Rotterdam: Hoge score in banen

6106-rotterdam-hoge-score-in-banen (Door Hans Roodenburg)
Op het gebied van banen en de bereikbaarheid daarvan met het openbaar vervoer of de auto, zakelijke diensten, culinair aanbod en aanwezigheid van universiteit (EUR) scoort Rotterdam hoog in de lijst van de vijftig grootste gemeenten van ons land.
Echter in bijstand, werkloosheid, armoede en participatie in het arbeidsproces van vrouwen staat zij op de laatste plaats.

Overall is de stad echter per 2016 gezakt van plaats twaalf naar plaats zeventien in de laatste Atlas voor Gemeenten die de vijftig grootste gemeenten van ons land op vijftig punten vergelijkt.

Veiligheid
Rotterdam staat tevens op de een na laatste plaats (49) als het gaat om veiligheid en percentage koopwoningen. Een middenpositie heeft Rotterdam in cultureel aanbod en de nabijheid van natuurgebieden.
Bovenaan staat al vele jaren de toeristische trekpleister van ons land Amsterdam. Niet alleen vanwege haar historische binnenstad maar ook vanwege het aanbod voor haar inwoners.
Nummer 2 is overall, ook al tien jaar terug, Utrecht. Onderop staat de minst aantrekkelijke woonstad Emmen. De plaatselijke politici van Emmen zijn het daarmee uiteraard niet eens. Zij vinden de conclusies uit de nieuwe atlas nogal subjectief.
In de jaren daarvoor stond Heerlen op de laatste plaats. Opvallend is ook dat de gemeente Nissewaard (onder andere Spijkenisse) overall onderop (plaats 48) staat. Mede door het aantal banen in de plaats zelf en het culturele aanbod. Zou daar zo weinig te doen zijn voor de gemeentelijke bevolking of trekken ze voor hun vertier naar de nabijgelegen stad Rotterdam?

De strijd tegen het water heeft het Nederlandse landschap gevormd.Nissewaard
Volgens de atlas scoort Nissewaard heel slecht op het gebied van de nabijheid van natuurgebieden en het culinair aanbod.
Daarentegen is een andere stad in dit Rotterdamse gebied, Dordrecht, de grootste stijger. De stad staat in de Atlas voor Gemeenten thans op de veertiende plaats.
Tien jaar geleden was dat nog op de dertigste. Volgens de onderzoekers hebben steden als Dordrecht de laatste jaren fors geïnvesteerd in de kwaliteit van hun binnenstad.
Wat betreft Rotterdam is het opvallend dat in tegenstelling tot wat vele regionale media beweren, onder meer over de stad als toeristische trekpleister, in de woonindex voor eigen bewoners pas op plaats zeventien komt. Het is natuurlijk algemeen bekend dat Rotterdam het grootste aantal niet-westerse allochtonen heeft van ons land.
Verschillen in aantrekkingskracht vertalen zich volgens de onderzoekers ook in regionale ongelijkheid (groei en krimp). De aantrekkelijkste steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn de laatste jaren flink gegroeid in bevolkingsaantallen.
Daar staat echter tegenover dat Sittard, Heerlen, Spijkenisse (tegenwoordig gemeente Nissewaard), Roosendaal en Emmen bevolking hebben verloren.

Aantrekkingskracht
Steden met een grote aantrekkingskracht zijn over het algemeen zij die meer economische kansen bieden. Maar daar profiteren echter veel minder mensen van dan verwacht, aldus de Atlas voor Gemeenten. ,,Dat komt onder andere door verdringing van middelbaar en hoger opgeleiden die onder hun niveau werken en de banen voor laagopgeleiden ínpikken.’’
Daarnaast is er in de aantrekkelijke steden vaak sprake van verdringing op de woningmarkt: mensen die zich dat kunnen permitteren wonen in de meest aantrekkelijke wijken in de buurt van het centrum, zoals in Rotterdam op de Kop van Zuid. Mensen die zich dat niet kunne permitteren concentreren zich op de minder aantrekkelijke plekken aan de randen van de stad (in Rotterdam: de deelgemeente Delfshaven en grote delen van Charlois). Dat zorgt volgens de Atlas voor ongelijkheid ofwel segregatie.

 Gerard Marlet is een van de hoofdonderzoekers van de 'Atlas voor Gemeenten'.Ook in Rotterdam zullen de reacties van politici wel zijn dat delen van het onderzoek overdreven worden weergegeven. Elke politieke partij kan er dingen in terugvinden waarvoor men zich sterk maakt. Het college van burgemeester en wethouders (van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) zal ongetwijfeld blij zijn dat de atlas constateert dat de veiligheid (een hoofdpunt van Leefbaar Rotterdam) en het percentage koopwoningen erg te wensen overlaat in de gemeente. Vandaar ook het beleid van het college om vooral deze twee zaken aan te pakken.

Allochtonen
Partijen als PvdA en SP in Rotterdam zullen vooral voortborduren op het feit dat de gemeente erg laag scoort in bijstand, werkloosheid en de participatie in het arbeidsproces van vrouwen. Overigens zijn daarvoor ook allerlei verklaringen te geven.
Zoals al eerder gerefereerd vormt daarvoor het enorme aantal allochtonen van niet-westerse afkomst de hoofdmoot. Het is nu eenmaal een gegeven dat daarin de opleidingen nogal aan de lage kant zijn. De haven is lang niet meer een ‘werkplaats’ voor ongeschoold personeel.
Of het boek nu subjectief of objectief is, laten we aan de lezers over. Een schat aan gegevens over de vijftig grootste gemeenten is erin na te lezen. Al sinds 2005 brengt de uitgeverij jaarlijks het boek uit. De nieuwe atlas 2016 heeft als thema ‘water’.

Op een conferentie zijn vanuit diverse invalshoeken de kansen en bedreigingen van water voor de Nederlandse gemeenten belicht. De strijd tegen het water heeft namelijk het Nederlandse landschap gevormd. De vraag is wat is het Nederlanders waard om in de buurt van water maar zonder overstromingsrisico te leven.
Ook aan de orde in het boek komt of de Nederlandse gemeenten in de toekomst droge voeten blijven houden.

De nieuwe Atlas voor Gemeenten is te koop voor € 62,55 exclusief verzendkosten, bij onder meer VOC Uitgevers.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties