COLUMNS

Islamitisch terrorisme en Israël

6764-islamitisch-terrorisme-en-isra-l
(Door Ronald Sörensen)

In het programma Buitenhof vertelde burgemeester Aboutaleb, dat veel terroristen van Marokkaanse afkomst (50% !) zich laten inspireren door de opstelling van Israël in de zgn. Palestijnse kwestie.

Hij vermeed hierbij te zeggen, dat het de Islam is, die hen inspireert en ook dat hun instelling t.o.v. Israël vooral bepaald wordt vanuit hun geloof in plaats van het zgn. mededogen met de onderdrukte medemens in dit geval Palestijnen.

De door de mensenrechten geïnspireerde Marokkaanse terroristen zijn namelijk zeer eenzijdig in hun verontwaardiging. Ze hoeven n.l. niet ver te kijken om onderdrukking te zien en kunnen de strijd tegen volkenkundig onrecht in eigen land beginnen, omdat Marokko West Sahara bezet en de daar aanwezige nomadenstammen onderdrukt. Tegen het internationale recht in worden delen van West Sahara gekoloniseerd door Berbers en Arabieren uit gebieden die ten Noorden van dat land liggen. Daarnaast is in het gebied een bevrijdingsbeweging Polisario actief geweest. Het (niet bestaande) onafhankelijke West Sahara is lid van de Afrikaanse Unie en Marokko uit protest daarom niet! Ook de VN hebben de annexatie nimmer goedgekeurd. Best vergelijkbaar dus met de situatie in Israël en Palestina dus.

Dichter bij de regio waar die Marokkaanse terroristen zo’n ideologische belangstelling voor hebben, liggen andere brandhaarden waar mensen die het opnemen voor “onderdrukte” volkeren zich druk om zouden kunnen maken.

Noord Cyprus is onrechtmatig en gewelddadig bezet. 77% van de Grieks orthodoxe bevolking werd verjaagd door Turkse troepen naar

het Zuiden. Hun land werd onteigend en hun kerken gesloopt. Geen enkel land ter wereld erkent het onafhankelijke Noord Cyprus op uiteraard Turkije na! Ook hier zijn de VN duidelijk. Mag niet, kan niet, erkennen we niet! Toch geen enkel protest tegen de schending van de mensenrechten uit Islamitische kring. Zoals er ook geen enkel protest is tegen onderdrukking van Christenen in het Midden Oosten

De Koerden worden al eeuwen onderdrukt, hun land onteigent en hun cultuur verdacht gemaakt. Al decennia strijden zij om rechtvaardige behandeling en (gedeeltelijke autonomie), maar toch krijgen ze geen massale bijval uit Islamitische kringen.

Dit lijkt voor Westerse ogen zeer tegenstrijdig en irreëel, maar dat is het voor mensen die de Hadith en de Koran als leidraad hebben niet. In die boeken wordt namelijk een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Met dien verstande dat gelovigen veel meer rechten hebben dan ongelovigen. Volgens de natuurlijke Islamitische regels dienen ongelovigen zich ondergeschikt op te stellen t.o.v. gelovigen. De onderdrukking van niet moslims door moslims is dus een volkomen geaccepteerd en door God goedgekeurd verschijnsel. Sterker nog het is heel goed voor die ongelovigen, omdat die, zodra ze zich tot de Islam hebben bekeerd niet meer gediscrimineerd worden en zo dus min of meer gedwongen de “juiste” keuze te maken.

Bij de Koerden, die Islamitisch zijn ligt het dus anders, evenals in die gebieden, waar Sjiieten worden onderdrukt door Soennieten (Irak, Koeweit, Pakistan)en Soennieten door Sjiieten (Syrië, Iran) Het zijn moslims die het elkaar aandoen. Een interne aangelegenheid dus.

En dan nu Israël en de Palestijnen. In de Koran en de Hadith zijn kortweg zeer antisemietische boeken. Ik denk dat de voornaamste oorzaak de twijfel van Joden in Medina over de Goddelijke boodschap van Mohammed is. Ze hebben die twijfel met de dood moeten bekopen en hun vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Een logische gebeurtenis voor veel moslims. Dat is de “natuurlijke” lees goddelijke gang van zaken. Als die natuurlijke c.q. goddelijke gang van zaken wordt verstoord zijn de rapen gaar, omdat het ingaat tegen alles waar de Islam voor staat: Joden die moslims overheersen !Ongehoord, ongekend en de strijd meer dan waard.

Die Marokkaanse terroristen laten zich dus leiden door hun religieuze opvatting, dat Joden volgens hun heilige boeken volslagen inferieur zijn aan Moslims; het lot van de Palestijnen is voor hen bijzaak! Dat de Palestijnen geloofsvrijheid hebben en leven in betrekkelijke welvaart is niet van belang. In Israël vertellen Joden aan Moslims hoe ze zich dienen te gedragen en dat gaat tegen hun op religie gestoelde natuurlijke orde in. Dan is er in hun wereld maar één oplossing; hun profeet gaf al het voorbeeld: Geweld!

https://www.geenstijl.nl/5138405/schuld-van-249786256-eenzame-wolven/

Lees verder

Pittig commentaar

6761-pittig-commentaar
(Door Frank Drion)
Iedereen valt nu over Johan Derksen heen, zijn commentaar op de RTL-kwaliteit zou beneden peil zijn. Maar het is[...]

De linkse weg kwijt

6752-de-linkse-weg-kwijt
(Door Ronald Sörensen)
Op de site de met belastinggeld betaalde propaganda site JOOP (alleen lezen als je een sterke maag hebt) huilt de lij[...]

Mijn eerste sigaret

6747-mijn-eerste-sigaret
(Door Wim de Boek)
Die rookte ik als onvervalste babyboomer op de Spoorsingel, in een barre winter op het ijs. Gekregen van een ouder i[...]

Kees Korbijn in memoriam

6732-kees-korbijn-in-memoriam
(Door Jos Valster)
Op 9 oktober aanstaande is het vijf jaar geleden dat bekend Rotterdams muzikant Kees Korbijn in onze stad is overled[...]

Peter Otto 1955-2017

6721-peter-otto-1955-2017
(Door Ronald Glasbergen)
Peter Otto, geboren in Rotterdam op 19 december 1955, 'weggerukt uit het leven' in Arnhem door een hartaanval op 8 se[...]

Bar op school

6696-bar-op-school
(Door Ronald Sørensen)
Het leven van een leraar op een grote openbare scholengemeenschap voor MAVO-HAVO-VWO en TVWO in het westen van Rotte[...]

Het Nederlandse Volkslied...wat een verd

6676-het-nederlandse-volkslied-wat-een-verdriet
(Door Zettie Leeuwenburg)
Rotterdam - De schoolvakanties zijn vrijwel afgelopen, de kinderen in Nederland gaan bijna weer allemaal naar school. R[...]

Achter de toonbank 4

6668-achter-de-toonbank-4
(Door Corry Gryn)
Ik hoor u denken als u de foto bij dit stukje bekijkt:”Wat hebben koeien in vredesnaam te maken met een drogisterij?[...]

Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt

6655-niet-alleen-zwarte-piet-verdwijnt
(Door Ronald Sorensen)
Uiteraard zal deugdzaam Nederland uiteindelijk Zwarte Piet in de ban doen. Het cultureel Marxisme, het filosofische ui[...]

Trommels langs het veld

6642-trommels-langs-het-veld
(Door Ronald Sörensen)
Aan een fysiek euvel heb ik een merkwaardige gehoorstoornis overgehouden. Alles dat op de achtergrond zou moeten blijv[...]

Social media

KOPSTOOT

‘Stem Vee’

(Stemvee: zelfstandig naamwoord. Politiek pejoratief kiezers die in de visie van de waarnemer zich door gewetenloze politici in hun stemgedrag laten beïnvloeden).

Elke stem met rood potlood

binnen een afgebakend hokje

getuigt in hoge mate

van hokjesgeest


Elke stem buiten alle afgebakende

hokjes getuigt van inzicht


Stem geen vee, stemvee

als stemveelemmingen

torenhoog, torendiep

de afgrond in


Stemadvies


Stem allen op Stephen Hawking

(1942 – 2018, wetenschappelijk

en medisch wereldwonder)


Met thans zijn vele aardse

wetenschappelijke volgelingen


Stem op zijn Universele licht

in deze duisternis op aarde

vol van zwarte (oorlogs)gaten


Stem op Stephen HawKING

onze enige wetenschappelijke

hoop in deze bange dagen


Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties