De keuze van Ziyech

8030-de-keuze-van-ziyech (Door Ronald Sörensen)

Nu de gekte rondom Ajax langzaam wegebt, wil ik even een oude koe uit de sloot halen.

Nederland heeft een roemrijk verleden. Nobelprijswinnaars. Internationaal erkende kunstenaars. Succesvolle olympiërs, gelauwerde wetenschappers en zeer getalenteerde voetballers. In ons land kan iedereen zich ontplooien: “Iedere soldaat heeft de maarschalksstaf in zijn ransel” zou Napoleon zeggen.

Goed onderwijs, gezondheidszorg, democratische medezeggenschap voor iedere ingezetene, sociale zekerheid, godsdienstvrijheid, gelegenheid tot sportbeoefening, tolerantie t.o.v. minderheden en andersdenkenden. Van al die mogelijkheden heeft Ziyech terecht gebruik gemaakt. Het heeft hem – één van die zeer getalenteerd voetballers – gebracht tot waar hij nu is.

In het verleden koos zijn familie misschien daarom voor een permanent verblijf in ons land. Terecht als je dat objectief bekijkt. Ze keerden hun rug naar het land waar een absoluut monarch alle touwtjes in handen heeft. Waar geheime politie je zo van straat kan pakken. Waar je ongestraft mishandeld kan worden door iedere overheidsdienaar. Waar anders denken gevaarlijk is. Waar minderheden onder druk worden gezet. Dat West Sahara bezet houdt. Waar onvoldoende mogelijkheid tot scholing is. Waar sociale zekerheid ontbreekt. Waar sportbeoefening voor de rijken is en waar andere godsdiensten dan de Islam nauwelijks worden geaccepteerd.

In Nederland klagen veel (beroeps) Marokkanen, zoals Denk kamerlid Azarkan, over discriminatie in het land waar zij hun ongenoegen vrijuit mogen ventileren en waar de burgemeesters van Arnhem en Rotterdam, de voorzitter van de Tweede Kamer en vele voetballers als Ziyech alle kansen hebben gegrepen, die hen geboden zijn. Een land waar de politiek correcte meerderheid binnen de media tot censuur overgaat en wegkijkt om hen niet in diskrediet te brengen; zelfs als blijkt dat 65% van de jongeren met justitie in aanraking komt en gelukzoekers o.a. uit Marokko steden onveilig maken.

Sommige Marokkanen klagen over het feit dat ze hun Marokkaanse paspoort niet kunnen inleveren. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Ziyech heeft door zijn twee nationaliteiten een kans om zijn voorkeur wel te laten zien! Voor welk land wil je voetballen? Het land waar je geboren en getogen bent en dat je alle kans heeft gegeven te worden die je bent of kies je voor het land waar je familie vandaan komt? Welk land heeft je voorkeur? Zijn keuze is duidelijk.

Voer voor psychologen en cultureel antropologen lijkt me !

Jan Tak :
Dat dit crapuul in de kamer zit geeft ons ook de mogelijkheid om in de gemankeerde hersens te kijken en zet een spotlight op zij die ter linkerzijde als juich-aapjes met de dwazen meedansen.
Je kan maar beter ween wie je tegenover je hebt.

En stop nu eens met het verhaal dat ze niet hun paspoort kunnen inleveren, de Marokkaanse wet kent een clausule die dit wel mogelijk maakt, maar nee onze eigen ambtenaren op de Coolsingel wijzen juist de Marokkanen erop dat ze hun kind bij de ambassade moeten aangeven, de wereld op zijn kop.
Lees dit:
Artikel 19, eerste lid, van de Code de la Nationalité Marocaine uit 1958 kunnen meerderjarige Marokkanen die vrijwillig een buitenlandse nationaliteit verworven hebben, via een beschikking toestemming krijgen voor het opgeven van hun Marokkaanse nationaliteit.
De artikelen 25 tot en met 29 beschrijven de te volgen procedure.
En zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZcpAzgzUA

donderdag 16 mei 2019

Mark Sakloo. :
Dat al dat crapuul functie hebben tot in de 2e kamer toe is te danken aan de slappe houding van de Nederlander zelf met name de aanhangers van de kogel komt altijd van links.

woensdag 15 mei 2019

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties