Jihadbestrijding

5748-jihadbestrijding (Door ManuelKneepkens)
In zijn Knipoog van 6 oktober jl. ‘No boots’ meldt mederedacteur Jim Postma dat IS-strijders doodsbang zijn voor vrouwelijke soldaten. ‘Immers een moslim, die sterft door een vrouwenhand, kan de moslimhemel niet in.’
Postma raadt Obama aan daar zijn voordeel mee te doen.

So, mr USA-president
don’t send boots to their grounds
but high heels!Helaas, het is maar al te duidelijk dat men in het Witte Huis alvorens men is gaan bombarderen, schromelijk verzuimd heeft de geschiedenis van de jihad - en met name van de bestrijding daarvan - te bestuderen. Zo blijken Obama en de zijnen duidelijk geen weet te hebben van de Kitchener-methode van jihadbestrijding. Een methode die ooit zeer succesvol is toegepast. De Postma–methode is feitelijk een variant daarop.

In 1880 verenigden zich de Soedanese moslims onder leiding van Mohammed Ahmed ibn Abdullah, die zichzelf uitgeroepen had tot Mahdi.
Mahdi betekent Wereldverlosser. Zie ook Matreya bij de Boeddhisten (en theosofen) en Messias bij de Joden en de Christenen.

De Islam heeft vele Mahdi’s gekend, althans personen, die beweerden dat zij de Mahdi waren. De Soedanese is daarvan de bekendste. In 1885 versloeg hij met zijn fanatieke aanhang, opgezweept tot de ‘heilige oorlog’, het Anglo-Egyptische leger dat zich verschanst had in de stad Khartoem.
De bevelhebber daarvan, de Engelse generaal Gordon, sneuvelde daarbij. Zijn hoofd werd afgehakt en op een staak gezet. De Mahdi overleed later dat jaar en werd opgevolgd door kalief Abdullah al Taaisha.
Toen werd lord Kitchener tot sirdar (bevelhebber van het Anglo-Egyptische leger) benoemd.
In 1898 bedacht deze Engelse veldheer een eenvoudige, doch doeltreffende oplossing voor het toenmalige moslimterrorisme. Hij ging er toe over de stoffelijke resten van de Mahdi-aanhangers te begraven, ingenaaid in... varkenshuiden.
Hierdoor was volgens de letter van hun geloof de weg naar het Paradijs afgesloten.

Als gevolg hiervan liep het leger van de nieuwe Mahdi leeg, zodat Kitchener met succes het uitgedunde Mahdi-leger in de Slag van Karari kon verslaan. Al moet vermeld dat het inmiddels uitgevonden machinegeweer beslist ook tot dat resultaat heeft bijgedragen.

De jonge Winston Churchill was mee met Kitchener als oorlogscorrespondent en schreef een veel gelezen boek over de Mahdi-oorlog (The River War), waarin hij overigens niet onkritisch stond wat Kitcheners handelen betreft. Het opgraven van het lijk van de Mahdi en alsnog diens kop afhakken als represaille voor de kop van Gordon, keurde Churchill af.

Hoe dan ook, de zogenaamde precisiebombardementen op (al dan niet vermeende) IS-stellingen hebben tot nu toe weinig tastbare resultaten opgeleverd.
Er worden en dat is vrijwel schering en inslag, telkens toch weer aanzienlijk méér onschuldige burgers geraakt dan jihadstrijders.
Recent - overigens in een actie tegen de Talibaan - raakten de Amerikanen zowaar weer eens een ziekenhuis. Slechter pr voor het Westen kan bijna niet.

En dát dus, terwijl er een véél effectiever, tamelijk geweldloze vorm van jihadbestrijding voorhanden is!

Varkenshuiden Obama! varkenshuiden… en IS is binnen de kortste keren geschiedenis!

roberto timero :
...miljoen...? :-)

woensdag 21 okt 2015

Johannes :
Noem er eens één.

woensdag 21 okt 2015

Wim :
Men is toch slecht op de hoogte van het echte nieuws ,maar ja dat lees je niet in de ongelovige linkse pers.
En het is na te gaan 16 miljoen moslims per jaar bekeren zich tot het Christendom elk jaar jaar in jaar uit jaar in. LAUS DEO.

woensdag 21 okt 2015

Francis H. :
Vervolg: En gelijk Hitler de strijd verliezen, mag ik hopen. Al vrees ik dat de islam het zgn. christendom zal overleven, en dan gaat de islam wel een heel grote vinger in de 'geloofspap' krijgen ben ik bang.

dinsdag 20 okt 2015

Francis H. :
Heren, we dwalen af met deze onzin over varkensgelatine in kogelhulzen en/of het wikkelen van lijken in varkenshuiden.
Ik zie al westerse kogels afgevuurd op Jihadisten, voorzien van een vlaggetje met de tekst: 'deze kogel bevat varkensgelatine, het is maar dat u dit weet'.
Schei toch uit, dit is de 21e eeuw. Bovendien hebben we niet met een herkenbaar leger aan Jihadisten te maken dat probeert op te rukken.
Het is een voornamelijk onzichtbaar leger van godsdienstfanaten waar we mee te maken hebben, zeer moeilijk tot niet te bestrijden, en ja, ze verfoeien varkensvlees (net als de joden dit doen), maar het stopt ze niet van het proberen uit te roeien van de westerse christenhonden.
De volgers van de islam zijn de Kruistochten nooit vergeten, heeft een lange adem, en slaan nu terug, en zijn uit op wereldhegenomie.
Dit streven van de islam is gelijk aan die van Hitler, maar neemt alleen meer de tijd om dit te bereiken.Alle met dit doel verweven militante c.q.
terroristische groeperingen zullen blijven bestaan.

dinsdag 20 okt 2015

Kees Versteeg :
Er is ook een film over, 'Khartoum' - met Charlton Heston als generaal Gordon en Laurence Olivier als de Mahdi. Niet zo lang geleden te zien op televisie, de zender weet ik niet meer, maar interessante historische film.

dinsdag 20 okt 2015

Rob Timmer :
Geweldig! Zo leer je hier nog eens wat. Varkensgelatine in kogelhulzen. We gaan er vanuit dat minstens een paar veegjes van die gelatine op de kogel achterblijven als die wordt afgeschoten. En de besmetting is daar.

Dus jihadisten op deze wereld maken vrijwel alleen bij een natuurlijke dood kans op de zo innig gewenste moslimhemel!

dinsdag 20 okt 2015

Gerard Peters :
In haar vuistdikke boek PIG 05049, laat ontwerpster Chistien Meindertsma zien welke producten er allemaal van varkens gemaakt worden. Het boek telt 185 pagina's met op elke pagina één product.
Onder het hoofdstuk 'Bones' staat op bladzijde 55: Bones - Collagen - Gelatine - Bullet;
'In the production of bullets, gelatine is need help transport the propellant, for example gunpowder or cordite, into the bullet.'
Je zult toch maar als jihadist gedood worden door een kogel waarin onderdelen van een varken verwerkt zijn. De hemel blijft voor eeuwig gesloten voor je.
Het is dus zeer waarschijnlijk dat er maar heel weinig jihadisten aan de maagden mogen zitten.
Dit aspect moet meer bekendheid krijgen in moslimkringen, dan wordt de animo voor deelname aan de jihad ook veel minder aantrekkelijk en het is ook wat gemakkelijker te realiseren dan lijken in varkenshuiden naaien.

Kitchener komt ook voor in het boek van Martin Meredith: De schatten van Afrika; vijfduizend jaar rijkdom, hebzucht en ambitie. Een eye opener!

dinsdag 20 okt 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties