LN-Gas in Rotterdam heeft toekomst

5076-ln-gas-in-rotterdam-heeft-toekomst (Door Hans Roodenburg)
De Rotterdamse haven speelt in het geheel van de Nederlandse economie zijn woordjes mee.
In het eerste halfjaar van 2014 was de goederenoverslag in Rotterdam 0,6 procent (met ruim 221 miljoen ton) hoger dan in het vergelijkbare halfjaar van 2013.

Al vele jaren wijkt de haven nauwelijks af van de gemiddelde ontwikkelingen op economisch gebied in Nederland.


Een toekomstig en groot perspectief ziet topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam voor de overslagterminal van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) van de partners Koninklijke Vopak en de Nederlandse Gasunie.
In deze ‘Gate Terminal’ op de Maasvlakte (1) wordt fors geïnvesteerd in faciliteiten voor milieuvriendelijke bunkerbrandstoffen, niet alleen voor de binnenvaart maar ook voor de zeevaart.

LNG opslag
De overslag van LNG nam in het eerste halfjaar van 2014 al flink toe (tot 550.000 ton), vooral door de toename van de doorvoer naar het achterland in Noordwest-Europa. In de capaciteit van de imposante opslagtanks zelf hoeft voorlopig niet geïnvesteerd te worden tenzij het heel erg snel gaat. De importterminal heeft al een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard kubieke meter per jaar en is vrij gemakkelijk uit te bereiden naar 16 miljard kubieke meter.
Sommige media en sommige economen hebben deze vooruitziende blik van de investeerders (gestimuleerd door de overheden) nogal kritisch benaderd in de tijd dat er tussen de Europese Unie en Rusland nog niets aan de hand was.
Mochten de conflicten met Rusland (onder meer over de Oekraïne) volledig uit de hand lopen dan zal de LNG-terminal nog sneller vollopen. Dat is pas aan de orde als Europa besluit tot een volledige energieboycot van Rusland of als het land zelf de gaskranen dichtdraait (wat niemand gelooft).

Investering succes
Maar los van deze politieke schermutselingen is de investering op de Maasvlakte nu al een groot succes aan het worden door de grote toenemende vraag in Europa, zo vertelde president-directeur Castelein bij de presentatie van de halfjaarcijfers van het Havenbedrijf jl. vrijdagmorgen.
De voor de werkgelegenheid altijd belangrijke containeroverslag nam in het eerste halfjaar toe met 2,7 procent in tonnen (5,8 procent van het totaal in de goederenoverslag) en met 1,9 procent als gerekend wordt in de ruim zes miljoen eenheden (TEU).
Als Maasvlakte 2 volledig in gebruik wordt genomen de komende jaren is er weer volop ruimte voor heel veel groei in de containersector waarin operators (rederijen) erg veel investeren in schaalvergroting van hun schepen.

De overslag van LNG, zoals in deze betonnen tanks, nam in het eerste halfjaar van 2014 al flink toe (tot 550.000 ton), vooral door de toename van de doorvoer naar het achterland in Noordwest-Europa.

De ruwe olie en olieproducten zorgen altijd nog met 38 procent voor het zwaartepunt in de overslag van de haven. Niet voor niets wordt Rotterdam dé oliehaven van Europa genoemd. Die sectoren zullen het volgens Castelein de komende jaren wel wat lastiger krijgen doordat het Rotterdamse petrochemische complex marktaandeel gaat verliezen aan het Midden Oosten, Verre Oosten en de Verenigde Staten waar er nog groei is in raffinagecapaciteiten. De wereld in olieverwerking zoekt altijd het laagste punt in prijzen en beschikbaarheid.

Onderzoek EC
Financieel-directeur Paul Smits ging nog in op het onderzoek van de Europese Commissie naar concurrentievervalsing tussen havens in tien landen door het niet betalen van vennootschapsbelasting (in onder meer Nederland, België en Frankrijk) en door rechtstreekse verliesfinanciering in bijvoorbeeld de haven van Hamburg in Duitsland.
Voor Rotterdam als marktleider in Europa is zo’n onderzoek volgens Smits altijd goed wat ook door sommige onwetende media in twijfel is getrokken. ‘Gelijke monniken gelijke kappen.’
Overigens mocht Europa besluiten tot algemene invoering van vennootschapsbelasting over de nettowinst van het Havenbedrijf Rotterdam (in het eerste halfjaar van 2014 ruim 119 miljoen euro) dan wordt dat toch grotendeels vestzak-broekzak.
Waarschijnlijk zal de nationale overheid (die dan de vennootschapsbelasting krijgt) uit zijn budget de gemeente Rotterdam op een andere manier compenseren (als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf strijkt de gemeente thans jaarlijks tientallen miljoenen aan dividend op).

Op deze site is al meerdere keren het belang aangegeven van het Rotterdamse havengebied voor de regio en de nationale economie. Het Havenbedrijf wijst er in zijn halfjaarbericht op dat de haven 150.000 banen (ook buiten het gebied) genereert. Dat zal de komende jaren niet anders zijn en misschien zelfs nog groeien.


Een voorbeeld van de kracht van de Rotterdamse haven is de afbouw van de Pieter Schelte. Dit grootste werkschip ter wereld van 382 meter lang is gebouwd in opdracht van offshore-dienstverlener Allseas en wordt afgebouwd op een binnenmeer op Maasvlakte 2. Speciaal voor het schip wordt daar een diepe put gegraven. Het nieuwe hefsysteem, gebouwd in Italië, is in staat om drie Eifeltorens op het schip te hijsen. Dit geeft aan om welke gewichten het gaat. Allard Castelein noemt dit schip een prima staaltje van de Nederlandse industrie.

cor van eck :
Spanje heeft de intentie om net zoals Rotterdam als hub van LNG voor Europa te gaan fungeren , temeer omdat er een pijpleiding van Algerije naar Spanje loopt. Mochten ze met Frankrijk tot een akkoord komen en/of het netwerk door Frankrijk uitbreiden dat is het naar mening gedaan met de droom van Rotterdam. Als de noordelijke route is afgesloten zal er meer gas uit N.Afrika en de Arabische staten komen en dan is Spanje qua vaarttijd en ligging veel dichter bij. Kijk ik
roep maar eens wat .............

dinsdag 16 sep 2014

cor van eck :
Ik vraag me in alle ernst af wanneer deze cijfers in een rapport zijn vervat , want na vele jaren research en onderzoek is mijn ervaring dat deze vaak al lange tijd zijn gedateerd en niet up to date zijn. Statistieken bijhouden is sedert de EU niet de sterkste kant en al zeker niet als er geen omgevingsfactoren bij zijn betrokken. Voorbeeld; sinds het gerommel met de Oekraïne en de in mijn ogen ridicule sancties tegen een Rusland zijn de zaken verandert en kan welk eens heel anders uitpakken voor Rotterdam dan de meeste dromen. Zeker als je het over olie en gas hebt dan verschijnen er zeer donkere wolken aan de hemel. Ik weet niet of het de heer Castelein bekend is , maar in Spanje loopt men zich al warm voor het ontvangen en distribueren van LNG uit N.Afrika m.n. Algerije naar de rest van Europa. Frankrijk schijnt nog een hobbel te zijn, omdat dit land voor het grootste deel energie uit kernreactoren produceert en dus geen groot gasnetwerk heeft. Spanje heeft de intentie om net zoals Rotterdam als hub van LN

dinsdag 16 sep 2014

Schrijf uw reactie
Type de code over: