Misvattingen over Erasmus en zijn tijd

8176-misvattingen-over-erasmus-en-zijn-tijd (Door Rein Heijne)


Onlangs reageerde Ronald Sörensen op het artikel
“Tolerantie in tijden van superdiversiteit” in de digitale krant Rotterdam Vandaag & Morgen met de onderstaande kanttekening: 'In de tijd van Erasmus drongen de Ottomanen op in Oost-Europa. Zij waren zelfs voor 16e eeuw uiterst wreed en onverdraagzaam c.q. genocide op genocide. Zelfs Erasmus riep op tot gewapend verzet'.

Tja, tegen dergelijke hardnekkige misvattingen kan het gezonde verstand helaas niet op. In de reactie van deze ‘historicus’ wordt in het geheel niet op de inhoud van het artikel ingegaan. Daarin wordt o.a. gesteld dat “tolerantie als smeermiddel van de democratie” kan worden beschouwd en dat het onderwijs daartoe een belangrijke rol moet spelen om mensen op te leiden tot kritisch nadenkende burgers.


Het gebruik van de term 'genocide' in de context van een periode met godsdienstoorlogen en kruistochten vind ik volledig misplaatst. Je moet maar durven. Een oud-geschiedenisleraar onwaardig. Erasmus had in ieder geval een genuanceerdere visie op de gebeurtenissen in zijn tijd. Hij vroeg zich af wat de Turken de christenen eigenlijk aan kunnen doen. “Want hun daden werden ruim overtroffen door de wandaden van de christenen zelf.” “Werd er ooit onder heidenen zo voortdurend en zo gruwzaam geoorloogd als onder christenen? Welk een woeste oorlogsbrand, hoeveel geschonden verdragen, hoeveel bloedbaden hebben wij de laatste jaren niet aanschouwd!” En inderdaad vond Erasmus het ook moreel gerechtvaardigd om de roofoorlogen van de Turken af te wijzen en zich daartegen te verzetten. Dat klinkt wat anders dan “oproepen tot gewapend verzet”. Hij meende ook dat het vreedzaam samenleven van christenen en Turken het beste middel was om die te bekeren.

In 2010 (!) publiceerde het historisch genootschap Roterodamum in het Rotterdams Jaarboekje het essay 'De eerroof van Erasmus' van Leo Molenaar (Huis van Erasmus) waarin een geslaagde poging werd gedaan een aantal hardnekkige misvattingen omtrent het gedachtegoed van Erasmus de wereld uit te helpen. Kennelijk is dat bij sommigen tevergeefs geweest; die zijn met hun dovemansoren al die tijd in hun eigen bubbel blijven hangen.

Alvorens boude uitspraken te doen, lijkt het mij vooral van belang om bij het beoordelen van en oordelen over historische gebeurtenissen de nodige zorgvuldigheid, inzicht in de context en nuancering, in acht te nemen.

Op de geboortedag van Erasmus 28 oktober a.s. organiseert Huis van Erasmus i.s.m. de Bibliotheek Rotterdam de erasmiaanse samenspraak 'Lof der Tolerantie'.

Foto: Erasmus van Holbein.

Jan Jaap Vogel :
@Ronald,

Je reageert niet op mijn m.b.t. de SGP en de extreme standpunten.

Ten tweede: als moslims zouden reageren als mijn buren, dan zou je in de hoogste boom klimmen.

woensdag 07 aug 2019

Ronald Sörensen :
Meneer Heijne

In een commentaar schrijft u dat ik eigenlijk altijd Anderen de schuld geef.
Ik heb er ondertussen op gereageerd.

Ik vond bij toeval onderstaande column, die ik schreef, nadat ik zgn. als vz. van de PvdA alhier, een brief naar mezelf stuurde op 1 April.

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/het_ik_ben_beter_principe/

Boven de temple van Apollo stond : "Ken uzelve!"

woensdag 07 aug 2019

Ronald Sörensen :
Je buren uiten hun ongenoegen over je kleding op zondag.
Spoegen ze naar je? Beledigen ze je? Bedreigen ze je? Eisen ze via de media dat je je aanpast aan hun minderheid/

Nee, dan zijn we er.

woensdag 07 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
Stukje zou idd een leuke optie zijn. Ruimte om te reageren is veel te klein.

Kort samengevat:
Zolang een geloof/gelovige geen ongelijkheid creëert en anderen niet voorschrijft hoe te leven heb ik er geen probleem mee. Vind ik ht zelf hee mooi om te zien hoe mensen er vastigheid in vinden.
Partijen die euthanasie, abortus, homohuwelijk ed. afwijzen op basis van hun geloof (en zo dus ongelijkheid propageren of hun levensvisie aan anderen opdringen), daar ben ik tegen.
Ik heb meerdere gelovige buren. Een klein aantal heeft te kennen gegeven dat zij er afwijzend tegenover staan dat ik op zondag in mijn sportkleding van huis ga om te tennissen. Bemoei je met je eigen zaken. Met de andere buren kan ik heel goed door een deur.

dinsdag 06 aug 2019

Ronald Sörensen :
Verkeershufters veroorzaken veel ergernis en zelfs doden.

Autorijden verbieden of hufters keihard aanpakken?

We zijn off-topic gegleden. Schrijf eens een stukje!

dinsdag 06 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
Ronald,

Bhoeddisten zijn niet per definite geweldloos:
https://www.trouw.nl/nieuws/het-boeddhisme-geweldloos-niet-volgens-deze-agressieve-monniken~b111c9d9/
https://bodhitv.nl/boeddhisme-en-geweld/

Als mensen hun geloof in de privé-sfeer beleiden en als mensen daar troost en vastigheid in vinden, dan vind ik dat mooi en heb ik daar geen probleem mee.

Naast geweld en de manier waarin met ongelovigen en LHBT-mensen wordt omgegaan staat het me ook tegen daar vele orthodoxe gelovige mensen (en zeker partijen) anderen hun manier van leven op willen leggen. Een partij als de SGP staat op bijbelse gronden voor de doodstraf en onderschrijft de Nashville-verklaring. Ze zijn daarin extremer dan b.v. Denk (ook geen frisse partij).
In het recente verleden zijn er in de VS abortus-artsen doodgeschoten door Chistenen, met een beroep op de Bijbel.
De gewelddadige voorbeelden van de Moslims zijn bij iedereen bekend.
Juist dit soort voorbeelden, doen mij heel kritisch staan tegenover ieder geloof.

maandag 05 aug 2019

Ronald Sörensen :
Ik sta helemaal niet huiverig tegenover godsdiensten. In mijn familie gaf geloof veel vastigheid en troost.
Waarom vreedzame Boedhisten en Hindoestanen hun religie ontzeggen.
Het probleem zit hem in de agressieve benadering van andersdenkenden door moslims.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch_terrorisme

Dus door hun gedrag wil je het kind met het badwater wegwerpen?
Sinds de verlichting is ook binnen het Christendom het besef ontstaan dat het Opperwezen zijn/haar eigen boonjes kan doppen als het om andersdenkenden gaat.
Daarom erger ik me ook zo aan die mensen die stenge christenen vergelijken met strenge moslims.
Een gereformeerde vleigt niet door gebouwen, legt geen bommen en steekt geen onschuldigen neer onder het reopen dat God groot is. Als God groot is heft Ie toch geen hulp van mensen nodig?

Volgens onderzoek van prof Koopmans heeft 50% van de in Europa wonende moslims geen bezwaar tegen gebruik van geweld in geloofzaken.

Hoeveel procent van de reformatorische christen zal dat zijn Jan?

maandag 05 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
De vergelijkingen die ik tussen de koran en de bijbel trek, is de beide religieuze boeken zijn en ze miljarden mensen op deze wereld inspireren.
In beide boeken komen vreselijke scenes voor, die door mensen als leidraad worden gevolgd.
Het maakt me niet uit of mensen in welke boek dan ook een grondslag vinden voor homo discriminatie of vervolging van anders gelovigen, het feit dat men dat doet, daar ager ik op. Dat is ook de reden dat is huiverig sta tegen godsdiensten.


zondag 04 aug 2019

Ronald SORENSEN :
s,Herens wegen zijn ondoorgrondelijk.
Je blijft maar volharden in de misvatting dat de Koran en de Bijbel ongeveer dezelfde boeken zijn
Ga ze eens lezen!

zondag 04 aug 2019

Jan Jaap Vogel :
Hi Ronald,

In de posting "Massamoordenaars geen probleem", schrijf je problemen te hebben met de inconsequente houding van Groen Links. Sta je ook zo ten opzichte van het opperwezen?

Of het echt als genocide te bestempelen is, daar kun je je gedachten bij hebben. Stelling is bedoeld om te prikken.

zaterdag 03 aug 2019

Ronald Sörensen :
J.J.Vogel.
Ik weet niet of dat genocide is, doet er ook niet toe.
Mooie (verschrikkelijke) van ons Opperwezen is zijn consequente houding:
Ook zijn eigen eerstgeborene werd gedood!

Rob. Leuk dat je weer meedoet.

zaterdag 03 aug 2019

Rob Timmer :
Genocide is ... eh, ach, laat ook maar!

vrijdag 02 aug 2019

Jan jaap Vogel :
De eerste genocide die ooit beschreven is, kun je vinden in de bijbel. Een opperwezen besluit om alle eerstgeborenen te doden (Exodus 12:29-51).
En dan zijn er hele bevolkingsgroepen, de hun leven op dit boek inrichten.

vrijdag 02 aug 2019

Ronald Sörensen :
Meneer Heijne

U heeft mijn commentaar onder uw laatste stukje met o.a. een citaat van Karl Popper niet gelezen.
Genocide is inderdaad een anachronisme. De term bestond niet ten tijde van Erasmus. Het verschijnsel echter wel. Hoe moet ik het systematisch uitroeien van christenen op Ottomaans grondgebied met als dieptepunt het vermoorden van alle inwoners van Constantinopel in 1453 anders noemen? Of het uitvoeren van plundertochten om slaven uit samenlevingen van “ongelovigen” te roven? Maar klopt. Echt onwaardig! Dit commentaar waarschijnlijk ook. Goed voor de polemiek zo’n volstrekt overbodige kwalificatie.

Ik trek het me erg aan (grinnik)

vrijdag 02 aug 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Dichter Peggy Verzett ontvangt de eerste Jana Beranováprijs

De eerste Jana Beranováprijs, vernoemd naar een levende Rotterdamse dichter, is toegekend aan Peggy Verzett voor haar baanbrekende en eigenzinnige poëzie. Verzett (1958) debuteerde in 2005 bij Van Oorschot met de bundel Prijken die buik. Bij Querido verschenen sindsdien Vissing (2010) en Haar vliegstro (2016). Stichting Woordnacht reikt de prijs met ingang van 2019 jaarlijks uit aan een auteur uit het Nederlandse taalgebied voor wie de artistieke vrijheid en integriteit vooropstaan; zonder te hechten aan waardering op basis van conventionele, modieuze en morele criteria. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 3500 euro.

De Jana Beranováprijs 2019 wordt op zaterdag 26 oktober om 14.00 uur uitgereikt in Boekhandel Donner in aanwezigheid van Jana Beranová en de jury, bestaande uit Hugo Bongers, Thomas Möllmann, Wilma Scheffers en Dean Bowen. De gehele middag is gratis toegankelijk voor bezoekers van Woordnacht en Donner.

(van de redactie)

  • Nieuw

  • Reacties