De laatste dag

4323-de-laatste-dag (Door Geert-Jan Laan)

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog maar een dag verwijderd van het moment dat volgens de zogenaamde Maya- kalender de wereld zal vergaan. Nu is dat zeker niet onmogelijk. Een forse komeet kan de aarde treffen. En wanneer de zon ons niet meer verwarmt, belicht en voorziet van voedsel zal het ook wel snel voorbij zijn. Maar daar zijn geen voortekenen van. Sterker nog. We hebben nu, in vergelijking tot onze voorouders, zo veel instrumenten en deskundigen dat we wel in de gaten krijgen of er iets mis is. Of we er dan iets tegen kunnen doen is nog maar de vraag.


In alle eeuwen zijn er ‘doemsdag fanaten’ geweest die het einde der wereld voorspelden. Toen we het jaar 1000 bereikten waren de kloosters en kerken ook barstens vol met biddende zondaren die in grote angst de wraak van God afwachtten.

In de Verenigde Staten zijn groeperingen die zich voorbereiden op een bezetting door een vreemde mogendheid. De angst bestaat dat het florerende China de inderdaad gigantische Amerikaanse staatsschuld opkoopt waardoor de dollar waardeloos wordt en dus hongersnood en burgeroorlog kan ontstaan. Daar zit dus een kern van waarheid in. De sterk gestegen defensie uitgaven van China kunnen duiden op minder aardige bedoelingen. Maar de Chinezen zien ook dat president Obama de vloot in het Verre Oosten versterkt, daarin gesteund door Japan en India. Maar de Amerikanen die zich nu verschansen met vuurwapens en voedsel voor een jaar – zoals de moeder van de recente Amerikaanse schoolmoordenaar uit Newtown – doen hetzelfde als vermogende Europeanen die tijdens de koude oorlog onder hun huizen atoomschuilkelders lieten aanleggen.

Je weet het dus niet. Eind jaren zeventig vroeg ik aan de bar van een sjiek hotel in het Zwitserse Davos aan de toen al geruime tijd teruggetreden minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger of er nog een kans was op een derde wereldoorlog. ,,Natuurlijk,” sprak hij welgemoed. ,,Tenzij wij allen worden aangevallen door de bewoners van Mars.” Hij gaf mij een ferme hand en richtte zijn aandacht op de aantrekkelijke blondine die aan de andere kant van de bar naast hem zat.

In juni 1959 deed ik eindexamen als leerling van de Vlaggeman ULO in Blijdorp in Rotterdam. Dat vond plaats in een soort buurtcentrum in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. Ik worstelde vooral met de vakken meetkunde en algebra, maar met geschiedenis en talen ging het veel beter. Volgens een opnieuw bestaande Amerikaanse sekte zou die middag om 15.00 uur Nederlandse tijd de wereld vergaan. Omstreeks die tijd moest ik mondeling het examen Engels afleggen. Dat begon met een stukje in het Engels over de toen nog Amerikaanse senator John F. Kennedy. Ik las dat voor, keek op mijn horloge, stond op en gaf de examinator en de gecommitteerde een hand. Ik zei: ,,Congratulations. We have survived. The World has not gone down.”

De examinator begreep het niet, maar de gecommitteerde moest hard lachen. Hij gebaarde de examinator te stoppen. Ik kon gaan en kreeg een 10.

roberto timero :
De voorspellingen over het aanbreken van de totale armageddon blijven vermakelijk om verschillende redenen.
De leukste is wel het tijdverschil op aarde. Daar hebben de voorspellers niets mee te maken zult u zeggen maar dan wordt de voorspelling nogal willekeurig. Terwijl voorspellers er juist prat op gaan dat ze heel nauwkeurig zijn in hun voorspelling.
Het is op de hele wereld slechts drie uur lang 'overal' 21 december. Een minuut eerder of later en het blijkt op uw, hopelijk schitterende, eilandje nog de 20e of 'gelukkig' al de 22e december 2012 te zijn.
Ach, het blijft allemaal een lachertje maar als we even meedoen in deze flauwekul zullen er minstens twee mensen zijn die buiten de 'fatale' 21e december leven.

Laten dat nou net U en ik zijn!

U, een knappe intelligente vrouw met humor, en ik een min-of-meer verstandige wat oudere maar nog redelijk vitale redacteur.

donderdag 20 dec 2012

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Huis van Erasmus wil ster naar Erasmus vernoemd zien


Op 18 september heeft het bestuur van Huis van Erasmus bij het Nationaal Comité voor de naamgeving van de verre ster HAT-P6 en haar planeet HAT-P-6b de namen ervoor voorgesteld. Ons bestuur heeft allereerst het gevraagde thema waaronder deze naamgeving zou moeten passen, vastgesteld, zodat in een later stadium de namen voor nieuwe planeten in hetzelfde stramien kunnen passen. Ons thema luidt: kosmopolitisme.

Desiderius Erasmus geldt als de grootste Nederlander aller tijden. In het Europa van zijn tijd stond Erasmus ‘wereldwijd’ bekend en was “Heel de wereld is mijn vaderland” zijn lijfspreuk. Erasmus was een sterk pleiter van de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid. Universele idealen die het nog steeds waard zijn om uit en over te dragen. Erasmus’ kosmopolitisch denken stond bij hem hoog in het vaandel. Zijn kosmopolitisme is een begrip dat nog steeds waard is om wijdverbreid bekend en verspreid te worden. “Heel het heelal is mijn ruimte”.

Vandaar dat ons bestuur de volgende namen heeft voorgesteld:

Voor de ster HAT-P-6: Erasmus
Voor de planeet HAT-P-6b: Cosmopolitan (kosmopoliet)

Na 30 september 2019 gaat het Nationaal Comité alle inzendingen beoordelen en maakt een selectie. Die zal vervolgens aan de Internationale Astronomische Unie (IAU) worden overgedragen. Gaat ook de IAU met het voorstel akkoord, dan volgt in oktober ronde twee. Tijdens deze ronde mag het Nederlandse publiek gaan stemmen. In december zal de IAU bekend maken met welke namen HAT-P-6 en HAT-P-6b door het leven zullen gaan.

Namens Huis van Erasmus, www.huisvanerasmus.nl

Rein Heijne, bestuurslid

Foto HAT-P-6 – de grote ster in het midden: aladin.u-strasbg.f

  • Nieuw

  • Reacties