Haven is stevige pijler onder welvaart

5315-haven-is-stevige-pijler-onder-welvaart (Door Hans Roodenburg)
Het is een jaarlijks media-evenement: de publicatie van de jaarcijfers over de goederenoverslag van de Rotterdamse haven. De haven heeft in Noordwest-Europa – de Hamburg-Le Havre range – een heel klein beetje marktaandeel verloren aan andere havens. Maar de stijging van 1 procent naar in totaal 445 miljoen ton aan de andere havens is op zichzelf niet slecht. De media kunnen echter allemaal eigen conclusies trekken.

De groei van de goederenoverslag was in Rotterdam in 2014 iets minder dan in concurrerende havens als Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.

Ander beeld
Maar zoals altijd met dit soort gegevens kijkt iedereen naar percentages. Als je de groei in de havens echter beoordeelt op behandelde ‘tonnen’ dan geeft het een heel ander beeld. Omdat Rotterdam verreweg de grootste haven van Europa is, gaat het bij dat getal om andere vergelijkingen. Je zou ook kunnen stellen dat Rotterdam in tonnen meer is gegroeid dan Hamburg en Amsterdam en hooguit iets minder dan Antwerpen.

 De haven doet in containeroverslag (TEU) nog steeds veel meer dan de Belgische concurrent Antwerpen: vorig jaar 12,3 miljoen tegenover 8,96 miljoen. En dan te bedenken dat de nieuwe containerterminals op de Maasvlakte 2 dit jaar pas goed in gebruik worden genomen. Zij kunnen de allergrootste containerschepen ter wereld behandelen. Foto's: Freek van ArkelAls men zich nog verder verdiept in de cijfers dan is de verklaring voor de iets mindere groei in Rotterdam in vergelijking met de concurrentie heel goed te verklaren, namelijk de enorme hoeveelheden olie en petrochemie – een wereldwijd onzekere sector - waarop de haven voor bijna de helft drijft en daarin de grote teruggang van de overslag van olieproducten (- 8,1 procent). Mocht het beeld ontstaan dat de haven het slechter doet dan de concurrentie dan is dat onjuist.

Voorbeeld
Om een voorbeeld te noemen. De qua economische activiteiten en qua werkgelegenheid erg interessant containeroverslag is in Rotterdam (in tonnen) en in aantallen TEU (standaardmaat) net zoveel gestegen als in Antwerpen. De haven doet in TEU nog steeds veel meer dan de Belgische concurrent: vorig jaar 12,3 miljoen tegenover 8,96 miljoen.
En dan te bedenken dat de nieuwe containerterminals op de Maasvlakte 2 dit jaar pas goed in gebruik worden genomen. Zij kunnen de allergrootste containerschepen ter wereld behandelen. Een concurrentievoordeel dat niet moet worden onderschat want Rotterdam is een zeer aantrekkelijke haven voor de steeds groter wordende schepen.
Niettemin spreekt de (nieuwe) president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam van ‘uitdagingen’ waarvoor de haven de komende jaren staat: ,,Zowel in de energiesector en de chemie als in de logistiek zien we grote veranderingen.’’ Op lange termijn moet de haven volgens hem ‘een stevige pijler onder onze welvaart’ blijven.

Achterlandverbindingen
,,We zetten in op het verhogen van de efficiency in de industrie en op het ontwikkelen van de biologische producten gebaseerde industrie. Voor de containersector is vooral de verdere ontwikkeling van de achterlandverbindingen van groot belang. Dit jaar zijn de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 nog druk met opstarten. Vanaf 2016 komt er echter capaciteit voor verdere groei.’’

 Voor de containersector is vooral de verdere ontwikkeling van de achterlandverbindingen (o.a. spoor) van groot belang.De categorie ‘minerale olieproducten’ liet de grootste afname zien die vooral had te maken met de concurrentie van nieuwe tankterminals in andere havens en de teruggang van overslag in nafta, de belangrijkste grondstof voor de chemische industrie.
Opvallende stijging in de producten is de groei in de overslag van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) dat in 2014 met maar liefst 59,5 procent is gegroeid. De beslissing om de LNG-terminal van Gasunie en Vopak in Rotterdam te bouwen en in 2011 in gebruik te nemen blijkt steeds meer een gouden greep te zijn geweest, mede dankzij de Russische toestanden rond de Oekraïne.

Zelfde groei
Voor 2015 verwacht Castelein dezelfde groei van de totale te goederenoverslag als de 1 procent in het afgelopen jaar, waarin wederom de containeroverslag de boventoon zal voeren.
Voor de liefhebbers is ook opvallend de groei in het totale zogenoemde ‘breakbulk’ (de combinatie van roll-on-roll-off verkeer en overig stukgoed) met 12, 1 procent tot 26 miljoen ton. Dat had vooral te maken met het aantrekken van de Britse economie. Nog steeds vindt er overigens een verschuiving plaats van ‘los’ stukgoed naar containers die veel efficiënter verplaatst kunnen worden.

cor van eck :
Dat hele verhaal is bullshit totaal achterhaald. Rotterdam is een doorvoerhaven waar marginale tarieven gelden en qua werkgelegenheid niets meer voorstelt. Het merendeel waar nog geld mee te verdienen viel de VAL ofwel toegevoegde waarde is ver buiten Rotterdam gevestigd. Ik heb tig jaar geleden voor het havenbedrijf Rotterdam een project VAL met een tiental grote bedrijven opgezet om voor hun eens te kijken waar men meerwaarde kon hebben en welke goederen in aanmerking voor VAL kwamen. Resultaat dat men ver buiten de haven moest zijn omwille van de tarieven en zeker de bonden. Niets verandert in al die jaren. Zeker het archief aan het opruimen we dacht kom aardig artikel om nog eens te plaatsen. Nog even en dan is de vooraanstaande positie van Rotterdam verdwenen dankzij de EU . Enorme bedragen aan subsidie aan zoals gebruikelijk zuid Europese landen om vooral daar van elke vissershaven en grote haven te maken. Gaaaaap in baggerland slaapt men alleen zeker in de beide slaapkamers vol idioten in de Haag .

maandag 26 jan 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over: