Missie volbracht…

5462-missie-volbracht (Door Geert-Jan Laan)
Op woensdag 19 april 1989, in de vroege middag, liep ik samen met de toenmalige hoofdredacteur van Het Vrije Volk Gerard Krul over de Westblaak in Rotterdam naar onze krant in de Witte de Withstraat. We kwamen uit het kantoor van het Algemeen Dagblad aan de Westblaak waar we een ‘informeel broodje’ hadden gegeten met Hans van de Velde, directeur van de Nederlandse Dagblad Unie, de uitgever van onder meer de NRC en het AD, en tevens commissaris van Het Vrije Volk. Ik was directeur en plaatsvervangend hoofdredacteur van dat Vrije Volk.


De boodschap van deze aimabele man was niet prettig. De verliezen van Het Vrije Volk waren opgelopen tot zo'n vier miljoen gulden per jaar en er zat maar een ding op: fuseren met het overigens ook verlieslijdende Rotterdams Nieuwsblad. Dat zou ook de naam van de nieuwe krant moeten zijn met plaats voor slechts tien tot twintig redacteuren van Het Vrije Volk. ,,Dat nooit,’’ zeiden wij. ,,Als er een fusie komt dan een gelijkwaardige inbreng van beide kranten en een nieuwe naam.”

Op de terugweg naar de krant zei ik tegen Gerard Krul: ,,Een historisch moment. Ons wordt gevraagd de krant die nu bijna negentig jaar geleden door de SDAP-leider Troelstra is opgericht om de emancipatie van de Nederlandse arbeiders te bevorderen ten grave te dragen.”
Krul kauwde daar even op en zei: ,,Inderdaad, daar is die krant voor opgericht. Maar misschien is die missie wel geslaagd en zijn we overbodig.”
Die avond besloot ik maar eens een dagboek bij te houden onder de naam ‘Verslag van een fusie’. En dit citaat staat op de eerste bladzijde. Een kopie van het dagboek ligt al enkele jaren bij het Persmuseum in Amsterdam. En het loopt door tot begin 1992.

Ik moest er aan denken naar aanleiding van de rampzalige verkiezingsuitslag voor de PvdA. Is de oorspronkelijke missie van de SDAP en de PvdA volbracht? Of wordt die missie nu uitgevoerd door de SP die de PvdA links heeft ingehaald?
Ik weet het nog niet. De verschillen in beloning nemen fors toe. Er worden duizenden mensen op straat gekieperd. Het internationale kapitalisme regeert en soms zelfs dicteert internationale geldstromen. We weten ook dat het communisme geen aanlokkelijk alternatief is, maar de gematigde sociaal democratische partijen die in de Scandinavische landen, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk toch een voor die tijd ongekende welvaart hebben bewerkstelligd kunnen toch niet zo maar verdwijnen.

Een ding weet ik wel zeker. In deze omstandigheden is een sterke krachtdadige vakbeweging een absolute noodzaak.

R.Sörensen :
Eigenlijk is het jammer dat ik een illustratie van de stelling dat de social democratie al of niet haar doel heeft bereikt tot uitgangspunt van de discussie hier heb gebombardeerd.

Toen oud vakbondsman,miljonair en bankiersvriend Wim Kok zijn partij omdoopte tot "kaderpartij", deed hij dat, zoals hij bij iedere ademtocht doet,uit pragmatische overwegingen. Op de congressen en vergaderingen zag hij niet anders dan "Marcel van Dammen", "Pepers" en"Pronken" die net als hijzelf de social democratische beginselen omarmden om een belangrijke bestuurlijke functie te verwerven. Hij sanctioneerde dat!
Trouwens heel legaal die hunkering naar bestuurlijke macht, maar stap dan over naar D66 en verschuil je niet achter het gelijkheidsbeginsel, dat je in de praktijk met voeten treed.

woensdag 08 apr 2015

Hans Roodenburg :
Ik ben afkomstig van Het Vrije Volk. Naast ouderwetse 'rooien' waren er ook genoeg gematigden qua politieke kleur. Net zoals er bij het Rotterdans Nieuwsblad niet alleen 'rechtse ballen' waren. Ik kon het met een deel van de redactie van het RN heel goed vinden. HVV had trouwens bij de fusie 50.000 betaalde oplage. RN iets minder. Het RD begon met 112.000. Het huidige AD Rotterdams Dagblad nu: onder de 100.000. Let wel RD en AD samen in deze regio! Teloorgang van pint los van al deze politieke bespiegelingen hier van de reageerders.

vrijdag 03 apr 2015

Wim :
Nou Ronald het klopt wel op 2-4 1991 werd het Rotterdams Nieuwsblad Rotterdams Dagblad dus de krant veranderde van naam RD en richting maar al jaren abonnee wat betekende voor veel mensen opzeggen.

Het zou inderdaad prettig zijn als je je bijdrage zou kunnen herstellen of verbeteren.Wij sluiten ons bij die vraag aan.

vrijdag 03 apr 2015

R.Sörensen :
Bij herlezen zie ik dat ik abusievelijk Rotterdams Dagblad heb geschreven, waar ik natuurlijk Rotterdams Nieuwsblad had moeten schrijven (voor fusie tot RD)
RL moet natuurlijk zijn L.Rotterdam.
Er zijn sites, waar je kunt herstellen. LR site b.v.

donderdag 02 apr 2015

Wim :
Van jongs af aam abonnee van het RD direct toen ze samen gingen met het linkse kwajejongens blad gelijk op gezegd.Dat gaat niets meer worden en dat is helaas gebeurd.Al met al een behoorlijke Rotterdamse krant vrij en wars van het lezersvolk manipuleren heb je niet meer ;jammer.

donderdag 02 apr 2015

R.Sörensen :
Grappig. Ik heb die fusie als lezer meegemaakt en ik was ook helemaal niet blij.

Als bewust Tros lid en enige VVD stemmer op een openbare school (wel nog lid van de bond) vreesde ik - als kenner en ex lid van de peveda, voor de linkse drammerigheid en gelijkhebberigheid -dat mijn Rotterdamsch Dagblad snel zou verlinksen.

Wat een gelijk heb ik gekregen! Het RD heb ik opgezegd, nadat men de onbeschaamdheid had om Fortuyns woonplek te vermelden, na het beruchte “ buitengewoon minderwaardig mens”* incident met Marcel van Dam, wiens stelling door het RD uiteraard 100% werd onderschreven.

Het is …. Manuel Kneepkens geweest, die me er op wees, dat een Rotterdams politicus niet zonder het RD kan! De fusie van het RD met het AD is ook een catastrofe geworden, want het AD is door de gebruikelijke linkse moreel verheven instelling uiteindelijk niets anders dan een spreekbuis van de peveda. Het RD daarentegen begrijpt dat het gros van haar lezers RL stemt. Heeft een tijd geduurd, maar “zand er over”

• Bij een bijeenkomst in de Rode Hoed (ontmoette Salima Belhaj voor het eerst) verontschuldigde Van Dam zich bij me voor zijn uitlating. Ik vertelde hem, dat bij Fortuyn (al overleden) te hebben moeten doen of anders in het openbaar zijn verontschuldiging te herhalen. De grootgrondbezitter (tegenwoordig SP) zweeg!

donderdag 02 apr 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Rotterdam, USAOns Rotterdam is niet het enige Rotterdam. Ook Amerika heeft zijn Rotterdam: een stadje in Schenectady County in de staat New York. Amerikanen kennen het verschil tussen ‘cities’ en de kleinere ‘towns’. Rotterdam is een town van zo’n 30.000 inwoners, op zo’n drie uur rijden van de stad New York.

The Daily Gazette is het lokale medium. Een onafhankelijk dagblad, in eigen beheer uitgegeven sinds 1884. Respect dus.

Wat gebeurde er afgelopen maand zoal in Rotterdam, USA? Niet veel, om eerlijk te zijn. Er woedde een brand waarbij twee brandweerlieden gewond raakten. Een wandelaar raakte met zijn hond te water in de Mohawk River. Een energieneutraal appartementencomplex werd geopend. Een man die zijn computer liet repareren werd ontmaskerd als verzamelaar van kinderporno. Nee, Rotterdam (USA) zou zo maar een rustige buitenwijk van Rotterdam (The Netherlands) kunnen zijn.

Maar je weet: het is Amerika, dus er moet iets zijn. Something bigger.

De achtertuinen dus. Die noemen ze daar de ‘rear yard’. Het incidentele bericht in onze lokale media dat er een vos is gesignaleerd in een Hillegersbergse tuin, heeft een Amerikaanse tegenhanger. De Daily Gazette meldt dat er een zwarte beer werd gesignaleerd in een boom in de rear yard van 1325 Lawn Avenue. De ‘fire brigade’ en de ‘state police’ gingen er meteen op af. De beer werd verdoofd en toen hij na enkele minuten stoned de boom uitgleed werd hij gevangen. Het bleek een vrouwtje van ruim 20 jaar oud en ze woog 175 pounds - 80 kilo. Ze raakte niet gewond en werd weer uitgezet in het wild. Zoals het hoort dus, heel beschaafd. De conclusie is duidelijk: Rotterdam, USA is een soort Hillegersberg. Maar dan bigger. Ofte wel: Hillegersberg, USA.

(door Kees Versteeg)

Met dank aan:
https://dailygazette.com/

Foto: ©wikipedia.org


  • Nieuw

  • Reacties