Rotterdamse Sociale Alliantie: Verkiezingen

6986-rotterdamse-sociale-alliantie-verkiezingen

Nog zeven weken voor de gemeenteraads-verkiezingen. In Rotterdam. En vooral voor de mensen met het minste geld, worden het belangrijke verkiezingen. Ook al wordt er overal van de daken geschreeuwd dat de crisis voorbij is, voor meer dan 100.000 van de 600.000 Rotterdammers is dat niet het geval. Met langdurige financiële achterstanden, schulden en sociale vereenzaming.

Natuurlijk is voor deze Rotterdammers de weg naar de stembus op 21 maart, niet het eerste wat in hen opkomt, bij de beslommeringen van alledag. En dreigt cynisme of apathie voor de politiek. Immers: “of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het maakt niets uit”.


Toch is het noodzakelijk dat we onze mouwen opstropen en opkomen voor onze grondrechten, zoals die in de grondwet staan: werk (artikel 19), bestaanszekerheid (artikel 20), een goed milieu (artikel 21), gezondheid, wonen, ontplooiing (artikel 22) en onderwijs (artikel 23). Allemaal zaken, waartoe de overheid zich verplicht heeft om zorg voor te dragen.

Vandaar laten deze verkiezingen in de armste grote stad van Nederland een ommekeer zijn, dat de Rotterdammers weer de macht in handen nemen en zich samen gaan verzetten tegen maatregelen, die alleen maar de rijkste Rotterdammers ten goede komen.

We willen dat Rotterdam weer een wereldstad met een sociaal hart wordt en een veilige haven, voor wie van de zorg van de overheid gebruik moet maken.

Laten we de ideologie opzij schuiven, die ons wordt opgedrongen, dat de zogenaamde markt alles oplost. Wie de verantwoordelijkheid heeft, moet de zaken oplossen en dat is de OVERHEID, of het nu het rijk of de gemeente is. De oplossing is er in deze belangrijke havenstad, het is zeker mogelijk. Als we samen een beweging van verzet worden, dan gaat het gebeuren.

Lees het manifest van RoSA!, loop mee in de mars tegen de armoede op zaterdag 10 maart, neem al uw buren mee en stem op 21 maart op één van de acht partijen die een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam ondersteunen.

Lees verder in de Nieuwsbrief:

http://www.rosarotterdam.nl/nieuwsbrief114.html


Ronald Sörensen :
Ik vind de sprong van “als we niets aan armoede doen” dan zitten we snel in met hekken omgeven woonwijken zoals in Zuid Afrika (Brazilië had ook gekund) is veel te makkelijk. Legt ook de schuld van criminaliteit bij de verkeerden.
Ten eerste doen we wat aan armoede en ten tweede leidt armoede niet automatisch tot criminaliteit of opstandigheid.
Dat is een typisch Marxistische gedachte die Marx ontwikkelde in de hoop op een revolutie (Verelendungstheorie)

Maar wanneer gaat het nu eens doordringen dat de 19e eeuw voorbij is?

maandag 05 feb 2018

Jan Tak :
Tja als deze "twee-eenheid" het niet met elkaar eens kan worden :-) Nogmaals, we hebben het in NL goed voor elkaar, dit is zelfs in Afrika bekend :-(

De oorzaak achter armoede en de competenties om met een minimaal budget te kunnen omgaan zijn uitgebreid door het NIBUD in kaart gebracht, helaas echter heeft niet iedereen de discipline om met weinig geld om te gaan, dat is uiteraard sneu maar betekend niet automatisch dat ons systeem het laat afweten.
Deze mensen verdienen hulp en daar zou ROSA iets in kunnen betekenen, naar mijn bescheiden mening help je de mensen niet als je ze in hun "zieligheid" gaat bevestigen.
Ik zou zeggen lees je eens in:

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Geld_en_gedrag_theoretische_basis.pdf

maandag 05 feb 2018

Hans Ringeling :
Natuurlijk, Jeroen, er zijn altijd mensen die proberen te profiteren. Maar om dan armoede te ontkennen gaat wel érg ver.

Volgens mij doe je dan wat je links verwijt: wegkijken.

zondag 04 feb 2018

Jeroen Waardenburg :
maar ik denk dat we het in Nederland sociaal het goed voor elkaar hebben en dat dit best wel eens gezegd mag worden.CITAAT.

Over het algemeen wel,maar zouden we het echt goed voor elkaar hebben zouden als er geen voedselbanken zijn en er zouden niet steeds meer armen bij komen;wel er bij aangetekend wat men wel is ziet op TV over armen ;blikjes bier op tafel pakjes sigaretten en ook nog is twee grote honden door het huis en niet willen werken tja........

Voorts iedereen die gewoon wil werken en normaal doet met zijn/haar geld is er een bestaan op te bouwen,maar goed ons gaat het om de echte armen en buiten hun schuld,want die bestaan ook en daar heeft het linkse clubje Rosa geen boodschap aan.

Er staat nog is ergens geschreven maar hier is men van alles los in dit land.
De armen zult u altijd bij u hebben.En laat het daar nou even om gaan.

zondag 04 feb 2018

Hans Ringeling :
Jan, de helft is van niet-westerse afkomst. Daar zitten geen illegalen bij. Bovendien stijgt het aantal jongeren. Het is werkelijk niet te geloven dat je vindt dat we het goed voor elkaar hebben, terwijl het Leger des heils en de voedselbanken overvol zitten.

Dat de 'verwarde mannen' allemaal buiten lopen heeft alles te maken met beleid. Bezuinigingen in de zorg.... Dat geld zijn we vervolgens weer kwijt aan handhaving.

We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die zich bekommeren om minderbedeelden, in plaats van lieden die menen dat alles goed geregeld is. Als deze trend zich voortzet zitten wij hier straks net als Zuid-Afrika, met hekken om onze huizen.

Gebruik je verstand!

zondag 04 feb 2018

Jan Tak :
Klopt Hans, echter als je door leest dan zie je dat de toename voor het merendeel is te relateren aan de instroom van niet Nederlanders.
Dat zal ik zeker niet willen ridiculiseren maar heeft natuurlijk niets met de armoede onder de autochtone bevolking te maken.
Daarnaast blijkt het merendeel van de dakloze autochtone bevolking psychisch niet in orde dan wel verslaafd te zijn.
Kortom het dakloos zijn met heeft met armoede weinig vandoen.

Zeker de minima zijn niet te benijden en ik wil zeker niet beweren dat kleding- en voedselbanken niet meer nodig zijn maar ik denk dat we het in Nederland sociaal het goed voor elkaar hebben en dat dit best wel eens gezegd mag worden.
Organisaties als Rosa zouden mensen moeten ondersteunen en de weg wijzen ipv de Rotterdammers tegen elkaar op te zetten.
Het lijkt verdikkeme Calimero wel: zij zijn rijk en ik ben arm en dat's niet eerlijk, snik.

zondag 04 feb 2018

Hans Ringeling :
Tussen 2009 en 2015 nam het aantal geregistreerde daklozen in Nederland flink toe. Van 18000 naar 31500. Bron CBS.

zondag 04 feb 2018

Jan Tak :
Het aantal daklozen neemt toe? Is dit zo? Cijfers graag.
Zo'n twintig jaar geleden zag je ze lopen, de man met twee truien aan achter het eeuwige boodschappen karretje, de "jongen" op de lijnbaan op een kleedje met roestig gereedschap, het ongewassen verslaafde meisje bedelend om een gulden. Of de eeuwe dronkenlap op de Brielselaan die iedere cent direct omzette in alcohol.
Kan aan mij liggen maar ik zie ze niet meer.

Natuurlijk zal er armoede zijn in de zin dat een uitkering geen vetpot is maar eenieder kan een minimum uitkering krijgen voldoende voor onderdak, medische zorg en een dagelijks boterhammetje. De essentiële zorg op minimum niveau is gewaarborgd maar een mobieltje met abbo of een flatscreen zit er voor deze groep dan niet in.
Volgens mij hebben we in onze verzorgingsstaat het goed voor elkaar, beter als in menig ander land.

Maar ik wil altijd bijleren wie legt me uit waar ik het fout zie?

zondag 04 feb 2018

Hans Ringeling :
Ronald en Jeroen,

Het aantal daklozen in Rotterdam neemt toe. Nog meer spookburgers, vooral jongeren. Neem van mij aan: dat is geen keuze! Met als logisch gevolg criminaliteit.

Mochten jullie, wat ik niet hoop, daar ooit slachtoffer van worden, komt dat deels door het beleid dat jullie zelf voorstaan.

zondag 04 feb 2018

Jeroen Waardenburg :
Het gaat om de vraag. Geef je iemand een vis of een hengel? Brood en spelen of een stukje land? Laat je mensen in lethargie uitkeringen ontvangen of leer je ze voor zichzelf te zorgen? CITAAT.

Zo is dat...... mensen leren om voor zichzelf te zorgen en dat begint al bij de opvoeding,maar dat willen dat soort linkse clubjes als de RSA niet wat dan zijn ze hun stemvee kwijt die ze kunnen manipuleren.

zondag 04 feb 2018

Ronald Sörensen :
Nogmaals: Niemand is voor armoede.
Alleen de manier om armoede te bestrijden c.q. te voorkomen verschilt.

Als ik de site van de “anti arremoei deugmensen” bekijk, dan weet ik na de eerste alinea al weer voldoende: Een politiek pamflet (beetje klunzig dat wel) Waarom altijd zo verkapt en min of meer stiekem politiek bedrijven?
Als ik het goed lees geven de Islam en de regimes in het voormalige Oostblok een betere oplossing om armoede te doen verdwijnen dan het in ons land geldende gematigde kapitalisme (modern liberalisme) dat iedereen die het wil een kans geeft.
Het gaat om de vraag. Geef je iemand een vis of een hengel? Brood en spelen of een stukje land? Laat je mensen in lethargie uitkeringen ontvangen of leer je ze voor zichzelf te zorgen?

Ik kies voor het laatste. Deed ik als schoolmeester ook al.
Merkwaardig is dat de deugmensen zelf ook weten hoe het moet , want ik lees : citaat. “Genoemd wordt het interview op CNN 1 jaar geleden waar burgemeester Aboutaleb zei dat hij door zijn wilskracht burgemeester is geworden.”
Dan kan je door wilskracht toch ook een baan vinden?

zondag 04 feb 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties