De Oerknal - een e-mail van God

4728-de-oerknal-een-e-mail-van-god (Door Manuel Kneepkens)

In den beginne was er Niets
En dat ontplofte!

Ook dat nog!

Ik ben een liefhebber van de Amerikaanse sitcom ‘Seinfeld’. Recent zond tot mijn grote vreugde Veronica die TV-serie opnieuw uit, iedere werkdag rond een uur of zes. Soms 18.05, soms 18.10, soms 18.15. Al naar gelang de lengte van het reclameblok. Er viel geen peil op te trekken.


Daardoor werd ik nogal eens geconfronteerd met het laatste gedeelte van het voorafgaande programma, geheten 'Braniac'.
Een uiterst maf programma, waarin een aantal ‘nerds’ zich voornamelijk bezig bleek te houden met vragen als: ,,Hoeveel caravans kan men opblazen met één staafje TNT?’’
Laatst was ‘good old’ Tina Turner te gast en mocht, zowaar, een hele (houten) bungalow laten ontploffen!
Een superknal!
Hiervan raakt Tina zo door het dolle, dat de inmiddels de tachtig naderende Popartieste een woeste apendans begon als in haar beste tijd op de poppodia van de jaren zestig!
Voeg hierbij het onnoemelijke enthousiasme waarmee mensen zich aan vuurwerk te buiten gaan, elk jaar, in de nieuwjaarsnacht en men vraagt zich al gauw af of het ‘knallen’ wellicht in de menselijke genen zit voorgeprogrammeerd.

En in het verlengde daarvan… zou ons grote knal-verlangen soms iets te maken hebben met de oerknal, the Big Bang?
Maar hoe kom je daarachter?
God móet weet hebben van de oerknal. Dat kan haast niet anders. Immers God is eeuwig. Dus was Hij er ook al voor de oerknal.
Dus, of Hij heeft die oerknal zelf verwekt… of, als Hij dat niet heeft gedaan, dan moet Hij op zijn minst toch enige kennis bezitten over het tot stand komen van die oerknal toentertijd. Daar zou je Hem eigenlijk naar moeten kunnen vragen.
Maar ja... God iets vragen kan immers sinds eeuwen uitsluitend via een hoogst onbetrouwbaar medium: het gebed.

Onbetrouwbaar?
Jazeker.
Zo heeft ondergetekende in zijn jeugd jarenlang bijna dagelijks God om een nieuwe fiets gebeden, om maar niet steeds door weer en wind op het afdankertje van de broer boven hem naar school te moeten fietsen. Die broer had die piepende rammelkast op zijn beurt gekregen van de broer boven hem, ons beider oudste broer. En die had hem weer als afdankertje van vader K. Een onding was het!
Dag en nacht tot God gebeden dus… en niet alleen consequent nul op het rekest maar ook nooit ook maar iéts van een antwoord! Een afwijzend antwoord, desnoods. Dan had je tenminste geweten waar je aan toe was. Niks daarvan.
Zwijgen! Een zwijgen ‘immens’ als het heelal.

Godzijdank, dat soort sores is heden voorgoed verleden tijd. Vandaag de dag blijkt God vrij eenvoudig te bereiken via een veel betrouwbaarder communicatiemiddel dan het gebed: het Internet…
Je kunt God nu een e-mail sturen! Je moet dan uiteraard wel Gods e-mailadres weten.
Het heeft mij tamelijk veel moeite gekost om het te pakken te krijgen, maar… het is mij gelukt.
Hier komt het. Schrijf het op! Het kan van pas komen.
god@heelal.com

De inhoud van mijn e-mail aan God luidde: ,,Hoe zit dat met de oerknal, God?’’
Prompt kreeg ik de volgende e-mail terug.

Beste Aardworm,
Waarom spreek ik je zo aan? Heus, het is allerminst beledigend bedoeld. Omdat Darwin het erbij heeft laten zitten. Die komt niet verder, dan de constatering dat de aap en de mens een zelfde voorvader hebben. Bepaald geen doordenkertje, die Darwin.
Want als je doordenkt, echt doordenkt, mens, dan kom je uit bij de worm. Niet de oeraap is je allereerste voorvader - of voormoeder, zo je wilt – maar de worm. Het heelal zit niet voor niets stikvol wormgaten.
Lang geleden al, in mijn ‘Groot Joods Sprookjesboek’, bijgenaamd ‘de Bijbel’ heb ik dat aldus verwoord:
,,Aardwormen zijt gij en tot de aarde keert gij terug!’’
Bekender in de (vrije) vertaling als: ,,Stof zijt ge, en tot stof keert ge weder!’’
Wat overigens allemaal op hetzelfde neerkomt: ,,Vroeg of laat ga je de pijp uit, aardworm! Punt. Uit!’’

Niet de geboorte van de aapachtige is dus de belangrijkste revolutionaire gebeurtenis in de natuurlijke historie voorafgaande aan de geboorte van de mens, maar de geboorte van de aardworm.
Wat is er dan wel zo revolutionair aan de aardworm?
Welnu, de aardworm is het dier waarbij mond (input) en anus (output) ‘voor het eerst’ strikt gescheiden zijn! (strikter dan bij ons kerk en staat…).
Dat was bij de diersoorten voorafgaand aan de worm niet het geval, daar vielen mond en anus samen.

Terug naar de Bijbel, die stelt: ,,Dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.”
Dat is dus te kort door de bocht. Het moet uiteraard zijn: ,,De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de worm… en de worm is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God!
De schepping ontstond, toen ik, God, - een kwestie van voortschrijdende beschaving - mijn anus scheidde van mijn mond!’’
Dat ging natuurlijk gepaard – dat kon ook niet anders! - met een enorme scheet: de Oerknal!

Kortom, zij die beweren: ,,Het heelal is een enorme flater van God, die hebben eigenlijk gelijk.’’

Was getekend,
God

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties