Code Oranje!

5561-code-oranje (Door ManuelKneepkens)
Is ons Koningshuis tegen de tand des tijd bestand? Weliswaar vertelt steevast zo’n 80 % van de geënquêteerden, dat men het koningshuis niet kwijt wil, maar toch… er vallen scheurtjes te constateren in de relatie tussen koning Willem Alexander en zijn onderdanen.
Gemor over zijn vakantieverblijf in Griekenland, aanpalend aan dat van Poetin (!), waarvan de belastingbetaler opdraait voor de dure omheining en de extra zware steiger voor de dure speedboot, die de koning heeft gekocht, zijn het nog niet eens zozeer.
Maar zijn continue bespotting als ‘Willy’ in het populaire programma Lucky TV plus dat recent de uitroep ‘Fuck de Koning!’ (‘binnen de context van het publieke debat’) volgens Justitie geoorloofd(!) is, kan best wel eens het begin van het einde inluiden.


Recent bezocht Koning Willem Alexander, vergezeld van koningin Máxima, het Witte Huis. Zie hem daar zitten tegenover president Obama. Alsof hij aan hem gewaagd is. Dat is niet zo onzinnig als het lijkt.
Wat macht betreft is onze koning weliswaar duidelijk de mindere, maar… financieel in het geheel niet.
Willem Alexander strijkt elk jaar 823.000 euro op aan salaris. De president van de Verenigde Staten moet het met de helft doen 362.000 euro (4000.000 dollar).
Wordt het langzamerhand niet eens tijd om te concluderen dat onze koning zwaar overbetaald wordt?
Voor ons, het volk van Nederland, is dat blijkbaar geen probleem. Zo verontwaardigd als men is, en terecht, over de graaizucht van onze bankiers, zo stil is men het over de graaizucht van ons Koningshuis.
Oranjeliefde maakt blijkbaar blind…

Ooit werd een generatie na het uitbreken van de Franse revolutie een man tot koning van Holland en België uitgeroepen Willem I.
Het volk was er niet bij betrokken. Een driemanschap van notabelen o.l.v. de Rotterdamse zakenman G.K. van Hogendorp verrichtte de klus.
De vorst zat er niet mee dat het volk niets wist van zijn benoeming.
Integendeel, hij had weinig op met het volk.
,,De grondwet is een speeltje voort het volk om dit de waan van vrijheid te geven, terwijl men het in wezen kneedt naar de omstandigheden,” zo uitte hij zich.

Deze eerste Hollandse monarch voerde in Nederlands Indië het ‘Cultuurstelsel’ in.
Door gedwongen verbouwing van producten voor de Nederlandse staat, konden de Javaanse boeren onvoldoende verbouwen voor eigen gebruik en stierven velen de hongerdood.

Koning Willem II laat een wat gunstiger indruk achter. Hij legde zich in 1848 bij de grondwetswijzing van Thorbecke neer. Sindsdien hebben wij een constitutionele monarchie.
Maar ook hij had zo zijn duistere kant. De journalist Eiller Meeter, zijn tijdgenoot, die aan het licht bracht dat Willem II jaar in jaar uit gechanteerd werd om zijn homoseksuele verhoudingen werd stelselmatig als leugenaar neergesabeld. Pas in 2004 bleek uit toen eindelijk vrijgekomen stukken uit het hof-archief, dat Meeter wel degelijk gelijk had.
De zoon van Willem II, Willem III, had het niet op de democratie. Hij deed werkelijk van alles om onder de nieuwe grondwet uit te komen. Bovendien was het een notoir onhebbelijke persoon berucht om zijn verregaande woedeaanvallen (Koning Gorilla).

Een voorbeeld: de burgemeester van Den Haag had misdaan in de ogen van de koning en moest… onmiddellijk gefusilleerd worden. De koning riep daartoe daadwerkelijk soldaten op!
Ook was hij notoir antipapist. Zo weigerde hij de eerste steen te leggen voor het rijksmuseum, omdat het ontwerp in zijn ogen een ‘te katholiek uiterlijk’ had. Op het laatst raakte hij zo verward, dat hij staatsstukken begon te ondertekenen met zelfverzonnen pauselijke namen!
Omdat zijn zonen, de kinderen van zijn eerste vrouw Sophie, inmiddels overleden waren zat het land zonder troonopvolger. De regering drong erop aan dat Willem hertrouwde (en zich voortplantte…), anders was het wat de monarchie betreft einde oefening. Willem bleek bereid te huwen met zijn maîtresse Emilie Ambre, een Parijse operazangeres die hij de titel ‘Comtesse d’Ambroise’ gegeven had, maar dat was de regering toch te gortig.
Uit Duitsland werd de 20 jarige Emma von Waldeck-Pyrmont opgetrommeld en zowaar het lukte. Willem III kreeg een dochter, Wilhelmina.

Wilhelmina trouwde met Hendrik (Heinrich) von Mecklenburg. Een dégénéré, permanent dronken en graag gezien gast in de Haagse bordelen.
Hoe dan ook, hij kweet zich van zijn taak en zorgde voor een troonopvolgster Juliana.
Ook Wilhelmina was de democratie weinig toegenegen. Toen zijn in 1945 terugkeerde uit haar Londense ballingschap wilde zij regeren zonder parlement. Het werd haar tot haar grote ergernis verhinderd.

Juliana trouwde, net als haar moeder, met een lid van verarmde Duitse adel, Bernhard zur Lippe Biesterfeld, voormalig lid van Hitlers SS.
Deze Bernhard wilde tijdens de Greet Hofmans-affaire koningin Juliana in een gekkenhuis laten opsluiten en regent worden totdat dochter Beatrix achttien was.
Sociaaldemocraat premier Willem Drees redde toen de monarchie.
Later incasseerde Bernhard 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Sociaaldemocraat premier Joop Den Uyl redde toen de monarchie.
Tijdens zijn huwelijk met Juliana kreeg Bernhard meerdere dochters waarvan twee niet van Juliana. Van zijn wettige dochters trouwde Irene met een Spaanse Carlist en Beatrix met Claus von Amsberg die in de Hitlerjugend werd opgevoed. Voorspoedig verging het Claus niet. Zijn deskundigheid inzake ontwikkelingssamenwerking mocht hij slechts mondjesmaat inzetten want dat zou maar problemen geven met de ministeriële verantwoordelijkheid. Claus geraakte van zijn leven als prins-gemaal ‘in gedwongen ledigheid’ zwaar depressief.

Willem Alexander van Amsberg, de zoon van Beatrix en de huidige koning
trouwde met Máxima Zorreguieta, dochter van een staatsecretaris in de regering
van de Argentijnse dictator Videla.
Mensen onwelgevallig aan zijn regiem liet deze Videla zonder pardon vanuit vliegtuigen in zee gooien.
Sociaaldemocraat premier Wim Kok redde toen de monarchie.

Conclusie: De uiterst reactionaire Oranjemonarchie heeft twee eeuwen lang
uitsluitend het voortbestaan van zichzelf gediend.
Wordt het niet tijd dat Nederland eindelijk eens een gekozen staatshoofd krijgt?

Maar nee… de meerderheid van het Nederlandse volk wil dat niet. De oproep ‘Fuck de Koning’ slaat dan ook in het geheel niet aan. Wij houden namelijk van onze Oranjes.
Wij willen ze helemaal niet fucken! Integendeel.

Dus… fuckt de koning ons!

Hans van den Bos :
Hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=P8-Vr_r36Fg

vrijdag 12 jun 2015

Hans van den Bos :
Het is me duidelijk Wim, dat je totaal niet weet wat voor een land N. Korea is. Daarom hier een link naar een Youtube video van Christopher Hitchens over N. Korea. Ik hoop dat je Engels goed genoeg is om deze, helaas te vroeg overleden, journalist te begrijpen.

vrijdag 12 jun 2015

Wim :
Ja een atheistische republiek met als voor beeld Noord-Korea en de fantastiche voormannen Lenin,Stalin,Mao.Alleen die atheistische republieken zijn aan het herkerstenen en China over 15 jaar geheel Christelijk. Het kan verkeren ze Bredero.
Maar goed we hadden het over code oranje wat dat dan ook mogen zijn.Met de repiblikeinse beweging in Nl die we nu hebben zal de republiek nooit een feit worden.Ze praten over de republiek on der genot van een glas wijn en bitterballen en zijn kruiperig tegen de koning.

Maar dat eens de Republiek van de Verenigde Nederlanden een feit zal zijn is zeker maar (gelukkig) voorlopig niet.

vrijdag 12 jun 2015

Hans van den Bos :
Hans Roodenburg: ''Manuel mag blij zijn.....''
Wilders zou zeker na vier jaar of zo opgedonderd zijn en dan waarschijnlijk voorgoed, wat heel mooi zou zijn.

Manuel: ''Wilhelmina trouwde met Hendrik (Heinrich) von Mecklenburg. Een dégénéré, permanent dronken en graag gezien gast in de Haagse bordelen.''

Ja zeker, samen met Louis Couperus, beiden gek op jonge jongetjes.

Weg met ervende koningen! Leve een Atheistische Republiek der Nederlanden, of nog liever een Atheistische Republiek van Europa.

Ik hoopt dat ik geen taalfoutjes gemaakd hebt!

vrijdag 12 jun 2015

R.Sorensen :
Ben blij met het commentaar van Hester van Sandt op dit totaal nutteloze stukje, dat naast talloze taalfouten ( ben de laatste die er iets over mag zeggen) vele quasi historische feiten als waarheid verkoopt.
Kost teveel tijd om het allemaal aan te tonen.
Als het echt zo is dat ieder stukje van de redactie geplaatst wordt, dan mag Manuel toch wel tegen zichzelf beschermd worden?

donderdag 11 jun 2015

R.Sorensen :
Wordt het me weer niet gegund? Zeker omdat ik ook schoolmeester ben.

donderdag 11 jun 2015

Hans Roodenburg :
De schoolmeestertoon van de nieuwe 'reaguurder' Hester bevalt mij wel. Zou een goede eindredacteur zijn: precies, dwars in haar opvattingen, maar mag géén essenties in verhalen veranderen... Daarvoor heb je tegenwoordig de reacties!

donderdag 11 jun 2015

Wim :
Wim is een voorstander dat de Nederlanden een Republiek is,maar aangezien dat je er toch niet moet aandenken dat een of andere zakkenvullend partijlid- politicus van wat voor partij dan ook president zou worden, is de realiteit ;laat dat koningshuis voorlopig maar zitten,zo slecht doen ze het niet.
En dat het koningshuis geld kost is altijd flauwe zever ook een president als staatshoofd kost geld.

donderdag 11 jun 2015

Hester van Sand :
8 fout:

• Willem-Alexander

Toen had ik dus geen zin meer om verder te tellen.
(Ik gok dat Manuel iemand van standing en verdienste of iemand die iets kan en iets doet, iemand die iets voorstelt kortom, snoevend de loef af heeft gestoken, de maat heeft genomen, op zijn plaats heeft gezet en terecht gewezen, en dat hij daar zelf als glorieuze overwinnaar, mensenreder, wijsgeer, wereldwonderen oplosser-al-uwer-problemen uit tevoorschijn komt. )

Wat een knurft: ik zou me schámen!

donderdag 11 jun 2015

Hester van Sand :
1e zin: "Is ons Koningshuis tegen de tand des tijd bestand?"
(2 fout, moet zijn:) Is ons koningshuis tegen de tand des tijds bestand?

2e zin: (Zie boven)
• "80 %" moet zonder spatie, maar hoort te zijn geschreven als 'tachtig procent' of desnoods '80 procent'.
• "steevast": is niet kwantitatief en bovenal geen controleerbare bewering, evenmin als "de geënquêteerden": welke dan?
• De komma na "geënquêteerden" hoort er niet.
• 'Tand des tijds' mist wederom een S.
• Na "maar toch" volgt een beletselteken (...), het einde van een zin. De nieuwe zin "er vallen scheurtjes [...]" dient daarom met een kapitaal te beginnen.

Op de bassisschool is dat zeven fout. In één alinea. De eerste alinea. Van iemand die zich schrijver noemt.
Dan haak ik dus af, met uw welbevinden en begrip, naar ik hoop en verwacht.

We mogen blij zijn dat Manuel geen president is!
'Legend in his own lunchime" ;-)

donderdag 11 jun 2015

Hester van Sand :
@ Hans Roodenburg
-"Manuel mag blij zijn dat" iemand deze site nog bezoekt en zijn pretentieuze rommel léést!
- Ik ben zo vrij u te parafraseren en bovendien aan te spreken, want u heeft kennelijk nog wel de puf om door Kneepkens woordenbagger te ploeteren.
-"TLDR", kent u die uitdrukking?
"Too Long, Didn't Read": de intellectuele tegenhanger van "Dûh", maar het betekent hetzelfde.
-Zelf ben ik van een andere generatie –net als u–, die nog wel leest, en heeft leren lezen.
En schrijven.
-Want met het risico voor 'schoolmeester' te worden uitgemaakt (da's erger dan smeris, nsb-er of nazi, moet u weten; ik weet het want ik bén en schoolmeester) wil ik graag aangeven waarom ik al struikelde nog voordat ik de kans kreeg van de inhoud kennis te nemen.
-De eerste zin:
Is ons Koningshuis tegen de tand des tijd bestand? Weliswaar vertelt steevast zo’n 80 % van de geënquêteerden, dat men het koningshuis niet kwijt wil, maar toch… er vallen scheurtjes te constateren in de relatie tussen koning Willem Alexander en zijn oIs ons Koningshuis tegen de tand des tijd bestand? Weliswaar vertelt steevast zo’n 80 % van de geënquêteerden, dat men het koningshuis niet kwijt wil, maar toch… er vallen scheurtjes te constateren in de relatie tussen koning Willem Alexander en zijn onderdanen.

donderdag 11 jun 2015

Hans Roodenburg :
Manuel mag blij zijn dat Wilders geen president is of om een dwarsstraat te noemen R. Sörensen...

woensdag 10 jun 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties