Leven en laten leven

8023-leven-en-laten-leven (Door Frank Drion)


Bemoei je nou eens niet met de natuur. Steeds als de mens zich ergens mee bemoeit, loopt het faliekant mis in de natuur. Neem de ‘Oostvaardersplassen’, voor vogels bedoeld, volgeplempt met allerlei hoefdieren, het resultaat: chaos. Nu is er weer een discussie gaande of we de moeflons in Nationaal Park de Hoge Veluwe moeten inruilen voor de wolven. Laat ze dat zelf uitmaken, anders krijgen we voor dat je het weet een tweede ‘Oostvaardersplassen’.

Jagen enige oplossing?
Het is toch te gek, dat een verwoede jager, Seger Emanuel baron van Voorst tot Voorst, directeur is van het Nationale Park de Hoge Veluwe. En in die hoedanigheid pleit voor het afschieten van de wolf. Laten we nu eens ophouden met de natuur naar onze hand te zetten. Dat die boerin,CDA-politica Annie Schreijer-Pierik zulke domme dingen verzint om de schapenboeren te plezieren en in haar kamp te loodsen, begrijpen we. Maar dat die baron, als directeur van Nationaal Park de Hoge Veluwe zoiets verkondigt wil er bij mij niet in. Hij is bang dat de moeflons worden opgegeten door de enorme groep wolven waarvan hij spreekt. En komt dan direct met de oplossing: afschieten, die wolven. Overal worden moeflons en reeën afgeschoten, waarvan wellicht de groei op peil gehouden zou kunnen worden door de komst van de wolf. Het is toch te gek dat een verwoed jager directeur kan zijn van een natuurpark. Volgens mij dient hij per direct ontslag te nemen.

Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer denken dat omrasteringen de oplossing zijn. En dat boeren dat ook maar moeten doen. Natuurlijk vindt de baron dit onzin, zijn moeflons zijn het paradepaardje van de Hoge Veluwe. En het jagen zit hem in het bloed.

Overigens blijf ik van mening dat de dijken versterkt moeten worden.

frank@drion.info

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties