Droge zomer(s) funest voor huizenfunderingen

7651-droge-zomer-s-funest-voor-huizenfunderingen

(Door Jim Postma)

Vele delen in wijken in onze stad worden al jarenlang geteisterd door verzakkingen in fundamenten en overstromingen in laag gelegen huizengedeelten. Zoals kelders en souterrains. Als gevolg van paalrot of te lage waterstanden onder de huizen. Gezien de afgelopen extreme droogte en mogelijke klimaatverandering is daar nog een gevaar bijgekomen.

Verzekeraars worden landelijk en hier regionaal overspoeld met schadeclaims over scheuren in huizen door verzakkingen als gevolg van de afgelopen zeer droge zomer. In zeker niet in alle gevallen worden deze claims vergoed.


‘Voorkomen is beter dan genezen’, zo is recent ook de slogan geworden van de gemeente Rotterdam. Die heeft onlangs de site geopend genaamd www.duikinjefunderingen.nl Daar is op simpele wijze voor Rotterdammers te controleren of hun huis mogelijk een zwakke fundering heeft. Dit middels een simpele postcodecheck. VVD-wethouder Bas Kurvers gaf onlangs het sein bij de lancering van de campagne ‘Duik in je fundering!’

Van de ruim 300.000 huizen in Rotterdam staan er ongeveer 120.000 op houten palen, zoals bijvoorbeeld de Provenierswijk met veel oude huizen. Door wisselende waterstanden onder de woningen kunnen die gaan rotten als ze blank komen te staan en mogelijk door bacteriën worden aangetast. Daardoor kunnen woningen gaan verzakken met alle gevolgen van dien. In het ergste geval kunnen zij zelfs gedeeltelijk gaan instorten. De schade is dan niet te overzien.

Gemeentehulp
Herstel van een door paalrot aangetaste woning en daardoor slechte fundering kan al zo’n 50.000 tot 70.000 euro aan grondig herstel gaan opleveren. De gemeente is tot op zekere hoogte bereid om daarin hulp te verlenen in de vorm van leningen voor de huiseigenaren die dit niet zelf kunnen bekostigen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor verenigingen van huiseigenaren voor een funderingsonderzoek in de hele straat of woonblok. Hiervoor is nu een funderingsloket opgericht waar huiseigenaren terecht kunnen.

Verder is de gemeente bezig in het kader van preventie met een proef over het verhogen van de grondwaterstand onder de betrokken woningen,. Zo is bijvoorbeeld in het Kleiwegkwartier een dergelijke proef gestart. Daarbij wordt vanuit een singel (Erasmussingel) water via een pijpleiding onder de ‘droogstaande’ woningen gepompt. Daarin zit ook weer een risico aan vast. Door te veel water onder de kelders en souterrains te pompen kunnen lekkages ontstaan. Hierdoor worden de huiseigenaren tot renovatie gedwongen.

Een miljoen woningen
Volgens ingenieursbureau Sweco lopen zo’n een miljoen huizen en eigenaren in het hele land de kans dat zij op korte of langere termijn last krijgen van de lage grondwaterstand. In acute gevallen kan de schade per gemiddeld huis zo’n 60.000 euro gaan kosten. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden zeker niet in al deze gevallen de schadeclaims. Wel in het algemeen als er verzakkingen ontstaan door spontane gevallen en oorzaken. Dit wordt door de maatschappijen omschreven als een ‘plotselinge gebeurtenis’. Zo zullen grote schades als gevolg van hevige regenbuien doorgaans wel worden vergoed.

In deze gevallen hameren de verzekeraars, net zoals nu de gemeente Rotterdam, op preventie. Na deze extreem droge zomer liggen veel putjes, zeker ook op dakgoten, vol met bladeren. De verzekeraars schatten dat door de toenemende klimaatschade een kwart miljard euro extra per jaar kan gaan oplopen.

Dit zal ongetwijfeld weer gaan leiden tot hogere verzekeringspremies bij onder meer opstalverzekeringen.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Joost Swarte in de Kunsthal & Meijer Wery op de Oude Binnenweg


Fotograaf Wim de Boek stuurde ons ter gelegenheid van de expositie van tekenaar Joost Swarte in de Kunsthal - zie elders in deze krant - een foto toe van de muurschildering van jazzsaxofonist Meijer Wery, die aan de Oude Binnenweg hangt. De muurschildering werd onthuld in 2017 en is gemaakt door Joost Swarte. Sinds 2013 verschijnen op en rond de Oude Binnenweg regelmatig portretten van overleden Rotterdamse jazzmuzikanten. Samen vormen ze een ‘jazzy’ route over de meest Rotterdamse straat van Rotterdam.

In de jaren dertig was Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.

Zie ook: http://www.r-jam.nl/portfolio/meijer-wery-door-joost-swarte/ en www.kunsthal.nl

Foto van de muurschildering is van Wim de Boek.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties