Altijd weer die religie

8368-altijd-weer-die-religie (Door Ronald Sørensen)

Laatst las ik het volgende: “Als de Islam de religie van de vrede is, waarom is er dan altijd oorlog in het Midden Oosten?”

Een plausibele vraag lijkt me.

Op de school waar ik zo lang en zo plezierig gewerkt heb, bemerkte al heel lang geleden de eerste spanningen, toen een meisje nadat ze een lokaal inging huilend terugkwam. “Wat is er meid? ”vroeg ik. “Er is op mijn bank geschreven meneer” antwoordde ze. “Ze weten dat het mijn plek is”.

“Wat staat er ?”vroeg ik nadat ik de op het eerste gezicht Turkse tekst gezien had. “Er staat “alevitisch varken” meneer”. Een rede voor mij om en de rector te waarschuwen en me te gaan verdiepen in het Alevietisme.

Alevieten zijn in onze ogen erg gematigde moslims. Ze nemen de regels niet zo nauw. Een enkel biertje moet kunnen en een broodje tijdens de Ramadan is ook geen echt probleem. De door veel Europeanen zo gewenste gematigde Islam bestaat dus al eeuwen.

Wat ook van groot belang is dat de vrouwen niet 100% ondergeschikt zijn aan de mannen. Toen ik zag en las dat in de Koerdische milities, die vochten tegen IS ook vrouwen meevochten, wist ik voldoende. Ook in het Noorden van Syrië zijn de Koerden over het algemeen alevitisch. Een reden temeer om zich met hand en tand tegen de radicale moslims te verzetten, want die zien hen als afvalligen en daarvoor bestaat maar één straf : “Onthoofding met een zwaard” zoals in die kinderboekjes zo duidelijk omschreven staat.

Waarschijnlijk is dat ook de reden, waarom moslims zich heel druk maken over het lot van de “Palestijnen”, maar dat de meestal alevitische Koerden op geen enkele steun kunnen rekenen.

In Turkije is dat een reden om hen te discrimineren. Sterker zelfs in ons land spelen die tegenstellingen nog een grote rol, zoals mijn leerlinge al meer dan dertig jaar geleden ondervond.

Met Erdogan is de streng Islamitische politiek weer langzaam maar zeker geherintroduceerd. De religieuze vrijheid, die door Kemal Attaturk ( in ieder alevitisch centrum hangt zijn portret) werd ingevoerd is geduldig maar resoluut de nek omgedraaid. Omdat de Koerden streven naar autonomie en over het algemeen alevitisch zijn snijdt het kromzwaard van de Turkse heerser Erdogan dus aan twee kanten.

De inval in Noord Syrië lag dus voor de hand, want een autonoom Koerdisch gebied van waaruit de Koerden in Oost Turkije gesteund kunnen worden is een waren nachtmerrie en kan de Turkse Koerden alleen sterken in hun strijd.

Maar toen kwam Assad en die riep: Tot hier en niet verder. Zijn in de strijd gelouterde en geharde leger wacht het Turkse leger op en de wereld houdt haar adem in, omdat Assad de steun van Poetin heeft. Die weet nog dat de Turken een Russisch vliegtuig hebben neergehaald en plaatst nu troepen tussen de Turken en de Syriërs. Troepen die sympathie voor de Syriërs hebben.

Is het optreden van Assad erg onverwacht? Ook voor hem snijdt het kromzwaard aan twee kanten. Hij herovert zijn gezag in Noord- Syrië en hij doet niet anders dan andere moslims ook altijd doen: Hij toont religieuze solidariteit. Hij is Aleviet!

Jan Tak :
"Een ondergang kan alleen ontstaan als je ooit iets bereikt heb."

Is dat zo?
De Titanic ging ten onder voordat hij zijn eerste doel - New York- had bereikt.:-)

dinsdag 22 okt 2019

Arie Torcque :
Een ondergang kan alleen ontstaan als je ooit iets bereikt heb. Dank voor het compliment.

Sorry Mijn Heer Sørensen, ook ik kan me vergissen, ik ben ook maar een mens....

dinsdag 22 okt 2019

Arie Torcque :
Ja Jeroen, politiek bedrijven is "Jasjes" passen het jasje dat je het best past trek je aan en daar doe je dan je hele (ofhalve)leven mee, alhoewel tegenwoordig is het wat moeilijker, Piet Lap bestaat niet meer (geloof ik) Je kan natuurlijk ook de "Pet" opzetten die je het best past, maar ja,.. ook Frans Geenen bestaat niet meer......

maandag 21 okt 2019

Jeroen Waardenburg :
Laat R.Sorensen nu een politieke Bij zijn van de ene partij bijenkorf naar de andere, en laat hij nou zeggen wat hem politiek gezien goed uit komt.en laten men wel wezen politiek bedrijven is min of meer een vorm van hoererij,dat wil niet zeggen dat bovengenoemde altijd ongelijk heeft,veel al wel een schot in de politieke roos.

Maar hoe dan ook politieke partijen zouden niet moeten bestaan ze zijn een dodelijke ziekte in de samenleving; zie Turkije die zuchten onder de partij van dictator Erdogan.

zondag 20 okt 2019

Ronald Sörensen :

Geachte heer Torque (meewarige blik)

Goed gevonden zeg! Verkleert inderdaan mijn ondergang.
Om ook eens slim te zijn. Een ondergang kan alleen ontstaan als je ooit iets bereikt heb. Dank voor het compliment.

zondag 20 okt 2019

Arie Torcque :
Mijn heer Hense (zucht)

Vanuit deze reactie bezien moet mijn analiserend vermogen opmerken dat de heer Sørensen de heer Hense als bovenstaande kaste accepteert anders zou hij wel "Mijnheer" geschreven hebben.
Ach maakt ook niet zoveel uit meneer Sørensen maar dit verkleert wel uw politieke ondergang, Uw onderdanigheid door de heer Hense als uw meerdere te erkennen laat wel zien dat het u beter uitkomt om de politiek aan anderen minder onderdanig over te laten.

zaterdag 19 okt 2019

Frans Hense :
Zuchtende heer Sorensen,

In dat geval constateer ik dat we het in deze met elkaar eens zijn.

vrijdag 18 okt 2019

Ronald Sörensen :
Mijn heer Hense (zucht)


Citaat. De situatie in het Midden-Oosten wordt hier als een puur religieus iets voorgesteld. ik stel dat er ook een grote politieke component aanwezig is, maar niet direct benoemd.


Citaat. De inval in Noord Syrië lag dus voor de hand, want een autonoom Koerdisch gebied van waaruit de Koerden in Oost Turkije gesteund kunnen worden is een ware nachtmerrie. Niet religious lijkt me.

Volgens mij schrijf ik twee keer dat het kromzwaard voor zowel Assad als Erdogan aan TWEE kanten snijdt.Van die twee is er één religious en die andere...?

vrijdag 18 okt 2019

Frans Hense :
De situatie in het Midden-Oosten wordt hier als een puur religieus iets voorgesteld. ik stel dat er ook een grote politieke component aanwezig is, maar niet direct benoemd.
Als parrallel normmik de 80 jarige oorlog. Deze wordt door velen gezien met een religieuze oorsprong. Ik stel dat er ook hier een grote politieke factor was nml. de machtsstrijd.

Samenvattend: veel conflicten worden als religieus voorgesteld, maar hebben in ieder geval een grote politieke factor (zelf vaak een oorzaak).

In Sirie proberen zowel Assad als Erdogan invloed te krijgen in de Koerdische gebieden. Nu bemoeit ook Rusland zich ermee, en die bemoeienis is niet altruïstisch.

donderdag 17 okt 2019

Jan Tak :
Frans
Wat heeft de tachtigjarige oorlog hiermee vandoen? Ben nu even het spoor bijster.

donderdag 17 okt 2019

Frans Hense :
Ik denk dat dhr. Vogel gelijk heeft.
Vele reigieuze processen zijn politiek gemotiveerd en vaak worden politieke acties onder een religieus excuus uitgevoerd.
De tachtig jarig oorlog wordt vaak als een religieus conflict voorgesteld terwijl onder water ook zeker de machtsstrijd tussen de lage landen en Spanje een motief was.

woensdag 16 okt 2019

Jan Jaan Vogel :
Leuk en interessant stukje.

Zowel bij Erdogan als bij Assad zijn hun beweegredenen een mix van religie en politiek.

woensdag 16 okt 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Ziel

“Op het einde van zijn leven, kon mijn vader niet meer communiceren, maar hij kende wel hele stukken poëzie uit het hoofd die hij opzegde terwijl we ze hem voorlazen. Je zag hem dan even weer oplichten. Anderen hebben dat met muziek of schilderkunst. Ik heb het talloze keren zien gebeuren en iedere keer was het diep ontroerend.”

Nicci Gerrard in een interview met Marnix Verplancke.

https://bazarow.com/

(van de redactie)


  • Nieuw

  • Reacties