Niet-westerse bevolking is méér aan het werk

(Door Hans Roodenburg)
De gemeente Rotterdam telt het grootste aantal inwoners van niet-westerse achtergrond. Ongeveer circa 37 procent. Dat was wél per april 2016. Dus het kan thans alleen maar zijn gegroeid. De bevolking, officieel geregistreerd in de gemeente, per 1 mei 2017 bedroeg bijna 640.000 inwoners.

Het kan haast niet anders dan dat de werkloosheid onder hen – net zoals onder de autochtone bevolking – vorig jaar is gedaald. Nog steeds hebben niet-westerse bewoners van Rotterdam een hoger werkloos-heidspercentage - bijna 10 procent meer - dan de autochtonen.


Het gaat er natuurlijk wel om dat dit alles te maken heeft met de opleidingen. Hoe hoger opgeleid hoe meer kans op een baan. Daarbij moet wel worden bedacht dat de vrouwen van niet-westerse bewoners van Rotterdam vaker nog ouderwets het huishouden doen, zeker als zij gehuwd zijn. Dus zij komen in de werkloosheidstatistieken niet voor omdat zij domweg ook niet beschikvaar zijn voor de arbeidsmarkt. Net zoals alle gepensioneerden, kleine kinderen en de jeugd die nog een opleiding volgt.

Voor Rotterdam zijn er niet of nauwelijks actuele beschikbare cijfers over de mate van werkloosheid naar herkomst. Daarom kunnen we alleen de landelijke cijfers van het CBS interpreteren.

Die laten zien dat de werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond vorig jaar verder is zijn gedaald. Opvallend is dat onder de tweede generatie die (landelijk) hoger is dat onder de eerste. Daar staat wél tegenover dat een groter deel van de tweede generatie een hogere startkwalificatie heeft. Dat kan gaan om diploma’s van vwo, havo of mbo op het minimale niveau van 2. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de haven van Rotterdam een enorme bron voor banen is maar dat daar ook steeds meer hoger opgeleiden worden gevraagd. Of ze nu van autochtone of van allochtonen afkomst zijn.

In 2016 was de (landelijke) werkloosheid volgens het CBS onder personen met een niet-westerse migra-tieachtergrond 13,2 procent. Hoger dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Wat wel zeker geldt voor de gemeente Rotterdam is dat de tweede generatie niet westerse immigranten jonger en massaler is dan de eerste generatie die vaak uit landen als Marokko en Turkije kwam en nau-welijks lagere school had. Vandaar dat de AOW’ers onder hen vaker een aanvulling (AIO) krijgen op hun ontoereikend pensioen (minimaal is de AOW).

Per 1 januari dit jaar was een op de drie Rotterdammers, die een hoofd van een huishouden vormt (óók alleenstaanden, namelijk 46,1 procent), van niet westerse afkomst. Van Rotterdamse oorsprong (autoch-toon) is nog net de meerderheid (53,3 procent) hoofd van een huishouden of alleenstaand.

Hoe jong de bevolking van Rotterdam is, blijkt wel uit een andere statistiek. Van 25 tot en met 29 jaar was per 1 januari dit jaar 9 procent van de bevolking. De gemeente Rotterdam heeft over het algemeen een jonge bevolking. Circa 55 procent is jonger dan 40 jaar!

Het aantal geboortes zweeft al sinds 2010 jaarlijks omstreeks de 8000. Daar staat het aantal sterfgevallen in de gemeente Rotterdam tegenover van omstreeks 5500. In het saldo van geboorten en stervensgeval-len neemt de bevolking van Rotterdam nog steeds toe.

Voor degenen die het na deze cijferbrij duizelt toch maar enkele conclusies die we voor eigen rekening nemen. Het aantal allochtonen van niet-westerse afkomst neemt toe als zij hier zijn geboren en uit een buitenlands gezin stammen.

De werkloosheid onder hen neemt af. Mede omdat zij hoger opgeleid zijn dan hun oorspronkelijke vader en moeder. Dat geldt evenzeer voor de autochtone Rotterdamse bevolking hoewel hun geschooldheid over het algemeen qua percentages hoger is. De grootste wijk qua Rotterdamse bevolking is veruit Prins Alexander gevolgd door Delfshaven. Beide wijken hebben een groot aantal niet-westerse inwoners.

Toch nog even over de regio Rotterdam. Buiten de gemeente Rotterdam wonen bijna evenveel inwoners in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel. Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Op 1 januari 2015 is Rotterdam opgegaan in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.


Jan Tak :
Inderdaad zijn de zzp'ers voor het bedrijfsleven ( maar ook voor ons particulieren) veel goedkoper, geen verzekering- en pensioenkosten, arbeiders met weinig risico's je knikkert ze er uit wanneer je ze kwijt wilt.

Maar ik bedoelde dat het vrijwillig werken van moeders voor een luxe als caravan of tv vandaag is geworden tot een verplichting omdat men door het huidige, kunstmatig veroorzaakte, hoge prijsniveau niet meer van één salaris kan rondkomen.
Dat dit heeft geleid tot sleutelkinderen en het verplicht onderbrengen van kleuters die hun moeder nog nodig hebben in de opvang.
Dit alles omdat men tegenwoordig niet meer van één salaris kan rondkomen.

En maak niet de fout om hiervoor naar het bedrijfsleven te wijzen, vakbonden en bedrijfsleven vinden het wel prettig zo, onze kleinkinderen zijn een verdienmodel.
We hebben een geheel nieuwe markt is ontwikkeld in de kinderopvang met subsidies uit eigen zak, en de bedrijfsrisico's liggen tegenwoordop het bord van de arbeiders.
Het heet welvaart.

zondag 20 aug 2017

Hans Roodenburg :
Jan, ik heb nog een tijd meegemaakt dat mannen op hun 25ste in het pensioenfonds werden opgenomen. Vrouwen pas op hun 30ste omdat zij mogelijk toch huwden. Discriminatie? Tegenwoordig wordt iedereen tegelijk, als hij of zij werknemer is, in het pensioenfonds opgenomen (vaak vanaf hun 18de). Ik zie het bij mijn eigen kinderen althans als zij werknemer zijn. Mijn zoon moet als zzp'er voor zijn eigen pensioen en verzekering arbeidsongeschiktheid zorgen. Vandaar ook dat werkgevers op zzp'ers kicken. Ze zijn voor hen veel goedkoper uit. Zeker met ziekte en afvloeiingen.

zaterdag 19 aug 2017

Jan Tak :
Interessante cijfers Hans ik ben nog bezig met het "verorberen":-)

Eén ding valt mij toch op:

"Daarbij moet wel worden bedacht dat de vrouwen van niet-westerse bewoners van Rotterdam vaker nog ouderwets het huishouden doen, zeker als zij gehuwd zijn"

Ik heb mij wel eens afgevraagd of dit zo erg is (ben er nog niet uit :-)
In de jaren '50 kregen de de dames ontslag als ze gingen trouwen'belachelijk natuurlijk. Maar pakweg 20 jaar later werd het ineens mode voor onze dames om weer in deeltijd te gaan werken, ze wilden er bij horen hadden immers rechten en wilden een caravan, kleuren tv, vakantie in het buitenland etc.. Niets mis mee zou ik zeggen.
Maar kijk met het toenemen van het besteedbaar inkomen per gezin werden de producten duurder en ook de overheid zag kansen om het inkomen af te romen. Het werken in deeltijd werd voltijd.
Tijd voor het (op)voeden van de kinderen is er nu niet meer, dit wordt voor veel geld uitbesteed.
Zijn we nu beter af? Nee we zijn terug bij af!
(sorry dames moest het even kwijt

zaterdag 19 aug 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties