‘aanzetten tot haat’. Redelijke mondigheid wordt redeloze schreeuwerigheid. Vrijheid is dan nog louter de vrijheid om te consumeren en te schofferen. Hand over hand wordt het recht in eigen hand genomen.

De balans tussen de drie belangrijkste kernwaarden van een beschaving, t.w. “ vrijheid, gelijkheid en broederschap” is hiermee volledig verstoord. Wil een samenleving harmonieus en beschaafd functioneren, dan moet het geheel van die drie kernwaarden in balans blijven. Maar de zogenaamde “vrije markt” is oppermachtig geworden, waardoor de maatschappelijke ongelijkheid is toegenomen. Helaas dreigt het neoliberale “virus” als een soort betonrot het in eeuwen opgebouwde fundament van de Westerse beschaving nu steeds verder te ondermijnen. Betonrot treedt meestal op in (beton)elementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, ook tijdens de levensduur. Naast vrijheid en gelijkheid is dan ook een verbindend broederschap hard nodig.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus


Bron foto en bovenste uitsnede: Wikipedia.

Ronald Sörensen :
“Wat loze kreten”: je moet maar durven.

Volgens mij onderbouw ik mijn standpunt wel degelijk. En vind ik juist dat Heine loze kreten gebruikt. Het gebruik van moeilijke woorden maken een bewering niet minder “loos”

“Hand over hand wordt het recht in eigen hand genomen ” OK waar, wanneer? De blokkade bij Dokkum? Is niets vergeleken bij de moorden op Fortuyn en Van Gogh 15 jaar geleden. Het “kraken” en de daarop volgende rellen in de vorige eeuw of het negeren van gerechtelijke uitspraken bij uitwijzingen (al dertig jaar)

Zonde van mijn tijd.

donderdag 11 jan 2018

Jeroen Waardenburg :
Laat R Sörensen nou is helemaal gelijk hebben,maar ja bij de gehersenspoelde linkse Reintje Heijne mag deze gezonde mening niet van de weldenkende mens.

Als je het vreemde schrijfsel leest van Reintje Heine...geen vrije meningsuiting enz enz is er maar een heilstaat van Reintje Heine Noord -Korea en zijn vriend de dikken kleine raketman

woensdag 10 jan 2018

Rein Heijne :
Sörensen zou zich in moeten gaan spannen om naast de Erasmusbrug in Rotterdam ook een Brug der Zuchten aan te leggen. Op zijn reactie valt moeilijk nader in te gaan. Met wat loze kreten kan ik niet uit de voeten. Verdieping en nuancering zijn voor hem uit den boze. Zeker wanneer niet wordt ingegaan op de kwintessens van mijn column over betonrot: dat “verbindend broederschap hard nodig zal zijn”. Maar het onderwerp “broederschap” zal de komende tijd wel steeds meer op de maatschappelijke agenda komen.

dinsdag 09 jan 2018

Jan Tak :
“I want it all and I want it now”.
Nou daar weet links alles van, laten we eens een lijst maken, dit is wat er zomaar te binnen schiet:
Wim Kok, Lodewijk de Waal, Mathijs van Nieuwkerk, Marcel van Dam, Sylvana Simons,Paul Rosenmüller, Mariëlle Tweebeeke, Derk Souer, Willem Vermeend, afijn vul maar aan.

Allemaal links en millionair toch?maandag 08 jan 2018

Ronald Sörensen :
Zucht, zucht, zucht. Aannames die niet onderbouwd c.q. bewezen worden.
B.v. "Maar de neoliberale revolte heeft echter niet tot meer democratie en persoonlijke vrijheid geleid. Integendeel" daarna gezwam in de ruimte.
Wie zegt dat? Geef eens een voorbeeld? Of nog beter een alternatief; DDR ?
Het stelsel dat wij hebben zorgt ervoor, dat iedereen in dit land een redelijk inkomen kan hebben. Dat ons continent als een magneet werkt op miljoenen mensen uit andere continenten.
Ieder die dat wil kan via de media kennis verschaffen over actuele zaken en het scholingsniveau van de bevolking is hoger dan ooit. Daardoor kan een verantwoorde democratische keuze gemaakt worden. Door ons stelsel is ook de roep om nog meer democratie gekomen. Referenda zoals in Zwitserland.
Dat dringt overal door behalve bij de dhr. Heine. Die heeft zo te lezen wat moeite met andere meningen: Media die ze brengen zijn banaal en hufterig. Ze roepen afgunst, agressie en frustratie op. Dat laatste kan wel kloppen, dit stukje lijkt me er een product van.

maandag 08 jan 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties