Fascistoïde

8088-fascisto-de (Door Ronald Sörensen)

Soms willen mensen zich beter c.q. slimmer voordoen dan ze zijn. Taal kan als graadmeter voor slimheid werken en dat weet vrijwel iedereen.

Er zijn Rotterdammers, die het woord “kennen” als ordinair beschouwen en het vervangen door kunnen. Ooit iemand horen zeggen “kunt u mij nog?” Niet iets om over in lachen uit te barsten, zoals sommige kartelraadsleden deden bij taalfouten van Leefbaar Rotterdam politici, maar iets om je over te verwonderen. Waarom je beter voordoen? Waarom niet zoals vrijwel iedereen een taalfout maken?


Mevrouw Arsieni van D66 (53 jaar baantjesmachine) gebruikte het woord fascistoïde in een context waaruit blijkt dat ze het woord niet begrijpt. In een verklaring liet ze weten, dat zij als Italiaanse natuurlijk de betekenis van het door haar gebruikte woord kende. Ja natuurlijk, iedere Nederlander weet dus hoe je kaas moet bereiden en iedere Spanjaard weet hoe je het beste een stier kunt slachten.

De eerste die de term fascistoïde gebruikte was prof. dr. H. Von der Dunk (UU en mijn prof.)

In de jaren na WO II opereerden in Zuid-Amerika vele dictators. Zij onderdrukten hun bevolking op vaak verschrikkelijke manier en gedroegen zich dus als fascisten c.q. nationaal-socialisten (de Duitse variant). Omdat het Italiaans fascisme ook een duidelijke economische component had die in Zuid-Amerika bij die talloze dictators ontbrak, noemde Von der Dunk deze regimes fascistoïde. Het betekent dus: alle wreedheid en onderdrukking, die het fascisme kenmerkt zonder corporaties en grote staatsbemoeienis met het economische leven. Een combinatie van onvrijheid, onderdrukking , wreedheid en kapitalisme. Een woord dat je dus – als je fatsoenlijk wilt blijven – beter niet kunt gebruiken tegen een politieke tegenstander, die gewoon gebruik maakt van zijn democratische recht n.l. er een andere mening op nahouden.

Nu rest de vraag: waarom een term gebruiken waarvan je de betekenis niet kent? Wil Arsieni zich erudieter voordoen dan ze is? Zou kunnen en het is in dat geval potsierlijk te noemen.

Persoonlijk denk ik dat aan het verkeerde gebruik een ander verschijnsel ten grondslag ligt. Het bewust willen demoniseren van politieke tegenstanders. Sinds onze Pim voor fascist werd uitgemaakt namen veel van zijn tegenstanders deze communistische manier van politiek voeren met graagte over. Is iemand tegen onze geweldige manier van besturen, dan moet het wel een fascist zijn.

Nu is zelfs binnen D66 (53 niets) het besef doorgedrongen dat het woord fascisme toch net iets te makkelijk gebruikt wordt. Vandaar waarschijnlijk deze “lekker bekkende” variant door Arsieni. Zij vindt dat door het inzetten van paarden en honden de regels van het fatsoenlijke worden overtreden. Goh, de politie heeft dus onfatsoenlijke c.q. fascistoïde afdelingen?

Ook maakt mevrouw zich zorgen over de suggestie om van deze politie eenheden gebruik te maken.

Als je in plaats van argumenten een woord gebruikt om politieke tegenstanders aan te vallen en in dit geval zelfs bewust te beledigen, dan is dat uitermate onfatsoenlijk. Als je daarbij ook de betekenis van zo’n woord niet kent, dan is het ook nog eens “niet zo erg slim.”

Jeroen Waardenburg :
Het te pas en te onpas gebruiken van deze termen kan niet alleen leiden extreme polaristie, maar ook tot ernstige misverstanden. CITAAT.

Klopt helemaal en daar zorgen de links fascisten wel voor misverstanden en polarisatie.

maandag 01 jul 2019

Arie Torcque :
Lang geaarzeld met reageren,

Met het Copy/Past was het voor mij niet nodig geweest....

zondag 30 jun 2019

Rein Heijne :
Lang geaarzeld met reageren op het semantische spelletje met de term ‘fascistoïde’ .
Er moet onderscheid gemaakt worden bij het gebruik van de termen fascistoïde en fascistisch. Dat werd al in 1950 gemaakt door Adorno e.a. Fascistoïde verwijst naar een kenmerk van de persoonlijkheidsstructuur, zoals een grote behoefte aan zekerheid. Fascisme slaat meer op RH??? een verlangen naar een politiek autoritair en dogmatisch gezag.
Het te pas en te onpas gebruiken van deze termen kan niet alleen leiden extreme polaristie, maar ook tot ernstige misverstanden. Zo beschreef de grote staatsman Churchill in 1943 een van zijn bondgenoten De Gaulle als fascistoïde, als een man “met fascistische tendensen”.
Maar met een dergelijke mentaliteit valt natuurlijk geen oorlog te winnen, zeker niet die tegen het ware fascisme. Dus dienen wij ons niet alleen op de goede "saeck" te richten maar ook op onze woorden te letten.

zondag 30 jun 2019

Arie Torcque :
"Dat er tegen mensen die er een zooitje van maken op het strand wordt opgetreden, dat likt me ook een goed idee."

Twee uurtjes opsluten in een solarium waar 5 min. is toegestaan, krijgen ze een mooi kleurtje van ahh,... nee de meeste van dat tuig hebben al een kleurtja, misschien eerst dun schillen voor ze het solarium in duiken.....

vrijdag 21 jun 2019

Jan Jaap Vogel :
Allen,

Een beetje Bommel is nog nooit iemand van dood gegaan. En laten we wel wezen, dat de taal van Toonder geweldig was. Als iedereen Bommeliaans zou reageren, dat zou helemaal niet slecht zijn.

De genoemde zin doet mij inderdaad de nekharen reizen en ik hoop van harte dat dat gevoel geheel ten onrechte is. Vergelijkbare uitdrukkingen zijn in het verleden door velen gebruikt en zeker niet altijd met bedoelingen die binnen de wetstaal vallen.

Dat er tegen mensen die er een zooitje van maken op het strand wordt opgetreden, dat likt me ook een goed idee. De manier waarop dat is een andere discussie.

donderdag 20 jun 2019

Arie Torcque :
Geachte heer Vogel,

elk vogeltje zingt zoals het gebekt is....
(dat heer, komt wel Bommeliaans over vindt u zelf ook niet.):}

donderdag 20 jun 2019

Jan Tak :
Het ging mij om deze zin:
> Een opmerking als “grote schoonmaak” doet mij ook echter de nekharen rijzen <

Sowieso ging het slechts om het enkele woord "schoonmaak" maar de negatieve connotatie die u denkt hieraan te moeten ontlenen vind ik dan weer "ver gezocht". Kwestie van lezen en willen begrijpen.

Zelf stel ik ook een schoonmaak voor nl. "leer het tuig dat geregeld voor anderen een leuke stranddag (of dat nu in Nesselande, H. van Holland of Scheveningen is) verziekt nu eindelijk eens een harde les"
Zoals Eerdmans voorstelt; de lange lat erover"
Je kan niet altijd kool en geit sparen en bovendien zijn deze ettertjes van huis uit gewend om alleen op een flink pak slaag te reageren.
donderdag 20 jun 2019

Jan Jaap Vogel :
Beste heer Tak,

Ik moet zeggen dat ik uw reactie op zijn minst gezegd "vreemd vind".

De column van Sorensen gaat over de foutieve reactie van Mevrouw Arsieni. Daar heb ik mijn reactie op gegeven. Waarom ik vervolgens ook volgens u een mening zou moeten poneren over datgene wat fout gaat aan het strand, dat ontgaat mij volkomen. Ik heb uit de media vernomen wat gebeurd is en verder heb ik geen gegevens hierover. Dus kan ik er ook geen mening over hebben.

Het komt dan ook uit de lucht vallen om vervolgens voor politiek correct correct uit gemaakt te worden. Als dat is omdat ik mijn afkeur uitspreek over de worden van dhr. Waardenburg, dan kan ik u mededelen dat ik daar nog steeds achter sta. Mocht het een andere reden hebben, dan verneem ik deze graag.

woensdag 19 jun 2019

Jan Tak :
I.i.g. Jan Jaap kunnen we het er wel over eens zijn dat vergelijkingen met het fascisme niet in onze Gemeentelijke Vergaderzaal thuishoren en voor mij was een corrigerende ingreep van de Voorzitter Bert Wijbenga hier op zijn plaats geweest.

Jammer genoeg reageert u niet op die "vervelioos" die bij mooi weer uit hun krochten komen om het strandplezier van anderen te verpesten en dit is niet dit jaar voor het eerst. Ook in voorgaande jaren werd het strand plezier door deze groep bedorven.
Helaas kunnen wij -inclusief mevrouw Nadia Arsieni - de schuldigen wel aanwijzen, maar zijn er maar weinigen die het beest bij de naam durven benoemen.
Dat heeft natuurlijk een reden nl dezelfde zg. politieke correctheid die ook U hier laat horen.woensdag 19 jun 2019

Jan Jaap Vogel :
Een opmerking als “grote schoonmaak” doet mij ook echter de nekharen reizen.
Hier zit ook iets ongepasts en bedreigends in.

woensdag 19 jun 2019

Jan Jaap Vogel :
Inderdaad een domme, ongepaste en onterechte opmerking van deze Dame.
Politici die elkaar zwart maken, dat doet iedere partij.
Dit is wel een onacceptabele overtreffende trap en dient veroordeelt te worden.

woensdag 19 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
https://youtu.be/w3cZ4zDAMas

Tja wat doet dat trieste figuur hier.
Maar goed er zal een tijd komen dat er schoonmaak wordt gehouden,en de beledigingen aan Nederlanders zoals Joost Eerdmans niet meer zullen plaats vinden .

woensdag 19 jun 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over: