Verstandig besluit van wethouder Kasmi

8059-verstandig-besluit-van-wethouder-kasmi (Door Ronald Sörensen)

Afgelopen week werd op de school waar ik met veel plezier 32 jaar heb gewerkt een reünie gehouden en een boek over de 50 jarige geschiedenis van “De Wolfert” gepresenteerd. Het eerste exemplaar zou worden overhandigd aan de succesvolle oud leerling wethouder Kasmi van D66 (53 jaar niets bereikt).

Toen ik de uitnodiging las, vroeg ik me al af of je zoiets kan vragen aan deze wethouder. Het is op de Coolsingel een publiek geheim dat hij zich dag en nacht inzet voor het onderwijs en de cultuur in onze stad. Dat voor een salaris dat net onder de Balkenende norm ligt, dus een echte altruïst. En dan vragen of hij ook nog een keer op de late zaterdagmiddag een half uur op zijn oude school kan zijn?


Ik vermoedde dat hij zo welwillend was omdat onze school hem uiteindelijk toch met een HAVO diploma liet vertrekken. Bijzonder omdat kleine Saïd door die slechte onderwijzers van zijn basisschool destijds slechts een MAVO advies had gekregen: hij werd als allochtoon natuurlijk gediscrimineerd (bron AD/RD 16-1-19)

Op de Wolfert werden zijn talenten wel onderkend en zo kwam het dat hij uiteindelijk toch met het HAVO diploma de school verliet. Het meest had hij te danken, zei hij zelf, aan een docent die tijdens de repetities gewoon de klas verliet om koffie te halen en die op latere leeftijd moslim is geworden en nu in een djaballah rondloopt.

Het was voor mij persoonlijk een gemis om deze talentvolle leerling nooit in de klas te hebben gehad. Hier wreekte zich waarschijnlijk wederom het discriminatoire gedrag van het onderwijzend personeel, dat Saïd geen VWO advies wilde geven en het slechte determinerende vermogen van mijn HAVO collega’s, die hem niet hebben doorverwezen.

Kortom ondanks die enorme tegenslagen heeft Kasmi het gemaakt in de politiek. Bij D66 gaan bij gelijke capaciteiten vrouwen voor op mannen. Maar ondanks het feit dat nummer twee – een vrouw - op de lijst meer stemmen haalde en de universiteit heeft afgemaakt, koos men toch voor hem. Dan moet je dus wel een kanjer zijn!

Een geweldige eer dus voor mijn school dat de wethouder het boek, waar vijf jaar met bloed, zweet en tranen aan gewerkt is, in ontvangst wilde nemen. Snel werd ook een plekje voor zijn dienstauto met chauffeur geregeld.

Edoch op het allerlaatste moment kwam het bericht dat hij niet aanwezig kon zijn: Coalitieoverleg! Op zaterdagmiddag moet het wel heel urgent zijn om als coalitie te vergaderen. Veertien mensen (wethouders, burgemeester, gemeentesecretaris, griffier en notulist) die hun vrije tijd opofferen om bijeen te komen! In dat gezelschap is de aanwezigheid van wethouder Kasmi onontbeerlijk; ze kunnen hem natuurlijk geen uurtje missen. Het voortbestaan van het college – één stem meer en salafistische gedoogsteun – hing van zijn creatieve inbreng af. Goed voor de stad, maar teleurstellend voor de 300 aanwezigen (op één na).

Kwade tongen beweerden, dat de altruïstische wethouder niet op zaterdagmiddag vijf uur wilde komen uit luiheid of omdat het net in zijn heilige maand Ramadan viel (op zo’n reünie wordt veel gegeten en gedronken). Dat heb ik als kenner van de lokale politiek natuurlijk tegengesproken. Deze man gaat door muren als het om zijn oude school en het onderwijs gaat. Tot het laatste moment moet hij hebben geaarzeld, want er werd heel laat afgebeld.

Voor de stad, voor alle Rotterdammers verkoos hij het om naar het allereerste coalitieoverleg te gaan dat ooit op zaterdagavond is gehouden. Het vervulde alle aanwezigen met trots, want het betreft hier wel een oud leerling!

Wat een plichtsbesef!

Arie Torcque :
Waarom een studie vermelden, die je niet hebt afgemaakt?

Staat lekker belangrijk, in bepaalde Africaanse landen is het mogelijk diplomas te kopen van welke Universiteit dan ook.

woensdag 05 jun 2019

Ronald Sörensens :
In mijn oorspronkelijke stukje staat dat de nummer twee van D 66 (53 jaar niets) de universiteit wel heft afgemaakt. Het woordje "wel"is hier weggevallen.
Ik gebruikte het omdat Kasmi op zijn c.v. zijn studie aan de universiteit van Coventry en Amsterdam (GU) vermeldt, maar als hoogste opleiding een HBO opgeeft. Waarom een studie vermelden, die je niet hebt afgemaakt?

woensdag 05 jun 2019

Jeroen Waardenburg :
Door gebrek aan gewicht omhoog gevallen.CITAAT.

En met het verstand van een garnaal.

dinsdag 04 jun 2019

Arie Torcque :
Door gebrek aan gewicht omhoog gevallen....

dinsdag 04 jun 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Full moon

(door Manuel Kneepkens & Jana Beranová)
de maan springt

weleens uit de band

om dan weer ineen te krimpen

van verlegenheid

zo verandert zij de tijd


De tekening is van Manuel Kneepkens
het gedicht van Jana Beranová.


  • Nieuw

  • Reacties