Recessie: Haven soepel voor rederijen

4313-recessie-haven-soepel-voor-rederijen (Door Hans Roodenburg)

De scheepvaart van en naar Rotterdam wordt dankzij de economische crisis volgend jaar gespaard in zijn haventarieven. Daardoor wordt de concurrentiepositie van de haven ten opzichte van directe concurrenten als Antwerpen en Hamburg versterkt.


Normaal gesproken zouden de tarieven volgend jaar met gemiddeld 2,3 procent omhoog zijn gegaan.

De havengelden in Rotterdam dalen in 2013 onder het niveau van 2008. De al bestaande kortingen worden gehandhaafd, de inflatie wordt wederom niet doorberekend én het Havenbedrijf Rotterdam geeft daar bovenop nog een extra korting van 2 procent.
Het Havenbedijf Rotterdam besteedt daarnaast €5 miljoen van het binnenkomende havengeld aan initiatieven van het bedrijfsleven om de haven duurzamer te maken.

De mammoettankers zorgen voor hoge inkomsten uit havengelden. Foto's Cees de Keijzer

Douceurtjes
Deze douceurtjes aan het bedrijfsleven zijn tot stand gekomen ‘na constructief overleg’ met Deltalinqs (de Rotterdamse ondernemersorganisatie voor haven en industrie) en de VRC (Vereniging Rotterdamse Cargadoors).
Al meerdere jaren geeft het Havenbedrijf vanwege de economische crisis kortingen en berekent het de inflatie niet door. Dit resulteert in 2013 in een korting van 8,6 procent ten opzichte van de haventarieven waarin de inflatie over de afgelopen jaren wel zou zijn meegenomen en geen extra korting zou zijn gegeven. De reders betalen hierdoor in 2013 gezamenlijk zo’n € 30 miljoen minder aan het Havenbedrijf.
President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf verklaart het sparen van de havenkosten als volgt: ,,Hoewel de overslag licht groeit, zien we dat veel bedrijven een zware tijd doormaken. Met deze forse korting hopen we onze klanten een steuntje in de rug te geven én lading aan Rotterdam te binden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Daarnaast is het een goed signaal dat we € 5 miljoen extra gaan besteden aan initiatieven van het bedrijfsleven om de haven duurzamer te maken.”

Kwaliteit
Voorzitter Wim van Sluis van Deltalinqs: ,,De haven van Rotterdam versterkt haar positie, als de grootste en kwalitatief beste haven, met een steeds beter concurrerend tarief. Samen met het havenbedrijfsleven kan zo verder worden gewerkt aan het vergroten van het marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range. Dit signaal naar de markt geeft de juiste impuls om de import en export nog meer via Rotterdam te laten lopen en betekent een stimulans voor de Rotterdamse en Nederlandse economie.”
Voorzitter Albert Thissen van de Vereniging Rotterdamse Cargadoors: ,,Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiermee laten zien oog te hebben voor de zeer moeilijke situatie waarin heel veel rederijen zich bevinden en te begrijpen waar de markt nu behoefte aan heeft.”
Havengeld is één van de grote inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. Het onderstreept ook het belang van de haven voor de Rotterdamse samenleving. Dat belang wordt vaak onderschat bij de mensen die niet in de haven werken.

De containerterminals hebben grote economische waarde voor heel Nederland.

Werkgelegenheid
Zowel gevoelsmatig als harde cijfers geven aan dat de stad héél veel slechter af zou zijn als zij geen inkomsten uit de haven had. Dat nog afgezien van het allerbelangrijkste economische gegeven dat de directe werkgelegenheid al circa 85.000 arbeidsplaatsen omvat en dat de nationale schatkist aardig meepikt dankzij allerlei belastingen (onder meer btw).
De jaarlijkse 45 tot 50 miljoen euro aan dividend uit het Havenbedrijf lijken voor de gemeente Rotterdam op de totale baten (in 2013 bijna 4 miljard waarvan het merendeel komt uit het gemeentefonds van de overheid) marginaal. Maar niks is minder waar. Als op deze dividendopbrengsten ‘etiketjes’ zouden worden geplakt in de Rotterdamse uitgaven dan zou daarmee bijvoorbeeld alle kosten worden gefinancierd voor ‘toezicht en handhaving’, óf het allergrootste deel van de ‘brandweerzorg en crisisbeheersing’, óf de bijzondere bijstand en de bibliotheken bijna samen.
Of om eens een ander voorbeeld te noemen kan met het havendividend de helft van alle subsidies in de cultuursector worden betaald.

Het moge duidelijk zijn, zonder de haven zou ook een heleboel minder in de gemeente Rotterdam kunnen gebeuren.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Stad en platteland

Het verhaal is van Annie Proulx. Het staat in 'Heart Stories'. Het gaat over Lime, een jongeman met rood haar en een soort innerlijk vuur dat erop lijkt 'of hij snel van binnen op aan het branden is'.

Een vuur dat sommige vrouwen aantrekkelijk vinden. Lime is met zijn vriendin Charlotte buiten de stad gaan wonen. Ze droomden dat ze daar een handeltje in Peruviaanse poncho's op konden zetten. Dat plan mislukt, maar dankzij het geld van de ouders van Charlotte overleven ze. Lime heeft in de heuvels een groep verlopen eenzelvige landbouwers gevonden die op woensdagavond fantastische zelf geschreven muziek maken. Hillbillymuziek, origineel en ontroerend goed gespeeld. De muzikanten zijn stug en weinig spraakzaam, maar ze staan hem toe dat hij meespeelt. Hij ontdekt dat de zangeres, een goed in het vet zittende, maar mooie jongedame, de schrijfster van de songs is. Haar vader speelt ook mee. De enige keer dat hij overdag langs komt, is zij alleen. Hij verleidt haar. Als haar huisgenoten waaronder haar vader, thuiskomen van het werk op het land en hen ontdekken, roept hij dat hij van haar houdt. Op dat moment ontdekt hij dat de man waarvan hij dacht dat het haar vader was, haar echtgenoot is. Hij rent voor zijn leven en keert er nooit meer terug.

  • Nieuw

  • Reacties