Missie volbracht…

5462-missie-volbracht (Door Geert-Jan Laan)
Op woensdag 19 april 1989, in de vroege middag, liep ik samen met de toenmalige hoofdredacteur van Het Vrije Volk Gerard Krul over de Westblaak in Rotterdam naar onze krant in de Witte de Withstraat. We kwamen uit het kantoor van het Algemeen Dagblad aan de Westblaak waar we een ‘informeel broodje’ hadden gegeten met Hans van de Velde, directeur van de Nederlandse Dagblad Unie, de uitgever van onder meer de NRC en het AD, en tevens commissaris van Het Vrije Volk. Ik was directeur en plaatsvervangend hoofdredacteur van dat Vrije Volk.


De boodschap van deze aimabele man was niet prettig. De verliezen van Het Vrije Volk waren opgelopen tot zo'n vier miljoen gulden per jaar en er zat maar een ding op: fuseren met het overigens ook verlieslijdende Rotterdams Nieuwsblad. Dat zou ook de naam van de nieuwe krant moeten zijn met plaats voor slechts tien tot twintig redacteuren van Het Vrije Volk. ,,Dat nooit,’’ zeiden wij. ,,Als er een fusie komt dan een gelijkwaardige inbreng van beide kranten en een nieuwe naam.”

Op de terugweg naar de krant zei ik tegen Gerard Krul: ,,Een historisch moment. Ons wordt gevraagd de krant die nu bijna negentig jaar geleden door de SDAP-leider Troelstra is opgericht om de emancipatie van de Nederlandse arbeiders te bevorderen ten grave te dragen.”
Krul kauwde daar even op en zei: ,,Inderdaad, daar is die krant voor opgericht. Maar misschien is die missie wel geslaagd en zijn we overbodig.”
Die avond besloot ik maar eens een dagboek bij te houden onder de naam ‘Verslag van een fusie’. En dit citaat staat op de eerste bladzijde. Een kopie van het dagboek ligt al enkele jaren bij het Persmuseum in Amsterdam. En het loopt door tot begin 1992.

Ik moest er aan denken naar aanleiding van de rampzalige verkiezingsuitslag voor de PvdA. Is de oorspronkelijke missie van de SDAP en de PvdA volbracht? Of wordt die missie nu uitgevoerd door de SP die de PvdA links heeft ingehaald?
Ik weet het nog niet. De verschillen in beloning nemen fors toe. Er worden duizenden mensen op straat gekieperd. Het internationale kapitalisme regeert en soms zelfs dicteert internationale geldstromen. We weten ook dat het communisme geen aanlokkelijk alternatief is, maar de gematigde sociaal democratische partijen die in de Scandinavische landen, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk toch een voor die tijd ongekende welvaart hebben bewerkstelligd kunnen toch niet zo maar verdwijnen.

Een ding weet ik wel zeker. In deze omstandigheden is een sterke krachtdadige vakbeweging een absolute noodzaak.

R.Sörensen :
Eigenlijk is het jammer dat ik een illustratie van de stelling dat de social democratie al of niet haar doel heeft bereikt tot uitgangspunt van de discussie hier heb gebombardeerd.

Toen oud vakbondsman,miljonair en bankiersvriend Wim Kok zijn partij omdoopte tot "kaderpartij", deed hij dat, zoals hij bij iedere ademtocht doet,uit pragmatische overwegingen. Op de congressen en vergaderingen zag hij niet anders dan "Marcel van Dammen", "Pepers" en"Pronken" die net als hijzelf de social democratische beginselen omarmden om een belangrijke bestuurlijke functie te verwerven. Hij sanctioneerde dat!
Trouwens heel legaal die hunkering naar bestuurlijke macht, maar stap dan over naar D66 en verschuil je niet achter het gelijkheidsbeginsel, dat je in de praktijk met voeten treed.

woensdag 08 apr 2015

Hans Roodenburg :
Ik ben afkomstig van Het Vrije Volk. Naast ouderwetse 'rooien' waren er ook genoeg gematigden qua politieke kleur. Net zoals er bij het Rotterdans Nieuwsblad niet alleen 'rechtse ballen' waren. Ik kon het met een deel van de redactie van het RN heel goed vinden. HVV had trouwens bij de fusie 50.000 betaalde oplage. RN iets minder. Het RD begon met 112.000. Het huidige AD Rotterdams Dagblad nu: onder de 100.000. Let wel RD en AD samen in deze regio! Teloorgang van pint los van al deze politieke bespiegelingen hier van de reageerders.

vrijdag 03 apr 2015

Wim :
Nou Ronald het klopt wel op 2-4 1991 werd het Rotterdams Nieuwsblad Rotterdams Dagblad dus de krant veranderde van naam RD en richting maar al jaren abonnee wat betekende voor veel mensen opzeggen.

Het zou inderdaad prettig zijn als je je bijdrage zou kunnen herstellen of verbeteren.Wij sluiten ons bij die vraag aan.

vrijdag 03 apr 2015

R.Sörensen :
Bij herlezen zie ik dat ik abusievelijk Rotterdams Dagblad heb geschreven, waar ik natuurlijk Rotterdams Nieuwsblad had moeten schrijven (voor fusie tot RD)
RL moet natuurlijk zijn L.Rotterdam.
Er zijn sites, waar je kunt herstellen. LR site b.v.

donderdag 02 apr 2015

Wim :
Van jongs af aam abonnee van het RD direct toen ze samen gingen met het linkse kwajejongens blad gelijk op gezegd.Dat gaat niets meer worden en dat is helaas gebeurd.Al met al een behoorlijke Rotterdamse krant vrij en wars van het lezersvolk manipuleren heb je niet meer ;jammer.

donderdag 02 apr 2015

R.Sörensen :
Grappig. Ik heb die fusie als lezer meegemaakt en ik was ook helemaal niet blij.

Als bewust Tros lid en enige VVD stemmer op een openbare school (wel nog lid van de bond) vreesde ik - als kenner en ex lid van de peveda, voor de linkse drammerigheid en gelijkhebberigheid -dat mijn Rotterdamsch Dagblad snel zou verlinksen.

Wat een gelijk heb ik gekregen! Het RD heb ik opgezegd, nadat men de onbeschaamdheid had om Fortuyns woonplek te vermelden, na het beruchte “ buitengewoon minderwaardig mens”* incident met Marcel van Dam, wiens stelling door het RD uiteraard 100% werd onderschreven.

Het is …. Manuel Kneepkens geweest, die me er op wees, dat een Rotterdams politicus niet zonder het RD kan! De fusie van het RD met het AD is ook een catastrofe geworden, want het AD is door de gebruikelijke linkse moreel verheven instelling uiteindelijk niets anders dan een spreekbuis van de peveda. Het RD daarentegen begrijpt dat het gros van haar lezers RL stemt. Heeft een tijd geduurd, maar “zand er over”

• Bij een bijeenkomst in de Rode Hoed (ontmoette Salima Belhaj voor het eerst) verontschuldigde Van Dam zich bij me voor zijn uitlating. Ik vertelde hem, dat bij Fortuyn (al overleden) te hebben moeten doen of anders in het openbaar zijn verontschuldiging te herhalen. De grootgrondbezitter (tegenwoordig SP) zweeg!

donderdag 02 apr 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties